Zostałeś potrącony na pasach i doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Z OC sprawcy możesz otrzymać nawet kilka świadczeń. Dowiedz się, o co możesz się ubiegać i jak uzyskać maksymalną wypłatę od ubezpieczyciela.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za potrącenie na pasach?

W przypadku odszkodowania za potrącenie pieszego zastosowanie ma tzw. zasada ryzyka. Stanowi ona de facto ochronę dla osoby poszkodowanej, bowiem nie ma tu znaczenia, czy kierowcy można przypisać winę za doprowadzenie do wypadku, czy też nie.

Poszkodowany otrzyma zatem odszkodowanie bez względu na to, czy kierowcę uzna się za winnego. Jeśli jednak całkowitą winę za spowodowanie wypadku ponosi pieszy, to ubezpieczyciel ma prawo odmówić mu wypłaty rekompensaty.

Odmowa przyznania odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach najczęściej ma miejsce z uwagi na wyłączną winę pieszego lub przedawnienie roszczeń. Nierzadko odmowna decyzja ubezpieczyciela nie ma jednak żadnego uzasadnienia.

Do rozstrzygnięcia jest także to, czy pieszy w jakikolwiek sposób przyczynił się do spowodowania wypadku. Choć jak już zostało wcześniej wspomniane ma tu zastosowanie zasady ryzyka, to jeśli poszkodowany pieszy przyczynił się do wypadku, to zakład ubezpieczeń ma prawo do obniżenia odszkodowania.

Potrącony na pasach pieszy może wnioskować o wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. O ile oczywiście dany pojazd był objęty ubezpieczeniem OC.

Jeśli sprawca nie posiadał ważnej polisy OC, to o należne świadczenia można się ubiegać od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Szkodę należy wówczas zgłosić u dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel może wówczas w imieniu funduszu zlikwidować szkodę.

Uwaga! Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy których wchodzi na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem (wyjątkiem jest tu tylko tramwaj). Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien nie tylko zachować ostrożność, ale i zmniejszyć prędkość pojazdu. Piesi w trakcie przechodzenia przez jezdnię nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz urządzeń mobilnych.

Statystyki policyjne nie kłamią i potrącenie na pasach to jedne z najczęstszych zdarzeń drogowych. Dla pieszego potrącenie pieszego przez samochód, to sytuacja bardzo niebezpieczna. Zderzenie z pojazdem nawet, takim który porusza się z niewielką prędkością, może spowodować u pieszego ciężkie obrażenia (trwały uszczerbek na zdrowiu), a nawet śmierć. jest to zdecydowanie częstsza sytuacja niż potrącenie rowerzysty, choć taki wypadek również bywa bardzo poważny.

Główne przyczyny potrąceń pieszych z winy kierowców w 2021 roku (zdarzenia, gdzie poszkodowanym był wyłącznie pieszy)

PrzyczynaLiczba wypadkówLiczba ofiar śmiertelnychLiczba rannych
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych2 0861312 029
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach38224360
Nieprawidłowe cofanie23514221
Niedostosowanie prędkości dowarunków ruchu16043144
Nieprawidłowe omijanie14820127
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną1131115
Nieprawidłowe wyprzedzanie44933
Nieprawidłowe wymijanie27224
Omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych25130
Nieprawidłowe skręcanie22221
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej19317
Inne przyczyny38830
źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku, Komenda Główna Policji, Biuro ruchu drogowego

Jak potrącony na pasach może zabezpieczyć swoje roszczenia?

Jako poszkodowany powinieneś zadbać o swoje interesy, tzn. w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje roszczenia. Sprawca wypadku może przecież zmienić zdanie i wycofać się z przyznania się do winy za spowodowanie danego zdarzenia drogowego.

Związku z powyższym w przypadku potrącenia pieszego zawsze należy wezwać na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji oraz Pogotowie Ratunkowe - nawet jeśli obrażenia ciała były niewielkie. Ponadto, konieczne jest spisanie danych sprawcy oraz ewentualnych świadków. Warto na miejscu wypadku sporządzić dokumentację zdjęciową, którą później można przedstawić ubezpieczycielowi.

Poszkodowany może ubiegać się o należne odszkodowanie w ciągu 3 lat od dnia zdarzenia. Po upływie tego czasu sprawa niestety ulega przedawnieniu. Okres przedawnienia zaczyna swój bieg od dnia wydania decyzji ubezpieczyciela (niezależnie od tego, czy jest to decyzja pozytywna, czy odmowna).

Termin ten może ulegnąć wydłużeniu do 20 lat, jeżeli:

 • sprawcę skazano prawomocnym wyrokiem sądowych za przestępstwo,
 • sprawca popełnił przestępstwo, ale postępowanie karne zostało umorzone z powodu jego śmierci,
 • sprawca wypadku jest nieznany, a z dokumentacji postępowania karnego jasno wynika, że doszło do przestępstwa.

Inny okres przedawnienia obowiązuje w sytuacji, gdy osoba poszkodowana w momencie wypadku nie miała ukończonych 18 lat. Wówczas o odszkodowanie można się ubiegać do ukończenia 20 roku życia.

Jakie świadczenia można uzyskać za potrącenie?

W przypadku potrącenia na pasach można uzyskać takie świadczenia jak: zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie, renta powypadkowa.

