Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może dotyczyć nie tylko szkody na pojeździe, ale także odniesionych przez Ciebie ran. To właśnie za odniesione urazy możesz dostać od ubezpieczyciela najwięcej pieniędzy. Podpowiadamy, jak uzyskać takie odszkodowanie.

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie, do którego doszło na lądzie, na morzu lub w powietrzu, a jego następstwem były szkody osobowe u co najmniej jednego z uczestników. Najczęściej chodzi o wypadek samochodowy, ale zdarzają się też inne wypadki, w których udział biorą np. tramwaje, autobusy lub też po prostu potrącenia pieszych i rowerzystów.

Co można uzyskać po wypadku komunikacyjnym?

Po wypadku komunikacyjnym poszkodowanemu może przysługiwać szereg świadczeń, do których należą przede wszystkim odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. Możliwe jest też dodatkowe odszkodowanie, jeśli nastąpiła utrata wartości handlowej pojazdu. Ważne jest rozróżnienie tych dwóch świadczeń, bo dotyczą one innych części doznanej przez Ciebie szkody. Co ważne, zazwyczaj po wypadku jest wypłacane zaniżone odszkodowanie. Możesz sobie z tym poradzić, jeśli zgłosisz się po dopłatę.

Odszkodowanie komunikacyjne za szkody osobowe, czyli odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym lub innym wypadku, ma Ci zrekompensować straty materialne. Może to być zatem zwrot pieniędzy za:

  • poniesione koszty leczenia,
  • zakup sprzętu medycznego,
  • dojazdy do placówek medycznych,
  • wszystkie inne wydatki związane z następstwami wypadku.

Zadośćuczynienie to z kolei takie świadczenie, które ma za zadanie pokryć doznane przez Ciebie straty niematerialne. Pieniądze wypłacane w ramach zadośćuczynienia mają złagodzić doznane przez Ciebie krzywdy, niezależnie od ich charakteru.

O ile odszkodowanie komunikacyjne za szkody osobowe jest dosyć proste do obliczenia, bo można je udokumentować odpowiednimi rachunkami, tak z zadośćuczynieniem sprawa jest bardziej skomplikowana.

Obliczenie wartości doznanej krzywdy to trudny proces, który wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, do których należą m.in.: procentowa wartość doznanego uszczerbku na zdrowiu, sytuacja powypadkowa osoby poszkodowanej, orzecznictwo w podobnych sprawach z ubiegłych lat, a czasem nawet różnice majątkowe między sprawcą wypadku a osobą poszkodowaną.

Może Ci się też należeć renta powypadkowa, czyli. np. renta wyrównawcza, renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub renta alimentacyjna (wypadki ze skutkiem śmiertelnym).

Możesz też dostać odszkodowanie za uszkodzony samochód, jeśli doszło do stłuczki. Takie odszkodowanie przysługuje Ci też oczywiście przy poważniejszych wypadkach. O odszkodowanie za uszkodzony pojazd możesz się też starać w ramach BLS, jeśli w Twoje towarzystwie ubezpieczeniowym jest dopuszczalna taka likwidacja szkody z OC sprawcy.

poradnik dla kierowcy

Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie z OC sprawcy

Niezależnie od tego, w jakim wypadku komunikacyjnym brałeś lub brałaś udział, koniecznie udaj się do szpitala w celu przeprowadzania badań powypadkowych.

Koniecznie przyjrzyj się różnym rodzajom wypadków w komunikacji lądowej, czyli wypadkom drogowym. Podział został zrealizowany ze względu na pojazd sprawcy zdarzenia i może być dla Ciebie pomocny, jeśli nie wiesz, z czyjej polisy należą Ci się odpowiednie świadczenia.

odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Odszkodowania komunikacyjne za wypadek z udziałem mechanicznego pojazdu osobowego lub ciężarowego

Odszkodowanie po wypadku samochodowym przysługuje każdej osobie poszkodowanej, która została ranna w zdarzeniu, a nie była jego sprawcą. Może to być zatem kierowca lub pasażer samochodu poszkodowanego albo pasażer sprawcy zdarzenia. Jeśli kierowca podróżuje np. ze swoimi dziećmi i spowoduje wypadek, to jego dzieci również mogą się starać o odszkodowanie z jego polisy OC. Często zdarza się, że osoby poszkodowane w ogóle nie mają tej świadomości i nie starają się o uzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela kierowcy, z którym podróżowali.

Nie popełniaj tego błędu! Poczyń starania, żeby uzyskać należne Ci świadczenia. Skorzystaj z pomocy w uzyskaniu odszkodowania kancelarii, aby uzyskać możliwie najwyższe kwoty!

