Zostałeś potrącony na pasach i doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Z OC sprawcy możesz otrzymać nawet kilka świadczeń. Pieszy uszkodził Ci samochód ze swojej winy? Dowiedz się, o co możesz się ubiegać i jak uzyskać maksymalną wypłatę od ubezpieczyciela.

Potrącenie pieszego – kwestie prawne

Kim jest pieszy?

Pieszy to osoba, która porusza się pieszo chodnikiem lub poboczem drogi. Do tej grupy zalicza się także osoby, które pchają różne pojazdy (takie jak rower, wózek czy motorower), a także dzieci do 10. roku życia, które jadą rowerem i są pod opieką osoby dorosłej.

Co grozi za potrącenie pieszego?

Jeśli podjedziesz do przejścia dla pieszych, nie zachowując należytej ostrożności, bez wątpienia naruszysz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednakże dopiero przy potrąceniu pieszego spotka Cię w związku z tym odpowiedzialność karna.

Art. 177. Kodeksu karnego nie pozostawia żadnych wątpliwości co do kar, jakiego grożą osobie naruszającej te zasady, jeśli ta osoba doprowadzi do wypadku, w wyniku którego ktoś dozna obrażeń utrzymujących się dłużej niż przez 7 dni. Konkretnie taka osoba podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1.

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeszcze gorsze konsekwencje może ponieść osoba, która potrąci pieszego w taki sposób, że doprowadzi do jego śmierci albo na skutek potrącenia dojdzie do powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wtedy kara pozbawienia wolności może być wyznaczona – zgodnie z § 2. art. 177 – na okres od 6 miesięcy do 8 lat.

Co grozi pijanemu kierowcy za potrącenie pieszego?

Pijany kierowca może dostać karę pozbawienia wolności:

 • do 5 lat – jeśli pieszy doznał tylko lekkiego uszczerbku na zdrowiu (taki kierowca straci też prawo jazdy na minimum 3 lata),
 • od 2 do 12 lat – jeśli pieszy doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu lub zginął wskutek potrącenia (dodatkowo taki kierowca dożywotnio straci prawo jazdy).

Jakie prawa i obowiązki ma pieszy, gdy decyduje się przekroczyć jezdnię?

 1. Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami już podczas wchodzenia na przejście dla pieszych.
 2. Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, jeśli korzysta z przejścia sugerowanego.
 3. Pieszy musi korzystać z tunelu lub wiaduktu, jeśli na danym odcinku drogi jest takie udogodnienie.
 4. Pieszy nie może przejść przez torowisko, jeśli nie korzysta z przejścia sugerowanego lub przejścia dla pieszych.
 5. Pieszy nie może przechodzić przez drogę dwujezdniową na terenia zabudowanym, jeśli nie skorzysta z przejścia dla pieszych.
 6. Pieszy nie może wchodzić na jezdnię lub drogę dla rowerów, jeśli wejdzie bezpośrednio przed jadący pojazd lub zza przeszkody, która uniemożliwia lub znacząco utrudnia mu obserwację drogi.

Pieszy ma zatem nie tylko prawa, ale również obowiązki. Sam może przecież stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym, więc można również w niektórych sytuacjach mówić o całkowitej winie pieszego.

potrącenie na pasach

Kiedy przysługuje odszkodowanie za potrącenie na pasach?

W przypadku potrącenia pieszego ma zastosowanie zasada ryzyka. Stanowi ona ochronę dla osoby poszkodowanej, bowiem nie ma tu znaczenia, czy kierowcy można przypisać winę za doprowadzenie do wypadku czy też nie. Oczywiście nie działa to tak, że każdy potrącony pieszy dostanie odszkodowanie za doznaną krzywdę. Wyjaśniamy to na praktycznych przykładach, w sytuacjach, które mogą Ci się przydarzyć po obu stronach – gdy będziesz pieszym i gdy będziesz kierowcą.

Pamiętaj, że bardzo ważna jest też odpowiedzialność karna, jaką ponosi kierowca, który potrącił pieszego i wywołał u niego uszczerbek na zdrowiu powyżej dni 7. Sąd zdecydowanie przychylniej spojrzy na Ciebie, jeśli do wypadku nie doszło przy okazji przekroczenia przez Ciebie dopuszczalnej prędkości. W najtrudniejszej sytuacji będą oczywiście Ci kierowcy, którzy potrącili pieszego pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem alkoholu.

 1. Pieszy wkroczył na pasy po rozejrzeniu się, a kierowca nie zachował ostrożności, nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił go. Kierowca jechał z dopuszczalną prędkością.