Zadośćuczynienie za krzywdę

To jednorazowe świadczenie ma wynagrodzić osobie poszkodowanej krzywdę, które było spowodowane wypadkiem. Podstawą do wnioskowania o wypłatę zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy (w postaci cierpienia, bólu) oraz innych negatywnych skutków nie tylko w sferze emocjonalnej czy osobistej, ale i zawodowej.

Odszkodowanie

W ramach odszkodowania można się ubiegać o zwrot kosztów za:

 • leczenie i rehabilitację,
 • prywatnych wizyt lekarskich,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dojazd do placówek medycznych.

Ponadto osoba poszkodowana może żądać wypłaty odszkodowania za zniszczone rzeczy osobiste typu: telefon komórkowy, zniszczona odzież. W razie pozostawania na zwolnieniu chorobowym i uzyskiwania związku z tym niższego wynagrodzenia, może wnioskować o wyrównanie poniesionych z tego tytułu strat.

Renta odszkodowawcza

O rentę może się ubiegać poszkodowany, który na skutek potrącenia na pasach utracił częściową lub całkowitą zdolność do pracy bądź zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Generalnie rzecz biorąc, o rentę można się ubiegać, jeśli następstwa wypadku mają trwały charakter (nie muszą być nieodwracalne).

Odszkodowanie za śmierć

Niestety zdarza się, że potrącenie pieszego kończy się dla niego śmiercią. Wówczas jego najbliżsi mogą domagać się odszkodowania. Przepisy prawa nie wskazują jednak konkretnego katalogu osób, które można uznać za najbliższą rodzinę.

Generalnie chodzi tutaj o: rodziców, małżonka, dzieci czy rodzeństwo. Zasadniczo jednak należy udowodnić, że z osobą zmarłą łączyła nas bliska więź. O przyznaniu świadczenia decydujące znaczenie mają zatem faktyczne relacje, a nie stopień pokrewieństwa.

Co zrobić, aby otrzymać wysokie odszkodowanie?

Aby otrzymać wysokie odszkodowanie niestety w większości przypadków nie wystarczy samo zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela sprawcy. Niewielu poszkodowanych jest świadomych, że zdecydowana większość wypłacanych odszkodowań jest zaniżonych. Niejednokrotnie ubezpieczyciele niesłusznie odmawiają wypłaty świadczeń.

Dlatego też warto skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej. Zazwyczaj wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, wysłać dokumentację medyczną oraz inne dokumenty związane z wypadkiem. W ciągu kilku dni otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy, a tym samym otworzy się przed Tobą nowa możliwość: dochodzenie odszkodowań.

Miej na uwadze to, że towarzystwo ubezpieczeniowe to po prostu przedsiębiorstwo, którego celem jest uzyskanie jak najwyższego zysku. W ich interesie jest wypłacanie jak najniższych odszkodowań lub w ogóle odmowa ich przyznania poszkodowanym.

Dzięki specjalistom ds. odszkodowań maksymalnie zabezpieczysz swoje roszczenia. Otrzymasz informację o Twojej sytuacji prawnej oraz wszystkich możliwych do podjęcia działań. Od ubezpieczyciela wyegzekwujemy wszystko to, do czego się zobowiązał w ramach polisy OC. Dokładnie wiemy także, co umożliwiają aktualne przepisy prawne.

Przykładowa sytuacja

Kajetan spacerował ze swoją żoną Karoliną po bocznej alejce w parku w ciągu dnia, kiedy widoczność na okolicznej drodze była bardzo dobra. Nagle zza zakrętu wyjechał samochód marki Audi, który szarżował z prędkością ponad 150 km/h na terenie zabudowanym. Samochód uderzył prosto w spacerujące małżeństwo, co doprowadziło do śmierci Karoliny.

Kajetan w wyniku wypadku doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a konkretnie złamania obu nóg i złamania miednicy typu Malgaigne'a. W wyniku skutków zdarzenia poszkodowany nie był w stanie poruszać się o własnych siłach przez bardzo długi okres czasu, a także nie mógł zarobkować, nie wspominając już o samodzielnym wykonywaniu codziennych czynności.

Obrażenia ciała określone zostały jako bardzo dotkliwe, co uprawniało poszkodowanego do otrzymania wysokich świadczeń za potrącenie na pasach. Odszkodowanie miało pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, które były konieczne, aby poszkodowany mógł w ogóle przeżyć wypadek. Dodatkowo jemu i innym bliskim Karoliny przysługiwały świadczenia za jej śmierć. Potrącenie pieszego, którego dopuścił się kierowca samochodu marki Audi, sprowadziło też na niego karę pozbawienia wolności.

W uzyskaniu odpowiedniego zadośćuczynienia i odszkodowania rodzinie Karoliny i Kajetanowi pomogła kancelaria odszkodowawcza z naszego rankingu, której specjaliści poprowadzili sprawę w imieniu rodziny aż do samego jej końca, czyli aż do uzyskania możliwie najwyższych świadczeń dla poszkodowanych.

Podsumowanie

 • W przypadku potrącenia na pasach zastosowanie ma zasada ryzyka, która chroni poszkodowanego pieszego.
 • Poszkodowany może wnioskować o różne świadczenia z OC osoby, która spowodowała wypadek, m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę powypadkową.
 • Roszczenie wobec ubezpieczyciela za potrącenie pieszego może ulegnąć przedawnieniu.
 • Za śmiertelne potrącenie grozi kierowcy zarzut popełnienia przestępstwa.

Źródła

Kodeks cywilny

Statystyka policji

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.