Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może Ci przysługiwać, jeśli po wypadku zmagasz się z urazem. Co ważne, odszkodowanie z OC sprawcy możesz dostać tylko wtedy, kiedy wypadek nie został przez Ciebie spowodowany. Pokazujemy, jaka kwota może Ci przysługiwać i w jaki sposób możesz ją uzyskać. 

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu jest zaburzeniem układu lub narządu, które powoduje jego stałą dysfunkcję, zaburzenia czynności i budowy, zmniejszenie wydolności i sprawności układów lub narządów. Może być następstwem urazu.

W ramach tej definicji mieści się także rozstrój zdrowia, czyli zaburzenia chorobowe bądź zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, które zostały wywołane urazem lub innym szkodliwym czynnikiem.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Możesz uzyskać takie odszkodowanie, jeśli do wypadku nie doszło z Twojej winy. Przysługuje ono za poniesione straty materialne, a zatem za koszty:

 • zakupu leków,
 • hospitalizacji,
 • rehabilitacji,
 • dojazdu do placówek medycznych,
 • zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.

Oczywiście wszystkie te koszty musisz odpowiednio udokumentować, żeby myśleć o należnym Ci odszkodowaniu. Konieczny będzie też wypełniony przez Ciebie wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Powyższe części składowe dotyczą strat materialnych, ale za obrażenia na ciele i krzywdę psychiczną możesz też uzyskać zadośćuczynienie. W zdecydowanej większości przypadków będzie Ci ono przysługiwać w wyższej kwocie niż zwrot poniesionych kosztów.

Ma to związek z tym, że zadośćuczynienie, czyli jednorazowe odszkodowanie za krzywdę, przysługuje za ból i cierpienie, którego doświadczasz na skutek doznanego urazu.

Co ważne, do wypłaty jednorazowego odszkodowania uprawnieni są także członkowie rodziny osoby, która zginęła w wypadku. Oczywiście tylko w sytuacji, kiedy ich relacje z osobą zmarłą były bardzo bliskie – utrzymywali ze sobą stały kontakt, a śmierć odcisnęła piętno na psychice członka rodziny.

Jeżeli bliska Ci osoba zginęła w wypadku w ciągu ostatnich 20 lat, to możesz się starać o takie zadośćuczynienie. Jeżeli taka osoba zapewniała Ci środki utrzymania, to masz też szansę na jednorazowe odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu PZU

PZU ma swoją własną tabelę uszczerbku na zdrowiu. Większość zawartych w niej zakresów pokrywa się z tym, co możesz znaleźć w Obwieszczeniu w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Musisz jednak mieć na uwadze, że tabela PZU dotyczy głównie polis NNW, bo kwoty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu powinny być – zgodnie z prawem – ustalane przez sąd.

Jeśli rzeczywiście starasz się o odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek (np. taki, który nie ma sprawcy), to możemy Ci pomóc odwołać się od decyzji PZU lub innego ubezpieczyciela. Wystarczy, że się do nas zgłosisz.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

To zależy. Nie wiemy, ile to potrwa w Twojej sytuacji, ale po analizie dokumentów będziemy w stanie zaproponować Ci najlepsze rozwiązanie. Najszybciej dostaniesz należne Ci pieniądze, jeśli w przypadku Twojej sprawy będziemy mogli zawrzeć korzystną (dla Ciebie) ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Możesz też zdecydować się na rozprawę w sądzie. Takie rozwiązanie oznacza dwie rzeczy:

 • znacznie dłuższy czas oczekiwania na pieniądze (co najmniej kilka miesięcy),
 • szansę na uzyskanie odszkodowania w wyższej kwocie (ale nie jest to gwarantowane).

Ile czasu na zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu?

Na zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu masz 3 lata od momentu, kiedy dowiesz się o powstaniu urazu. Jeżeli do wypadku doszło w wyniku popełnienia przez sprawcę przestępstwa, to wtedy na zgłoszenie uszczerbku do ubezpieczyciela masz aż 20 lat od dnia zdarzenia.

Z kolei ubezpieczyciel musi udzielić Ci odpowiedzi na zgłoszenie szkody w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie Twojego wniosku o odszkodowanie. Dotyczy to jednak tylko części spornej, bo kwotę bezporną musisz otrzymać od ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody.

Uszczerbek na zdrowiu – ile za poszczególne urazy?

ZdarzenieProcent uszczerbku na zdrowiu
Utrata oka40%
Utrata zęba1-3%
Uszkodzenie krtani, które uniemożliwia mówienie90-100%
Bóle głowy po urazie1-5%
Znaczące zaburzenia równowagi80%
Całkowita utrata języka100%
Uszkodzenie nosa1-5%
Złamanie żebra1-7%
Uszkodzenie płuc8-40%

Orzeczenie lekarskie jest wydawane na podstawie dokumentacji medycznej (dot. wypadku oraz procesu leczenia) oraz osobistego badania, które przeprowadzi na Tobie lekarz orzecznik. Stopień uszczerbku na zdrowiu zostanie określony się po zakończeniu procesu leczenia bądź rehabilitacji. Nie może to jednak nastąpić później niż 2 lata po zdarzeniu.