W takiej sytuacji to kierowca będzie winny, ale sąd może uznać Twoje przyczynienie się do spowodowania wypadku. Jeśli zobaczysz samochód, który nadjeżdża w stronę przejścia do pasów i jest on niedaleko, a mimo to zdecydujesz się wejść na pasy, to najprawdopodobniej będzie to przyczynienie się do powstania wypadku.

Im mniejsza odległość samochodu od przejścia i niższa prędkość poruszania się tego samochodu, tym wyższy będzie Twój stopień przyczynienia.

 1. Pieszy wkroczył na pasy bez rozglądania się, gdy samochód był już przy przejściu dla pieszych.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to winnym będzie w większości przypadków kierowca, ale przyczynienie się pieszego będzie na bardzo wysokim poziomie. Jeśli jako kierowca nie byłeś karany, to prawdopodobnie ewentualny wyrok zostanie wydany w zawieszeniu, o ile jechałeś bądź jechałaś z dopuszczalną prędkością.

 1. Pieszy był już na pasach, gdy samochód mógł być przez niego zobaczony

W takiej sytuacji jedynym winnym będzie kierowca samochodu, a pieszy w żadnym stopniu nie przyczyni się do powstania wypadku.

 1. Pieszy wkroczył na pasy zza przeszkody, która całkowicie zasłaniała mu pole widzenia, a samochód zbliżał się do przejścia dla pieszych przy zachowaniu przez kierowcę należytej ostrożności

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to jedynym winnym będzie pieszy, ponieważ nie można wchodzić na przejście zza przeszkody, która zasłania widok na jezdnię. Dodatkowo kierowcy nie można by niczego zarzucić, bo poruszał się zgodnie z przepisami i zachował wszelką możliwą ostrożność. To pieszy musiałby w tej sytuacji pokryć koszty naprawy samochodu, jeśli byłby uszkodzony.

Poszkodowany otrzyma zatem odszkodowanie za potrącenie na pasach bez względu na to, czy kierowcę uzna się za winnego. Jeśli jednak całkowitą winę za spowodowanie wypadku ponosi pieszy, to ubezpieczyciel ma prawo odmówić mu wypłaty rekompensaty.

Statystyki policyjne nie kłamią i potrącenie na pasach to jedne z najczęstszych zdarzeń drogowych. Dla pieszego potrącenie pieszego przez samochód, to sytuacja bardzo niebezpieczna. Zderzenie z pojazdem nawet, takim który porusza się z niewielką prędkością, może spowodować u pieszego ciężkie obrażenia (trwały uszczerbek na zdrowiu), a nawet śmierć. jest to zdecydowanie częstsza sytuacja niż potrącenie rowerzysty, choć taki wypadek również bywa bardzo poważny.

Główne przyczyny potrąceń pieszych z winy kierowców w 2021 roku (zdarzenia, gdzie poszkodowanym był wyłącznie pieszy)

PrzyczynaLiczba wypadkówLiczba ofiar śmiertelnychLiczba rannych
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych2 0861312 029
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach38224360
Nieprawidłowe cofanie23514221
Niedostosowanie prędkości dowarunków ruchu16043144
Nieprawidłowe omijanie14820127
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną1131115
Nieprawidłowe wyprzedzanie44933
Nieprawidłowe wymijanie27224
Omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych25130
Nieprawidłowe skręcanie22221
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej19317
Inne przyczyny38830

źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku, Komenda Główna Policji, Biuro ruchu drogowego

Potrącenie pieszego poza pasami

Potrącenie pieszego poza pasami daje Ci większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, ale nie jest to regułą. Musisz pamiętać, że istnieją sytuacje, w których pieszy nie ma obowiązku korzystania z pasów.

Jeśli najbliższe przejście znajduje się w odległości większej niż 100 metrów, to pieszy może przejść przez jezdnię w dowolnym miejscu. Oczywiście musi wtedy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, ale nie oznacza to, że nie zostaniesz obarczony odpowiedzialnością, jeśli potrącisz pieszego w takiej sytuacji.

potrącenie pieszego

Potrącenie pieszego z jego winy – konsekwencje

Kiedy pieszy jest winny wypadku? Kiedy wkroczy na jezdnię w taki sposób, że kierowca nie mógł w żaden sposób zapobiec potrąceniu. Może to być np sytuacja, w której kierowca jechał bardzo powoli i obserwował pobocza oraz chodniki, ale pieszy wkroczył na jezdnię zza przeszkody, która uniemożliwia kierowcy zobaczenie pieszego.

Czy możesz dostać odszkodowanie od pieszego, który uszkodził Ci samochód?