Odszkodowania za wypadek z udziałem tramwaju lub autobusu komunikacji miejskiej

Tramwaj, jak każdy inny pojazd mechaniczny w ruchu drogowym, musi być ubezpieczony obowiązkową polisą OC. Jeśli jednak doznasz szkody na osobie w wypadku, w którym brał udział tramwaj, to o odszkodowanie za wypadek nie będziesz się ubiegać od ubezpieczyciela motorniczego, ani też od samego motorniczego. Świadczenia zostaną wypłacone przez ubezpieczyciela zakładu komunikacji miejskiej.

Istotne jest również to, że przewoźnik odpowiada względem swoich pasażerów na zasadzie ryzyka. Co to oznacza? Tyle, że nie trzeba udowadniać jego winy, co bywa przydatne. Może się przecież zdarzyć tak, że doznasz urazu w wyniku gwałtownego hamowania lub też w wyniku awarii technicznej pojazdu. Istnieją tylko 3 sytuacje, w których to nie ubezpieczyciel przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej będzie zobowiązany do spełnienia twoich roszczeń odszkodowawczych:

  • kiedy do wypadku doszło tylko i wyłącznie z Twojej winy,
  • kiedy siła wyższa (np. warunki atmosferyczne) wpłynęła na powstanie szkody,
  • kiedy do wypadku doprowadziło tylko i wyłącznie działanie osoby trzeciej.

Odszkodowania po wypadku z udziałem hulajnogisty, rowerzysty lub pieszego

Szkoda na osobie może też powstać na skutek nieprawidłowego poruszania się rowerzysty, pieszego lub hulajnogisty. Na dodatek do takiego zdarzenia może dojść w kilku różnych miejscach, co też może mieć duże znaczenie w kontekście twoich możliwości jako osoby poszkodowanej.

Najczęściej będzie to chodnik, na którym rowerzysta, hulajnogista lub biegacz mogą po prostu potrącić pieszego. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania za taki wypadek z OC sprawcy? Tak, ale nie zawsze, bo właściciele rowerów i hulajnóg nie muszą mieć wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Niektóre osoby decydują się jednak na polisy OC rowerzysty lub inne, które zakładają nawet spowodowanie wypadku na hulajnodze (elektrycznej lub zwykłej). Jeśli sprawca nie ma wykupionej takiej polisy, to wtedy trzeba będzie skierować swoje roszczenia prosto do niego i w ten sposób uzyskać należne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Musisz przede wszystkim wezwać na miejsce zdarzenia policję, bo sporządzona przez funkcjonariuszy notatka może być bardzo ważna w kontekście uzyskania odszkodowania od sprawcy lub od jego ubezpieczyciela. Może też dojść do wypadku na drodze rowerowej, a takie zdarzenie może być spowodowane przez pieszego. Wtedy to rowerzysta powinien ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku (pieszego), który poruszał się w nieprawidłowy sposób.

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny – kto je wypłaca?

Po wypadku komunikacyjnym bardzo istotne jest wskazanie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, czyli w większości przypadków ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy danego zdarzenia. Po wypadku samochodowym i każdym innym wypadku drogowym należy wezwać odpowiednie służby, czyli policję i karetkę pogotowia, aby wszystko mogło zostać przeprowadzone w należytym porządku.

Notatka policyjna i dokumentacja medyczna to bardzo ważne dowody w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi, który będzie zobowiązany do pokrycia Twojego odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Nie jest to proste, bo ubezpieczyciele nie mają w zwyczaju wypłacać takiej kwoty świadczeń, jaka Ci się w rzeczywistości należy w związku z następstwami wypadku. Musisz zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i poświęcić dużo czasu i nerwów – nie tylko na negocjacje z ubezpieczycielem, ale także zorientowanie się w temacie prawa odszkodowawczego. Jest to bardzo trudne, dlatego też zalecamy skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmą się sprawą w Twoim imieniu.

Kto może Ci w tym pomóc?

Istnieją dwie skuteczne opcje na dochodzenie odszkodowań za poważne urazy. Ich cechą wspólną jest wysoka skuteczność, ale różnią się sposobem pobierania gratyfikacji za swoje usługi. Kancelarie odszkodowawcze pobierają procent od wygranej sprawy, czyli tzw. success fee.

Wynajęty adwokat lub radca prawny pobiera wynagrodzenie za każdą godzinę swojej pracy, którą poświęci na Twoją sprawę. Będzie też żądać opłaty w przypadku wywalczenia dla Ciebie świadczeń.

