Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to jedna z opcji, z których możesz skorzystać, jeśli Twoje odszkodowanie zostało zaniżone. Jak napisać odwołanie do PZU lub innej ubezpieczalni? Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Czy odwołanie od odszkodowania będzie dobrym rozwiązaniem zarówno przy szkodzie na osobie, jak i szkodzie na pojeździe? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – czy warto?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, bo uważasz, że odszkodowanie jest zaniżone, to oczywiście warto złożyć odwołanie. Późniejsza kwota odszkodowania może być znacznie wyższa, o ile odwołanie będzie sporządzone z dbałością o każdy szczegół. Nie możesz też zapominać, że musisz mieć solidne podstawy, którymi uargumentujesz odwołanie – dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy trzeba przeprowadzić poprawnie, żeby odnieść sukces.

Tak samo warto złożyć odwołanie, jeśli w przypadku doznanej przez Ciebie szkody lub krzywdy nastapiła odmowa wypłaty odszkodowania. Zyskasz wtedy szansę, żeby dostać należne Ci pieniądze, których nie chce Ci wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pamiętaj, że towarzystwa ubezpieczeniowe to podmioty rynku finansowego i obejmuje je Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, dlatego też nie mogą po prostu zignorować Twojego pisma. Zawsze warto walczyć o to, co się po prostu należy.

Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Na szczęście masz dosyć dużo czasu, żeby odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Konkretnie na złożenie odwołania masz:

 • 3 lata od dnia zdarzenia w przypadku szkody w mieniu,
 • 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie w przypadku szkody na osobie, ale nie więcej niż 10 lat,
 • 20 lat od dnia zdarzenia, jeśli szkoda była skutkiem przestępstwa popełnionego przez sprawcę.

Co ważne, te okresy są liczone od dnia, w którym dostaniesz decyzję od ubezpieczyciela, bo wydanie takiej decyzji przez TU sprawia, że bieg przedawnienia ulega przerwaniu i rozpoczyna się na nowo, gdy już dostaniesz decyzję.

poradnik dla kierowcy

Towarzystwo ubezpieczeniowe musi udzielić Ci odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeśli Twoja sprawa będzie szczególnie skomplikowana, to wówczas ubezpieczyciel może wysłać do Ciebie pismo, w którym wyjaśni, dlaczego nie może udzielić odpowiedzi w wymaganym terminie, jednocześnie wskazując przewidywany termin rozpatrzenia odwołania (nie później niż 60 dni od dnia otrzymania Twojej reklamacji).

Taka możliwość przysługuje towarzystwu ubezpieczeniowemu na podstawie art. 7. z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania uszczerbek na zdrowiu

Zaniżone odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu to bardzo poważna sprawa. Jeśli doznane przez Ciebie urazy są bardzo dotkliwe, to najprawdopodobniej konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu, żeby wywalczyć potencjalnie najwyższą kwotę. Oczywiście nie zawsze takie działanie będzie niezbędne, bo dobra kancelaria odszkodowawcza może zapewnić Ci sporą kwotę odszkodowania już na etapie polubownym.

Postępowanie sądowe może być korzystne, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe idzie w zaparte i nie chce się zgodzić na wypłacenie Ci należnej kwoty w ramach postępowania polubownego. Skierowanie sprawy do sądu może się wiązać z wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienie w bardzo wysokiej kwocie, ale jednocześnie wymaga też poświęcenia dużej ilości czasu.

Skontaktuj się z nami, jeśli nie wiesz, które rozwiązanie będzie dla Ciebie lepsze. Pomożemy Ci wybrać i zapewnimy Ci kompleksową opieką. Analiza sprawy jest zawsze bezpłatna, dlatego niczym nie ryzykujesz.

