Dyspozycja wypłaty odszkodowania jest dokumentem, który należy złożyć do ubezpieczyciela w celu uzyskania rekompensaty za szkodę z OC sprawcy. Dotyczy ona jednak tylko i wyłącznie bezspornej części odszkodowania. Jak przygotować dyspozycję wypłaty odszkodowania? Ile czeka się na wypłatę pieniędzy? Co robić, jeśli odszkodowanie zostało zaniżone? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania – czym jest?

W każdej stłuczce drogowej, podczas której nastąpiła utrata wartości handlowej pojazdu, odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kilku dokumentów. Poszkodowany musi zgłosić szkodę, co otwiera drogę do przeprowadzenia szeregu czynności, mających na celu ustalenie wysokości odszkodowania. W trakcie zgłaszania szkody należy pamiętać o złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów, w tym notatki policyjnej lub oświadczenie sprawcy kolizji.

Bez względu na to, czy odszkodowanie zostało zaniżone, czy nie, do otrzymania bezspornej części rekompensaty za szkodę, należy przygotować dyspozycję wypłaty odszkodowania. Poszkodowany wskazuje w dokumencie osoby uprawnione do odebrania pieniędzy, numer konta, na które mają zostać wypłacone środki, czy formę, w jakiej wypłaca się rekompensatę za szkody.

Warto pamiętać, że dyspozycja wypłaty odszkodowania dotyczy tylko i wyłącznie bezspornej części, czyli kwoty pieniężnej przysługującej poszkodowanemu i jednocześnie pozostającej poza sporem o wysokość odszkodowania. Jest to kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci Ci bez ugody, bez odwoływania się i bez procesu sądowego.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania – jak przygotować pismo?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania musi zostać przygotowana w formie pisemnej. Należy zawrzeć w niej następujące dane:

Dyspozycja wypłaty odszkodowania wzór
 1. Miejsce i data przygotowania dokumentu.
 2. Dane osoby poszkodowanej.
 3. Informacje na temat ubezpieczyciela OC sprawcy (nazwa, adres).
 4. Numer szkody
 5. Numer konta, na który mają trafić pieniądze (wraz z pełną nazwą banku).
 6. Dane osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia (np. w przypadku odszkodowania za śmierć).
 7. Oświadczenie o podatku VAT
 8. Podpis poszkodowanego.

Czy dyspozycja wypłaty odszkodowania musi być sporządzona ręcznie? Na szczęście nie! W Internecie można znaleźć wiele wzorów oświadczenia dyspozycji wypłaty odszkodowania w formacie pdf, a nawet generatory, które po podaniu informacji automatycznie przygotują pismo!

Polecamy skorzystać z naszego generatora, który będzie dostępny po kliknięciu w poniższy przycisk.

Dokument można złożyć zarówno osobiście, w trakcie wizyty w stacjonarnym biurze towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Złożyłem dyspozycję wypłaty odszkodowania – kiedy otrzymam pieniądze?

Co do zasady, dyspozycja wypłaty odszkodowania sprawia, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić pieniądze nie później niż po 30 dniach od otrzymania dokumentu. Najczęściej dokonuje tego jednak o wiele szybciej, choć niestety większość odszkodowań jest zaniżona.

Należy pamiętać, by bardzo uważnie czytać wszystkie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego dokumenty – może się okazać, że wraz z dyspozycją wypłaty odszkodowania, poszkodowany podpisze propozycję ugody, która eliminuje dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe ma problem z ustaleniem, czy i w jakim stopniu poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub podejrzewa wyłudzenie odszkodowania, okres ten może wydłużyć się do 60 dni.

Oczywiście ubezpieczyciel ma bezwzględny obowiązek poinformować poszkodowanego o zaistniałej sytuacji i wskazać termin, w którym sprawa zostanie rozwiązana. Powinien też wyjaśnić przyczyny przedłużającej się wypłaty odszkodowania.

Formy wypłaty odszkodowania – którą wybrać?