Wybór powinien więc zależeć od tego, w jaki sposób chcesz zapłacić za udzieloną pomoc.

Przykładowa sytuacja z orzecznictwa sądowego

Poniższe informacje pochodzą z Wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15 października 2013 r. (II C 276/12)

Poszkodowana brała udział w wypadku komunikacyjnym. Przechodziła przez pasy, a kierowca nie udzielił jej pierwszeństwa i ją potrącił. Kobieta doznała poważnych obrażeń: złamania miednicy, złamania prawej kości ramiennej, złamania prawej kości piszczelowej i strzałkowej, a także złamania prawej kości udowej z przemieszczeniem.

Takie obrażenia bardzo mocno wpłynęły na życie kobiety, utrudniając jej codzienne funkcjonowanie i zmuszając do poddania się operacjom. Później poszkodowana poddawała się rehabilitacji. Pomimo upływu czasu nadal korzysta z kul łokciowych i porusza się z wielkim trudem. Ten fakt nie dziwi, bo jednak powódka w chwili wypadku miała 77 lat.

Stan zdrowia powódki – zarówno psychiczny, jak i fizyczny – nie rokuje pozytywnie na przyszłość. Wymaga ona codziennej opieki i pomocy osób trzecich.

Ubezpieczyciel wypłacił jej 56 000 zł przed rozpoczęciem postępowania sądowego, obniżając kwotę 70 000 zł o 20%, ponieważ zdaniem ubezpieczyciela poszkodowana nie zachowała należytej ostrożności i weszła prosto pod samochód. W trakcie postępowania sądowego nie padł już zarzut przyczynienia się.

Ostatecznie sąd uznał, że należna kwota zadośćuczynienia za taką krzywdę to 130 000 zł, a zatem poszkodowana dzięki postępowaniu sądowemu otrzymała dodatkowe 74 000 zł do wypłaconej wcześniej kwoty 56 000 zł.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych?

Wiarygodnym źródłem, które zawiera informacje na temat przyczyn wypadków drogowych w Polsce, jest roczny raport drogowy Komendy Głównej Policji. Najnowszy raport przedstawia dane z 2021 roku. Prezentują się one następująco:

Kto zawinił?Liczba wypadkówLiczba zabitychLiczba rannych
Kierowca20 6231 90924 307
Pieszy1 2182411 007
Pasażer1255121
Współwina22625277
Pojazd (awaria)41740
Inne58358663
RAZEM22 8162 24526 415

Dane z powyższej tabeli pokazują, że zdecydowana większość wypadków komunikacyjnych, bo aż 90,4% z nich, była spowodowana przez osoby kierujące pojazdem.

Jest to bardzo proste do wyjaśnienia – po prostu w większości z tych wypadków brały udział dwa pojazdy mechaniczne, a zatem kierowca jednego z nich musiał ponosić winę, o ile samochód nie uległ po prostu awarii, co oczywiście – jak dowodzi raport – się zdarza, bo w 2021 roku odnotowano 41 takich wypadków.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i wypadek – odszkodowanie w wyjątkowych sytuacjach

Czasami dochodzi do sytuacji, w której sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i – jako osoba poszkodowana – nie masz możliwości dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych ani od niego, ani od jego ubezpieczyciela.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Nie masz danych sprawcy, więc nie możesz się zgłosić do jego ubezpieczyciela, bo nawet nie wiesz, gdzie taka osoba jest ubezpieczona.

Jeżeli policji nie uda się ustalić tożsamości sprawcy, to konieczne będzie zgłoszenie się po odszkodowanie komunikacyjne i zadośćuczynienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Możesz tego dokonać poprzez zgłoszenie zaistniałej sytuacji do dowolnego ubezpieczyciela. UFG zajmuje się wypłacaniem roszczeń odszkodowawczych takim osobom, które ucierpiały w wypadkach z nieznanym sprawcą lub wtedy, kiedy sprawca nie miał wykupionej polisy OC.

Podsumowanie

  • Po wypadku samochodowym i innych wypadkach komunikacyjnych osobom poszkodowanym należą się odszkodowania po wypadku z oc sprawcy.
  • Wypadek komunikacyjny może być spowodowany przez kierujących różnymi pojazdami, ale zawsze osobie poszkodowanej należą się odpowiednie świadczenia, o które warto walczyć.
  • Kompleksowe usługi kancelarii odszkodowawczej mogą Ci pomóc uzyskać odpowiednie odszkodowanie po wypadku drogowym, nawet w trakcie trwania leczenia.

Źródła

Kodeks cywilny

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach (II C 276/12)

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.