Spowodowanie wypadku przez pojazd mechaniczny jest szczególnie drastyczne, jeśli osobą poszkodowaną jest rowerzysta. Dla potrąconego rowerzysty taki wypadek może się wiązać z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu albo nawet ze śmiercią. Tutaj dowiesz się, o jakie świadczenia mogą się ubiegać osoby poszkodowane po takich wypadkach.

Jak powinni się zachować uczestnicy wypadku?

Szczególne znaczenie przy potrąceniu rowerzysty ma zachowanie sprawcy wypadku, jeśli ten był kierowcą pojazdu mechanicznego. Gdy dojdzie do wywołania uszczerbku na zdrowiu poprzez potrącenie rowerzysty, to konieczne będzie zawiadomienie policji, której funkcjonariusze sporządzą notatkę z miejsca zdarzenia. Ważne jest też oczywiście wezwanie służb medycznych, które wykonają badania osób rannych i podejmą odpowiednie działania mające na celu zapobieganie dalszemu pogorszeniu się stanu zdrowia osoby poszkodowanej.

Jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, a tym samym nie będzie znany, to wtedy poszkodowany nadal może się ubiegać o wypłacenie należnych mu świadczeń. Jednakże różnica polega na tym, że wypłaca je nie sprawca, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Tak samo dzieje się wtedy, kiedy sprawca nie ma wykupionej polisy OC – wtedy również świadczenia są pokrywane przez UFG, ale jednocześnie taki sprawca staje się dłużnikiem Funduszu Gwarancyjnego.

O jakie świadczenia mogą się ubiegać uczestnicy takiego wypadku?

Poszkodowany może uzyskać szereg świadczeń za potrącenie rowerzysty. Przede wszystkim będą to odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, a zatem od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku. Za wyrządzoną szkodę należy mu się odpowiednia rekompensata w postaci właśnie zadośćuczynienia, a wszelkie koszty związane ze skutkami wypadku powinny być pokryte w ramach odszkodowania na podstawie przedłożonych rachunków. Jeśli rowerzysta był sprawcą wypadku, to musi pokryć koszty naprawy samochodu.

Zarówno osoba, która spowodowała wypadek, jak i osoba poszkodowana, mogą ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia NNW, jeżeli mają wykupioną taką polisę i OWU takiej polisy zakładają, że w przypadku potrącenia rowerzysty należą się ubezpieczonemu świadczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Potrącenie rowerzysty może się wiązać z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy wypadku i z NNW, jeśli uczestnicy mają je wykupione. Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku? Aby uzyskać takie odszkodowania w odpowiedniej kwocie, należy odpowiednio się przygotować, bo ubezpieczyciel sprawcy lub nasz ubezpieczyciel przy NNW niekoniecznie będą skłonni do wypłacenia Ci odpowiednio wysokiej kwoty.

W związku z tym potrzebna będzie Ci wiedza na temat obowiązujących przepisów, która jest dosyć rozległa i zdobycie jej wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Tak samo jest też z samym procesem samodzielnego dochodzenia roszczeń, który zajmuje sporo czasu i zazwyczaj wiąże się z dużą dawką stresu. Poza wiedzą potrzebne będą też odpowiednie dokumenty, które pełnią rolę argumentacji dla twoich roszczeń oraz świadectwo poniesionych w związku z wypadkiem kosztów.

Niezbędne dokumenty

 • Notatka policyjna z miejsca zdarzenia, w którym zaszło potrącenie rowerzysty;
 • dokumentacja medyczna z leczenie i rehabilitacji;
 • dowody zakupu leków;
 • dowody zakupu sprzętu medycznego;
 • dokumentacja kosztów dojazdu do placówek medycznych.

Kto może Ci pomóc w uzyskaniu świadczeń?

Zakłady ubezpieczeń nie zwykły oddawać poszkodowanym tego, co im się należy, w pełnej kwocie. Właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy w uzyskaniu odszkodowania kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu kancelarii. To rozwiązanie zapewnia najwyższe możliwe szanse na uzyskanie wysokich świadczeń oraz opłatę tylko i wyłącznie za sukces w Twojej sprawie.

Możesz też skorzystać z darmowej pomocy Rzecznika Finansowego, która polega na złożeniu wniosku o interwencję. Inną opcją pomocy od Rzecznika jest złożenie wniosku o wszczęcie pozasądowego postępowania polubownego, które kosztuje 50 zł. Takie rozwiązanie oznacza jednak dochodzenie odszkodowań i odwoływanie się od decyzji zakładu ubezpieczeniowego. Nie polecamy samodzielnie dochodzić roszczeń, bo ogranicza to możliwości kancelarii, z której pomocy później skorzystasz.

Inną opcją, z której mogą skorzystać osoby poszkodowane, jest zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego, ale niestety przy takim rozwiązaniu trzeba się liczyć z opłatami za każdą godzinę pracy takiego prawnika, która to opłata jest niezależna od wyniku sprawy.

