Szkoda parkingowa to zdarzenie, które spotyka kierowców bardzo często. Choć jest niegroźnym uszkodzeniem pojazdu, może okazać się bardzo problematyczne, a uporanie się z jego skutkami będzie od nas wymagać wiele czasu i cierpliwości. Wyjaśniamy, czym jest szkoda parkingowa i jak się zachować po zdarzeniu. Podpowiadamy też jak wypełnić oświadczenie o szkodzie.

Czym jest szkoda parkingowa?

Szkoda parkingowa to niegroźne uszkodzenie pojazdu, które powstaje w wyniku nieuwagi, pośpiechu lub małego doświadczenia kierowcy. Stłuczka samochodowa - jak powszechnie określają szkodę kierowcy - występuje najczęściej podczas cofania, podczas wychodzenia z auta i kiedy jeden z samochodów jest zaparkowany. W wyniku szkody parkingowej najczęściej dochodzi do:

 • zarysowań karoserii,
 • wgnieceń błotnika lub drzwi,
 • uszkodzenia lusterka bocznego,
 • pęknięcia reflektora.

Ty jesteś sprawcą szkody parkingowej - co powinieneś zrobić?

Przede wszystkim nie uciekać i zostać na miejscu zdarzenia. Najlepszym wyjściem będzie pozostanie tam aż do powrotu kierowcy uszkodzonego samochodu, ponieważ Twoim obowiązkiem jest poinformowanie go o tym co zaszło i przekazanie mu danych ubezpieczyciela, do którego powinien się zgłosić (art. 16 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Jeśli już nawiązałeś kontakt z poszkodowanym - najlepszym rozwiązaniem jest polubowne załatwienie sprawy. Najlepiej umówić się z poszkodowanym kierowcą na przekazanie kwoty pokrywającej naprawę uszkodzenia. Jeśli poszkodowany się zgodzi, należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji, ponieważ ten dokument jest niezbędny ubezpieczycielowi do wypłacenia odszkodowania. W takiej sytuacji najłatwiej i najszybciej skorzystać z formularza online:

Ucieczka z miejsca szkody parkingowej - jakie są konsekwencje?

Jeśli zdecydujesz się uciec z miejsca stłuczki - wybierzesz najgorszą z możliwych opcji. W przypadku, kiedy zostaniesz zidentyfikowany przez policję - z całą pewnością możesz spodziewać się przykrych konsekwencji w postaci wysokiego mandatu (a nawet grzywny). Poza tym ubezpieczyciel najpewniej zastosuje wobec Ciebie tzw. regres ubezpieczeniowy.

Ty jesteś poszkodowany - co możesz zrobić?

W sytuacji kiedy poszkodowanym jesteś Ty, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia - najlepiej wezwać policję. Być może był tam zainstalowany monitoring i funkcjonariusze dzięki temu zidentyfikują winowajcę, a wtedy będziesz mógł zgłosić się do jego ubezpieczyciela z wnioskiem o należne Ci odszkodowanie komunikacyjne (jeśli po otrzymaniu odszkodowania nie będziesz zadowolony z jego wysokości, sprawdź czym jest dopłata do odszkodowania). W przeciwnym razie możesz liczyć na pomoc Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pamiętaj - UFG wypłaci Ci pieniądze jednak tylko wtedy, kiedy w wyniku stłuczki doszło do obrażeń ciała, a rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 14 dni.

UFG wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków, jeśli sprawca nie miał OC lub uciekł z miejsca wypadku

Szkoda parkingowa - co, jeśli sprawca nie zauważył szkody?

Warto pamiętać, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (np. z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 40/98), nie każde oddalenie się z miejsca kolizji jest równoznaczne z ucieczką. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy sprawca szkody nie zauważył, że ją wyrządził.

Jak wynika z informacji zebranych przez Rzecznika Finansowego, ubezpieczyciele niechętnie uznają tego typu tłumaczenia. Jednak obowiązek udowodnienia, że sprawca szkody oddalił się z miejsca zdarzenia celowo, a nie przez nieuwagę, spoczywa właśnie na ubezpieczycielu. Może on wykorzystać monitoring, zeznania świadków lub opinię rzeczoznawcy, który stwierdzi, że rodzaj i wielkość uszkodzeń nie pozwalała na ich niezauważenie.

Kiedy sprawca nie przyznaje się do winy

Może zdarzyć się, że sprawca, który co prawda znajduje się z Tobą na miejscu kolizji, nie przyznaje się do winy, a tym samym - nie chce spisać oświadczenia.

Postępowanie jest podobne jak w przypadku ucieczki sprawcy. Możesz spróbować zgromadzić dowody, takie jak:

 • zeznania świadków - istotne jest, by zostali wskazani uczestnicy zdarzenia, a w szczególności sprawca. Ważne jest również to, czy któryś z kierowców złamał prawo i jakie były okoliczności zdarzenia. Do sporządzenia oświadczenia potrzebne będą również dane i podpisy świadków.
 • nagrania z monitoringu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do administratora danych, czyli zazwyczaj właściciela posesji.
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia, które przedstawią stan pojazdu bezpośrednio po szkodzie.