Odwołanie od wyceny szkody – wzór

Przy szkodzie na pojeździe zaniżenia również mogą być bardzo duże. Przyda Ci się odwołanie od wyceny szkody. Wzór takie dokumentu jest dostępny na naszej stronie. Wystarczy, że klikniesz przycisk i wypełnisz formularz, wpisując niezbędne informacje. Dzięki temu pobierzesz gotowe odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Dlaczego w ogóle potrzebne są odwołania i pomoc w uzyskaniu odszkodowania firm odszkodowawczych? Ma to związek z tym, że przy wycenie pojazdu, tj. wycenie jego wartości i rozmiaru szkód, towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne triki, żeby wypłacić jak najniższą kwotę odszkodowania, co pozwoli im ograniczyć wydatki.

Na szczęście można temu zaradzić, decydując się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub poprzez dopłatę do odszkodowania. Dopłata to najszybszy i najpewniejszy sposób, bo niczym nie ryzykujesz. Nie da się ukryć, że brak ryzyka i konkretna kwota już po kilku dniach od podjęcia współpracy to bardzo korzystne rozwiązanie, na które warto się zdecydować.

Szkoda całkowita odwołanie – czy odwołanie od szkody całkowitej jest możliwe?

Tak, możesz się odwołać od decyzji w sprawie szkody całkowitej. Niestety jest to bardzo trudne, bo postępowanie sądowe musi prowadzić bardzo dobry prawnik, który ma doświadczenie w podobnych sprawach. Dlaczego? Wiele spraw związanych ze szkodami całkowitymi kończy się przegraną osób poszkodowanych. Ma to związek z tym, że ubezpieczyciel ma prawo uznać szkodę za całkowitą. Może także obronić taką decyzję, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie szkód całkowitych.

Taki stan prawny bardzo utrudnia prowadzenie spraw związanych ze szkodami całkowitymi, dlatego lepiej zdecydować się na dopłatę do odszkodowania, jeśli Twoja szkoda spełni wymogi. To bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu ograniczysz straty związane z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe uznało Twoją szkodę za całkowitą.

Oczywiście możesz się zdecydować na zatrudnienie adwokata i wszczęcie postępowania sądowego, ale szanse na sukces nie są zbyt duże, przez co nie warto ryzykować.

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela NNW

Jeśli doznana przez Ciebie krzywda nie powstała w wyniku wypadku drogowego, a w wyniku nieszczęśliwego wypadku, to zdecydowanie przyda Ci się polisa NNW. Od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania z NNW również możesz się odwołać. W takim przypadku masz na to 3 lata od otrzymania decyzji od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli chcesz się odwołać, bo uważasz, że Twoje odszkodowanie powypadkowe zostało zaniżone, to zapoznaj się najpierw z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia swojej polisy. W decyzji towarzystwo ubezpieczeniowe z pewnością wskazało, jaki procent uszczerbku na zdrowiu został przez Ciebie doznany. Upewnij się, czy kwota odpowiada odpowiedniej wartości procentowej z sumy ubezpieczenia Twojej polisy.

Sprawdź też, czy zdarzenie na pewno można zakwalifikować jako nieszczęśliwy wypadek. Pozytywne rozpatrzenie odwołania zależy w dużej mierze od tego, jakie wyłącznie od odpowiedzialności zostały zawarte przez ubezpieczyciela w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Być może w Twojej polisie znalazło się chociażby wyłączenie, które wyklucza wypłacenie odszkodowania, jeśli do nieszczęśliwego wypadku doszło, gdy byłeś(-aś) pod wpływem alkoholu.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu – z jakiego wzoru skorzystać?

Niestety żaden wzór nie jest uniwersalny, dlatego polecamy Ci skorzystać z naszego generatora. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz podać niezbędne okoliczności wypadku, a generator sam utworzy dla Ciebie profesjonalne odwołanie.

W przypadku uszczerbku na zdrowiu odwołanie musi być sporządzone ze szczególną dbałością o szczegóły, dlatego też jeszcze raz polecamy generator. Zawarliśmy w nim rozwiązania, które pozwolą Ci bezproblemowo poradzić sobie z zawarciem wszystkich niezbędnych informacji. Wszystko jest proste i przejrzyste – załatwisz to w możliwie najkrótszym czasie, bez zbędnego stresu.

Jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela? Podstawowe zasady

Jak napisać odwołanie do ubezpieczalni, żeby było ono skuteczne? Przede wszystkim musisz trzymać się podstawowych zasad. Jeśli się do nich nie zastosujesz, to niestety Twoje odwołanie może być odrzucone bez wnikania w jego treść merytoryczną. Konieczne jest chociażby wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego kierujesz odwołanie.

W odwołaniu koniecznie zawrzyj:

 • swoje dane (o ile jesteś osobą poszkodowaną),
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • numer decyzji, którą ubezpieczyciel wydał w Twojej sprawie,
 • numer szkody,
 • numer polisy sprawcy lub Twojej polisy (w przypadku NNW),
 • swoje stanowisko wobec decyzji wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • solidne, rzeczowe i oparte na rzeczywistych przesłankach argumenty, która uzasadniają Twoje stanowisko.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu?

Przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na to, czy masz podstawy, żeby się odwołać. Uszczerbek na zdrowiu ma to do siebie, że związane z nim zadośćuczynienie przysługuje za krzywdę. Przywrócenie stanu poprzedniego to koszty leczenia i rehabilitacji. Łatwo obliczyć ich kwotę. Wynagrodzenie krzywdy ma charakter bardzo indywidualny, dlatego nie da się tego po prostu wycenić.

Na przestrzeni lat sądy i ubezpieczyciele wypracowali linię orzecznictwa w sprawach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, dlatego możesz się sugerować kwotami z różnych wyroków sądowych, ale niestety nawet to nie będzie do końca prawidłowe. Wystosowanie roszczeń o odpowiednią kwotę to bardzo trudny proces, dlatego być może będzie Ci potrzebna pomoc prawnika.

Możemy wybrać dla Ciebie odpowiednią kancelarię, jeśli przejdziesz przez proces wygenerowania odwołania od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu. Wystarczy, że klikniesz poniższy przycisk – potrwa to nie dłużej niż kilka minut.

Jak napisać odwołanie do PZU uszczerbek na zdrowiu?

Odwołanie od decyzji PZU w sprawie uszczerbku na zdrowiu będzie takie samo jak odwołania do innych towarzystw ubezpieczeniowych. Musisz się skupić na odpowiednim uargumentowaniu swojego stanowiska. Co więcej, Twoje stanowisko musi być zgodne z rzeczywistą sytuacją – nie możesz żądać więcej, niż Ci się należy. Każde roszczenie musi być wystosowane z zachowaniem zdrowego rozsądku.

Jak wnieść odwołanie do ubezpieczyciela?

Masz 3 opcje, żeby wnieść odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wszystko zgodnie z art. 3. z Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

 1. Elektronicznie – w tym przypadku trzeba skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej, jeśli konkretny ubezpieczyciel udostępnia takie środki (formularz na stronie internetowej).
 2. Na piśmie – w przypadku pisemnego odwołania możesz je złożyć w dowolnej placówce danego towarzystwa ubezpieczeniowego, wysłać przesyłką pocztową lub wysłać na adres elektroniczny, o ile został on wpisany do bazy adresów elektronicznych.
 3. Ustnie – możesz zrobić to osobiście, do protokołu w jednostce ubezpieczyciela lub telefonicznie.

Podsumowanie

 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może Ci zapewnić znacznie wyższą kwotę odszkodowania.
 • Każde odwołanie do ubezpieczalni musi być przygotowane z należytą starannością, argumenty i roszczenia muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Generator odwołania od decyzji ubezpieczyciela to skuteczne narzędzie, które szybko i bezproblemowo przeprowadzi Cię przez proces przygotowania odwołania.

Źródła

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Kodeks cywilny

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.