Przykładowa sytuacja

Jacek jest amatorem kolarstwa, które stanowi dla niego jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. W sobotę rano mężczyzna wyjechał na trening, aby odbyć go jeszcze przed śniadaniem. Rowerzysta poruszał się szosą z dosyć dużą prędkością i trzymał się prawej strony swojego pasa ruchu.

Z naprzeciwka nadjeżdżał duży samochód dostawczy, a za Jackiem jechał samochód marki Opel, który postanowił, że wyprzedzi rowerzystę, bo na pewno zmieści się pomiędzy nim a samochodem dostawczym. Niestety na jezdni nie było wystarczająco dużo miejsca, dlatego wyprzedzający postanowił uniknąć nadjeżdżającego samochodu dostawczego, skręcając w lewo, gdzie znajdował się rowerzysta.

W wyniku podjętej przez kierowcę Opla decyzji nastąpiło potrącenie rowerzysty, które na długi czas zmieniło jego życie na gorsze, odbierając mu możliwość zarobkowania i uprawiania ulubionego sportu na wiele miesięcy.

Mężczyzna wiedział, że samemu nie zdoła uzyskać wysokich świadczeń, które przecież mu przysługiwały za złamanie obu nóg, którego doznał. Właśnie dlatego zgłosił się do kancelarii odszkodowawczej i skorzystał z bezpłatnej analizy jego sprawy. Po tej analizie poszkodowany postanowił, że skorzysta z usługi pełnomocnictwa, dzięki czemu specjalista z kancelarii mógł wywalczyć dla niego najwyższe możliwe świadczenia, czyli zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie komunikacyjne, które miało pokryć wszystkie poniesione przez Jacka koszty związane ze skutkami wypadku.

Zastosowanie zasady ryzyka przy wypadkach z udziałem rowerzystów

Odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka za potrącenie rowerzysty jest ustanowiona prawnie. Sprawca wypadku, który prowadzi pojazd mechaniczny jest w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do rowerzysty, który porusza się “bez ochrony”. Tę odpowiedzialność regulują 2 artykuły z Kodeksu cywilnego, czyli art. 435. k.c. i art. 436. k.c., wedle których posiadacz pojazdu poruszanego za pomocą sił przyrody, a więc również za pomocą elektryczności lub paliw płynnych, odpowiada na zasadzie ryzyka wobec tych osób, które są uczestnikami ruchu drogowego, a nie korzystają z takiego pojazdu. Jest to odmienność od sytuacji, w której uczestnikami zdarzenia byli kierowcy dwóch pojazdów mechanicznych, bo wtedy odpowiadają oni względem siebie na zasadach ogólnych, bez brania pod uwagę zasady ryzyka.

Wyłączna wina rowerzysty

Jeśli rowerzysta nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego, to potrącenie rowerzysty może być wyłączną winą tego rowerzysty. W takiej sytuacji nie ma on prawa do żadnych roszczeń z OC kierowcy pojazdu mechanicznego, bo sam jest sprawcą zdarzenia. Na dodatek kierowca pojazdu może się ubiegać o pokrycie szkód wywołanych przez rowerzystę.

Jak wygląda odpowiedzialność uczestników wypadku w różnych okolicznościach?

potrącenie rowerzysty

Ten, kto wyrządził drugiemu szkodę w wyniku wypadku, jest zobowiązany do jej wyrównania, czyli do zapłaty odszkodowania. Tak samo jest w związku z potrąceniem rowerzysty, które przypomina w jednej kwestii potrącenie pieszego. Chodzi oczywiście o to, że w obu tych sytuacjach kierowca pojazdu mechanicznego odpowiada wobec potrąconego na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność kierowcy jednego z pojazdów za spowodowanie wypadku zostanie wyznaczona między innymi na podstawie ustaleń policyjnych z miejsca wypadku.

Potrącenie na drodze rowerowej

Takie potrącenie rowerzysty zazwyczaj oznacza winę kierowcy pojazdu mechanicznego, ponieważ po ścieżce rowerowej mogą się poruszać tylko – jak sama nazwa wskazuje – rowery. Większość wypadków, w których rowerzysta zostanie potrącony na drodze rowerowej to przypadki, w których kierowcy samochodów osobowych wyjeżdżali z posesji, przed którą przebiega właśnie ścieżka rowerowa.

Potrącenie rowerzysty na chodniku

Odpowiedzialność kierowcy za taki wypadek dotyczyć będzie tylko tych sytuacji, w których rowerzysta poruszał się po chodniku i nie spełniał minimum jednym z następujących warunków:

 • miał mniej niż 10 lat;
 • warunki atmosferyczne były skrajnie niesprzyjające;
 • chodnik był szeroki na ponad 2 metry, a dopuszczalna prędkość na tym odcinku drogi wynosiła ponad 50 km/h.

Może się jednak zdarzyć tak, że rowerzysta, który spełniał jeden z powyższych warunków, zostanie mimo wszystko pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli są ku temu przesłanki.

Rowerzysta na przejściu dla pieszych

Potrącenie rowerzysty na przejściu dla pieszych może przyjąć 2 bardzo różne scenariusze, co jest uzależnione od tego, czy przez konkretne przejście można przejeżdżać rowerem, co musi być oznaczone za pomocą odpowiedniego znaku drogowego, a także wyznaczone przez specjalną linię przerywaną.