Trwały a długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Koniecznie zwróć też uwagę na różnicę pomiędzy trwałym a długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Trwały uszczerbek na zdrowiuDługotrwały uszczerbek na zdrowiu
trwałe uszkodzenie lub upośledzenie narządu, układu lub organudziałanie organizmu jest upośledzone przez co najmniej 6 miesięcy
nie rokuje żadnej poprawyjest szansa, że ulegnie poprawie w przyszłości

Co więcej, firmy ubezpieczeniowe nierzadko biorą pod uwagę to, co przyczyniło się do powstania uszczerbku:

 • gwałtowne zdarzenie wywołane przez zewnętrzną przyczynę,
 • zdarzenie objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
 • sytuacja niezależna od Twojej woli oraz Twojego stanu zdrowia.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie?

Napisanie wniosku o odszkodowanie za wypadek nie jest proste. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie świadczenia, to musisz się do tego przyłożyć.

Najwięcej problemów przysparza określenie wysokości wnioskowanego roszczenia. Bardzo trudno jest samemu określić wartość długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a co dopiero wyznaczyć kwotę, którą zawrzesz we wniosku. To z kolei może rzutować na wysokość odszkodowania przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Skorzystaj z pomocy profesjonalistów, którzy zajmą się sprawą w Twoim imieniu.

We wniosku o odszkodowanie zawrzyj następujące informacje informacji:

 • opis zdarzenia (lokalizacja, data i przebieg),
 • opis uszczerbku na zdrowiu (dokładny zakres obrażeń),
 • przebieg leczenia,
 • przebieg rehabilitacji,
 • opis wpływu uszczerbku na zdrowiu na Twoje życie,
 • wykaz poniesionych kosztów (np.leczenie, rehabilitacja, utrata dochodów),
 • wysokość roszczenia (należy wskazać konkretną kwotę oraz ją uzasadnić).

Specjalista ds. odszkodowań z kancelarii nie pominie we wniosku niezbędnych informacji, które mogą pomóc w określeniu skali Twojego cierpienia. Dzięki temu Twoje szanse na uzyskanie świadczenia znacznie wzrosną, a na dodatek prawdopodobnie uzyskasz je w możliwie najwyższej wysokości.

Uwaga! O świadczenia, które są związane z uszczerbkiem na zdrowiu, możesz się ubiegać tylko jako osoba poszkodowana. To oznacza, że jeśli np. koszty dojazdu do placówek medycznych poniesie osoba trzecia, która będzie Cię wozić, to nie ma ona możliwości ubiegania się o ich zwrot. Jednakże Ty, jako osoba poszkodowana, możesz się zwrócić do ubezpieczyciela o zwrot takich kosztów.

Do wniosku o odszkodowanie koniecznie dołącz:

 • notatkę policyjną sporządzoną po wypadku samochodowym,
 • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego,
 • opinię lekarską,
 • skierowania na leczenie specjalistyczne,
 • faktury za prywatne leczenie czy rehabilitację.
 • kartę wypadku (wypadek przy pracy lub w drodze do pracy).

Ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W przypadku ubiegania się o roszczenie z OC sprawcy nie bierze się pod uwagę wyłącznie określonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Nie jest to jedyne kryterium, które decyduje o wysokości świadczenia. Oczywiście jest to kluczowy parametr, ale nie jedyny.

Bez większego problemu możesz jednak obliczyć zwrot kosztów. Chodzi tutaj o koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, i opieki. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku odszkodowania, które ma celu zrekompensować utracone dochody.

Wiele trudności przysparza określenie wysokości zadośćuczynienia. To jednorazowo wypłacane świadczenie. Jego zadaniem jest rekompensata za doznane w wyniku wypadku cierpienia fizyczne i psychiczne. W niektórych przypadkach zadośćuczynienie może być przyznane także za te cierpienia, które prawdopodobnie wystąpią u osoby poszkodowanej w przyszłości.

Ponadto oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy możesz też wnioskować o rentę:

 1. Jeśli w wyniku wypadku doszło u Ciebie do całkowitej utraty zdolności do pracy zarobkowej.
 2. Twoje widoki powodzenia na przyszłość się zmniejszyły.
 3. Zwiększyły się Twoje potrzeby (np. większe koszty utrzymania związane z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego).

Zaniżone odszkodowanie – co robić?