Wszystkie zebrane przez Ciebie dowody musisz przekazać policji. Jeśli pomimo starań funkcjonariuszy nie uda się ustalić sprawcy - razem z dowodami możesz możesz zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, który przekaże sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Szkoda parkingowa z winy pasażera

Odszkodowanie z OC sprawcy w wyniku szkody parkingowej należy się poszkodowanemu również wtedy, gdy zdarzenie powstało nie z winy właściciela pojazdu (często kierowcy), a z winy pasażera. Jeśli to on w jakikolwiek sposób uszkodzi pojazd znajdujący się na parkingu - winę zawsze ponosi właściciel ubezpieczenia OC, Często jest to kierowca, ale nie zawsze to jemu wystawiony zostanie mandat.

Nawet jeśli zawinił pasażer zawsze winny jest właścicel samochodu

Oświadczenie sprawcy kolizji - wzór online

Jeśli razem z drugim uczestnikiem zdarzenia jesteście na miejscu stłuczki i oboje zgadzacie się co do przebiegu wypadku - powinniście spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Najszybszą i najwygodniejszą metodą jest skorzystanie z formularza online.

W przypadku, gdy będziecie spisywać dokument własnoręcznie na kartce, powinien zawierać informacje takie jak:

 • dane uczestników zdarzenia,
 • datę i miejsce, w którym doszło szkody parkingowej,
 • dane pojazdów,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy,
 • podpisy obu kierowców.
Co musi zawierać oświadczenie sprawcy kolizji

Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę parkingową?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku? Za szkodę parkingową - jeśli nie byliśmy winni, a sprawca szkody jest znany, otrzymamy odszkodowanie z jego polisy OC. Warto wiedzieć, że możemy zgłosić się do TU w ciągu 3 lat od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie i zidentyfikowaliśmy ubezpieczyciela sprawcy, najlepiej jednak zrobić to jak najszybciej. Jeśli chodzi o ubezpieczyciela, pownien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Choć szkodę zgłosić można telefonicznie, mailowo lub na piśmie, najwygodniejszym sposobem jest wypełnienie formularza online. Do zgłoszenia szkody ubezpieczyciele wymagają informacji takich jak:

 • numer polisy OC sprawcy,
 • numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • wspomniane już, oświadczenie sprawcy kolizji (zbędny, jeśli na miejscu była obecna policja
 • dane z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu poszkodowanego,
 • dane osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia,
 • dane właściciela bądź właścicieli uszkodzonego pojazdu,
 • numer konta bankowego, na które zostanie przekazane odszkodowanie.

Kolejnym etapem po zgłoszeniu szkody, jest wizyta rzeczoznawcy wysłanego przez ubezpieczyciela, który dokona oględzin uszkodzonego pojazdu i sporządzi raport na podstawie którego ubezpieczyciel oszacuje wartość odszkodowania i sporządzi kosztorys.To, jak długo będziesz czekał na decyzję ubezpieczyciela, uzależnione jest od danego TU. Do otrzymania odszkodowania będzie też potrzebna dyspozycja wypłaty odszkodowania.

Zaniżony kosztorys - czy możesz dostać dopłatę?

Problem zaniżonego kosztorysu dotyczy aż 99% osób ubiegających się o odszkodowanie. Kiedy kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela jest zbyt niska i nie pokrywa się z wyceną naprawy, wyjściem z sytuacji jest odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela i ubieganie o dopłatę do odszkodowania.

Jeśli zdecydujesz się zrobić to samodzielnie, musisz uzbroić się w cierpliwość oraz przygotować ewentualne koszty i stres. Czeka Cię napisanie odwołania, zgromadzenie odpowiednich dokumentów (wyceny niezależnego rzeczoznawcy lub warsztatu samochodowego) oraz najpewniej odmowa ubezpieczyciela. W takim wypadku pozostaje Ci wejście na drogę sądową, co również nie daje gwarancji pomyślnego zakończenia sprawy.

Co zrobić w przypadku odmowy i jak rozwiązać problem?

W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług profesjonalistów, czyli firmy odszkodowawczej oferującej pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Wystarczy przesłać nam kosztorys otrzymany od ubezpieczyciela, a my:

 • przeanalizujemy go zupełnie za darmo w 24 godziny,
 • odnajdziemy zaniżenia,
 • oszacujemy wysokość dopłaty do odszkodowania, którą możesz uzyskać,
 • W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych prześlemy Ci propozycję dopłaty,
 • otrzymasz przelew na konto w ciągu 7 dni.

Co najważniejsze - nie musisz samodzielnie odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, prowadzić z nim negocjacji ani walczyć w sądzie.

Pamiętaj!

Nie ponosisz żadnych kosztów a zyskujesz dopłatę do odszkodowania, którą możesz wykorzystać na kompletną naprawę uszkodzonego samochodu

Podsumowanie

 1. Szkoda parkingowa to niegroźne zdarzenie, które może skutkować np. zarysowaniem karoserii
 2. Jeśli jesteś sprawcą szkody, najlepszym rozwiązaniem jest polubowne załatwienie sprawy z poszkodowanym
 3. Ucieczka z miejsca zdarzenia grozi wysokim mandatem i grzywną
 4. Gdy sprawca uciekł, najlepiej zawiadomić policję, która spróbuje go zidentyfikować
 5. Kiedy sprawca nie przyznaje się do winy, musimy zgromadzić obciążające go dowody
 6. Gdy szkodę spowoduje pasażer, odpowiedzialny jest zawsze właściciel polisy OC.
 7. Za uszkodzenie pojazdu możemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy.

Źródła

rf.gov.pl

helpfind.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.