Jeśli dane przejście nie ma wyznaczonego miejsca dla rowerzystów, to muszą oni zsiąść z pojazdu i przeprowadzić go przez przejście. Wtedy jednak – w razie wypadku – są oni traktowani jako piesi, a zatem takie zdarzenie to wtedy potrącenie pieszego, a nie potrącenie rowerzysty. Kierowca auta powinien jednak zachować szczególną ostrożność, gdy widzi, że rowerzysta zbliża się do przejścia dla pieszych, nawet jeśli nie zsiada on z roweru.

Potrącenie małoletniego poniżej 13 roku życia

Potrącenie rowerzysty poniżej 13 roku życia wiąże się z tym, że nie może on odpowiadać za wyrządzone szkody, bo nie odpowiada za swoje czyny. Zasada ryzyka w przypadku takiego potrącenie nie może zatem zostać wyłączona, co wiąże się z każdorazową odpowiedzialnością kierowcy pojazdu mechanicznego, który potrącił osobę poniżej 13 roku życia.

Potrącenie ze skutkiem śmiertelnym

Śmiertelne potrącenie rowerzysty to zawsze straszna tragedia dla całego grona najbliższej rodziny, której należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć w wypadku. Sprawca potrącenia rowerzysty albo raczej jego ubezpieczyciel są zobowiązani do wypłacenia odpowiednich świadczeń rodzicom, małżonkom, dzieciom, dziadkom i wnukom zmarłego, a czasem nawet konkubinie lub konkubentowi, jeśli zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim.

Dane statystyczne

Takie dane w przypadku potrąceń rowerzystów nie wyglądają dobrze, bo w 2021 roku na polskich drogach zginęło w ich wyniku aż 185 osób, a 3 192 osoby doznały uszczerbku na zdrowiu. Ten wynik jest w przypadku zgonów lepszy aż o 31,5% w stosunku do 2020 roku i o 12,5% lepszy w przypadku ogólnej liczby wypadków (2021: 1 221; 2020: 1 396). Wszystkie dane pochodzą z raportu rocznego z wypadków w ruchu drogowym.

Gdzie dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów?

Zdecydowana większość wypadków z udziałem rowerzystów w 2021 roku miała miejsce w terenie zabudowanym (3 056), ale zdarzały się też wypadki w terenie niezabudowanym (457), które były znacznie bardziej drastyczne w skutkach, bo w ich wyniku zginęło aż 95 osób, podczas gdy w w wypadkach w terenie zabudowanym śmierć w wypadku z udziałem rowerzysty poniosło tylko 90 osób na 3 056 wypadków.

Przyczyny potrąceń rowerzystów

Potrącenie rowerzysty najczęściej miało miejsce przez:

 • nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście – 1 170 wypadków;
 • nieprawidłowości przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerzystów – 270 wypadków;
 • nieprawidłowości przy wyprzedzaniu – 232 wypadki;
 • brak zachowania odpowiedniej odległości – 75 wypadków;
 • niestosowna do warunków ruchu prędkość pojazdu – 58 wypadków;
 • nieprawidłowości przy skręcaniu – 79 wypadków;
 • nieprawidłowości przy cofaniu – 37 wypadków;
 • inne przyczyny – 35 wypadków;
 • nieprawidłowości przy wymijaniu – 33 wypadki;
 • nieprawidłowości przy omijaniu – 23 wypadki.

Kierowcy jakich pojazdów doprowadzali do wypadków, w których rowerzyści byli poszkodowani?

 • Samochód osobowy – 1 719 wypadków i 71 ofiar śmiertelnych;
 • samochód ciężarowy – 196 wypadków i 27 ofiar śmiertelnych;
 • inny pojazd – 18 wypadków i 0 ofiar śmiertelnych;
 • autobus – 7 wypadków i 1 ofiara śmiertelna;
 • motocykl – 15 wypadków i 0 ofiar śmiertelnych;
 • ciągnik rolniczy – 7 wypadków i 1 ofiara śmiertelna;
 • motorower – 12 wypadków i 0 ofiar śmiertelnych;
 • nieustalony pojazd – 87 wypadków i 1 ofiara śmiertelna.

Podsumowanie

 • Najlepszą opcją dla potrąconego rowerzysty jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej.
 • Bardzo ważne jest wezwanie karetki pogotowia i policji na miejsce zdarzenia.
 • Kierowca odpowiada wobec rowerzysty na zasadzie ryzyka, o ile nie zostanie zastosowane odpowiednie wyłączenie.
 • Rowerzysta, który nie ukończył 13 roku życia, nie może odpowiadać za swoje czyny, a zatem nie może być winnym wypadku.
 • Odszkodowanie z NNW może przysługiwać zarówno rowerzyście, jak i kierowcy, jeśli są oni objęci ochroną takiej polisy.
 • Rowerzysta może być jedynym winnym wypadku, jeśli nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego, a kierowca pojazdu mechanicznego poruszał się w pełni prawidłowo.

Źródła

Statystyka policji

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.