Ubezpieczyciele umożliwiają wypłatę odszkodowaniach w trzech formach. To, którą z nich wybiera poszkodowany, musi zostać wpisane w oświadczeniu wypłaty odszkodowania. Do wyboru są trzy opcje:

 • wypłata odszkodowania w całości (w jednej transzy) – najpopularniejsza forma wypłaty odszkodowania, opierająca się na jednorazowej wypłacie całej kwoty, która trafia na numer konta bankowego, wskazanego przez poszkodowanego,
 • dzielona wypłata odszkodowania – stosowana w przypadkach, w których występuje więcej, niż jeden pokrzywdzony. Do tego typu sytuacji dochodzi, gdy w kolizji bierze udział pojazd, posiadający np. dwóch właścicieli. Wówczas kwota odszkodowania dzielona jest na pół i wypłacana każdemu poszkodowanemu z osobna,
 • ratalne wypłacenie odszkodowania – bardzo rzadko spotykany sposób wypłaty świadczenia, stosowany głównie w przypadku odszkodowań za śmierć (w celu np. wypłacenia dzieciom odszkodowania w kilku równych transzach). Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w kilku miesięcznych ratach.

Zaniżone odszkodowanie – co robić w takiej sytuacji?

Możesz wnieść odwołanie, jeśli kwota odszkodowania jest niewystarczająca do przeprowadzenia koniecznych napraw, dzięki którym samochód zostałby przywrócony do stanu sprzed wypadku.

Samodzielna walka z ubezpieczycielem nie jest jednak prostą sprawą, bo ubezpieczyciele

Jeśli dyspozycja wypłaty odszkodowania zostanie złożona, ubezpieczyciel wypłaca bezsporną kwotę świadczenia. Zaniżenia rekompensat za szkody są tak skonstruowane, że wnoszenie odwołań czy nawet skierowanie sprawy na drogę sądową nie daje pewności, że poszkodowany otrzyma dopłatę do odszkodowania.

Istnieje jednak alternatywa dla takiego rozwiązania. Na rynku działają kancelarie odszkodowawcze, które specjalizują się w pomocy w uzyskaniu odszkodowania, dopłat do odszkodowań różnej maści.

W większości przypadków, firmy tego typu oferują bezpłatną analizę całej sprawy oraz obliczenie kwoty odszkodowania, jaką powinien dostać poszkodowany. Następnym krokiem jest kontakt z klientem – konsultant kontaktuje się w celu ustalenia warunków umowy, przedstawiając kwotę dopłaty w zamian za sprzedaż praw do walki o wyższe odszkodowanie w sądzie. Po akceptacji takiej umowy pieniądze wypłaca się w ciągu 3 dni roboczych.

Czy kancelaria odszkodowawcza są godne zaufania? Na szczęście tak – w umowie cesji wierzytelności występują pewne zapisy, mówiące o tym, że w przypadku przegranej w sądzie lub braku uzyskanej dopłaty od ubezpieczyciela, poszkodowany ma gwarancje, że firma nie zwróci się do niego o oddanie wypłaconej kwoty.

Podsumowanie

 • dyspozycja wypłaty odszkodowania jest dokumentem, którego złożenie umożliwia uzyskanie bezspornej części odszkodowania z OC sprawcy,
 • złożenie dyspozycji wypłaty odszkodowania następuje po zgłoszeniu szkody, oględzinach pojazdu, stworzeniu kosztorysu i otrzymaniu decyzji o przyznaniu rekompensaty za szkody,
 • w dyspozycji wypłaty odszkodowania można zawrzeć informacje dotyczące osoby upoważnionej do odbioru odszkodowania, a także drugiego właściciela pojazdu,
 • na przeprowadzenie wszystkich czynności, dotyczących wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel ma 30 dni, w ciągu których powinien otrzymać dyspozycję wypłaty odszkodowania (w przeciwnym przypadku, nie zostanie ono wypłacone).

Źródła:
1.
helpfind.pl
2.
proama.pl
3. uniqa.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.