Tak, ale tylko wtedy, kiedy pieszy jest jedynym sprawcą wypadku. W takiej sytuacji będzie on musiał zapłacić za naprawę Twojego samochodu z własnej kieszeni, bo nie istnieje żadna polisa, która mogłaby ubezpieczyć osobę od uszkodzenia cudzego samochodu wskutek bycia potrąconym.

Co trzeba zrobić po potrąceniu pieszego?

Jako osoba poszkodowana musisz zadbać o swoje interesy, tzn. w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje roszczenia. Sprawca wypadku może przecież zmienić zdanie i wycofać się z przyznania się do winy za spowodowanie danego zdarzenia drogowego.

W przypadku potrącenia pieszego koniecznie wezwij na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji oraz Pogotowie Ratunkowe – nawet jeśli obrażenia ciała były niewielkie. Ponadto, koniecznie spisz dane sprawcy oraz ewentualnych świadków. Sporządź też dokumentację zdjęciową, którą później możesz przedstawić ubezpieczycielowi.

Możesz się ubiegać o należne odszkodowanie za potrącenie na pasach w ciągu 3 lat od dnia zdarzenia. Po upływie tego czasu sprawa niestety ulega przedawnieniu. Okres przedawnienia zaczyna swój bieg od dnia wydania decyzji ubezpieczyciela (niezależnie od tego, czy jest to decyzja pozytywna czy odmowna).

Termin ten może ulegnąć wydłużeniu do 20 lat, jeżeli:

 • sprawcę skazano prawomocnym wyrokiem sądowych za przestępstwo,
 • sprawca popełnił przestępstwo, ale postępowanie karne zostało umorzone z powodu jego śmierci,
 • sprawca wypadku jest nieznany, a z dokumentacji postępowania karnego jasno wynika, że doszło do przestępstwa.

Inny okres przedawnienia obowiązuje, jeśli nie miałeś bądź nie miałaś w momencie wypadku nie miała ukończonych 18 lat. Wówczas o odszkodowanie możesz się ubiegać do ukończenia 20 roku życia.

Jakie świadczenia można uzyskać za potrącenie?

W przypadku potrącenia na pasach można uzyskać takie świadczenia jak:

 • zadośćuczynienie za krzywdę (fizyczną lub psychiczną),
 • odszkodowanie (za szkody materialne, w tym poniesione koszty),
 • renta powypadkowa.
odszkodowanie za potrącenie

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Samo zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela sprawcy nie wystarczy, aby otrzymać wysokie odszkodowanie. Niewielu poszkodowanych jest świadomych, że zdecydowana większość wypłacanych odszkodowań jest zaniżonych. Niejednokrotnie ubezpieczyciele niesłusznie odmawiają wypłaty świadczeń.

Warto skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej. Zazwyczaj wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać dokumentację medyczną oraz inne dokumenty związane z wypadkiem. W ciągu kilku dni otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy, a tym samym otworzy się przed Tobą nowa możliwość: dochodzenie odszkodowań.

Miej na uwadze to, że towarzystwo ubezpieczeniowe to po prostu przedsiębiorstwo, którego celem jest uzyskanie jak najwyższego zysku. W ich interesie jest wypłacanie jak najniższych odszkodowań lub w ogóle odmowa ich przyznania poszkodowanym.

Dzięki specjalistom ds. odszkodowań maksymalnie zabezpieczysz swoje roszczenia. Otrzymasz informację o Twojej sytuacji prawnej oraz wszystkich możliwych do podjęcia działań. kancelaria odszkodowawcza wyegzekwuje od ubezpieczyciela wszystko to, do czego się zobowiązał w ramach polisy OC.

Podsumowanie

 • W przypadku potrącenia na pasach zastosowanie ma zasada ryzyka, która chroni poszkodowanego pieszego.
 • Poszkodowany może wnioskować o różne świadczenia z OC osoby, która spowodowała wypadek, m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę powypadkową.
 • Roszczenie wobec ubezpieczyciela za potrącenie pieszego może ulec przedawnieniu.
 • Kierowca, który powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowoduje uszczerbek na zdrowiu powyżej dni 7 (średniego uszczerbku na zdrowiu) możesz dostać karę pozbawienia wolności do lat 3.
 • Za śmiertelne potrącenie grozi kierowcy zarzut popełnienia przestępstwa.
 • Odmowa przyznania odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach najczęściej jest spowodowana wyłączną winą pieszego.

Źródła

Kodeks cywilny

Prawo o ruchu drogowym

Kodeks karny

Statystyka policji

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.