Jeśli uważasz, że Twoje odszkodowanie było zaniżone, to możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Najlepiej będzie, jeśli takie pismo zostanie sporządzone przez kancelarię odszkodowawczą. Wówczas Twoje szanse na uzyskanie wyższego świadczenia znacznie wzrosną.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy lub kancelarii odszkodowawczej?

 • Bezpłatna analiza dokumentów,
 • wyższe świadczenie niż w przypadku samodzielnego wnioskowania do zakładu ubezpieczeń,
 • profesjonalne wsparcie prawne na każdym etapie sprawy,
 • minimalne formalności.

Specjaliści przeanalizują Twoją sprawę pod kątem zaniżeń. Sprawdzą, czy są podstawy prawne, aby składać reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli faktycznie świadczenie powinno być wyższe, to zapewne otrzymasz informacje, o jaką kwotę możesz walczyć.

Kancelaria nie tylko napisze pismo odwoławcze, ale również odpowiednio je uzasadni. Takie wsparcie prawne, szczególnie w sprawach dotyczących szkody na osobie, może się okazać nieocenione.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – pozew

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się złożenie w sądzie pozwu o odszkodowanie. Droga sądowa jest oczywiście czasochłonna. Niemniej uzyskane w ten sposób świadczenie zapewne będzie wyższe (zapewne wielokrotnie) niż te uzgodnione przez strony w ramach ugody. W przypadku sprawy sądowej pomoc specjalistów będzie dla Ciebie niezbędna.

Jak napisać pozew?

Pozew o odszkodowanie powinien zawierać szczegółowy opis roszczeń odszkodowawczych oraz wykaz dowodów. Ubezpieczyciela sprawcy możesz pozwać o wypłatę:

 • odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie,
 • rentę.

Uwaga! Roszczenia, które są zgłoszone w pozwie, można zmienić jeszcze w trakcie postępowania.

Ponadto w pozwie o odszkodowanie musisz zawrzeć wnioski, takie jak m.in. zabezpieczenie powództwa, zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego.

Jeśli chodzi o wymogi formalne, to pozew powinien być złożony w minimum dwóch egzemplarzach, z niezbędnymi załącznikami. Pozew możesz wysłać do sądu listem poleconym lub dostarczyć do biura podawczego sądu. Następnie sąd sprawdza, czy złożony pozew spełnia wymogi. W przypadku braków wzywa do ich uzupełniania w ciągu 7 dni. Sąd zwraca pozew, jeśli strona ich nie uzupełni.

Prawidłowo wniesiony pozew zostaje następnie doręczony pozwanemu, czyli ubezpieczycielowi, który na nie pisemnie odpowiada. Jako powód lub powódka możesz, ale nie musisz ustosunkować się do tej odpowiedzi.

Opłata za pozew

Nie możesz też zapomnieć o kolejnym formalnym wymogu, a więc o opłacie za pozew. Wynosi ona 5 procent sumy roszczeń, których domagasz się od firmy ubezpieczeniowej. Taką opłatę musisz uiścić jeszcze przed złożeniem pozwu. Dowód uiszczenia opłaty powinien być załączony do pozwu. Sąd może Cię zwolnić z obowiązku wnoszenia tej opłaty, jeśli Twoja sytuacja materialna jest naprawdę trudna.

Miejsce złożenia pozwu

Kolejna kwestia to miejsce złożenia pozwu. Pozew o zadośćuczynienie, odszkodowanie lub rentę musisz złożyć się do sądu właściwego dla miejscowości, w której mieszkasz lub tam, gdzie zdarzył się wypadek.

Kolejną kwestią jest właściwość rzeczowa sądu, która zależy od kwoty wnioskowanych roszczeń:

 • do 75 tys. zł – sąd rejonowy
 • powyżej 75 tys. zł – sąd okręgowy.

Sąd, ustalając wysokość zadośćuczynienia, bierze pod uwagę takie czynniki, jak np. wiek osoby poszkodowanej, utrata zdolności do pracy, czas leczenia oraz rehabilitacji czy rodzaj oraz rozmiar urazu.

Na wysokość świadczenia ma wpływ wiele różnych czynników. Dlatego też każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie.

Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Wysokie odszkodowanie lub zadośćuczynienie możesz uzyskać z pomocą kancelarii lub firmy odszkodowawczej. Specjalista oceni, o jakiej wysokości świadczenia możesz wnioskować do zakładu ubezpieczeń.

Takie profesjonalne wsparcie przyda Ci się szczególnie w przypadku ubiegania się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Po pierwsze, proces uzyskania tego świadczenia może być skomplikowany. Po drugie, jako osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu, możesz być w nienajlepszej kondycji fizycznej i psychicznej.

W branży odszkodowawczej, tak zresztą jak w każdej innej, zdarzają się firmy, które działają nierzetelnie. Dlatego też zanim zdecydujesz się podjąć taką współpracę, zapoznaj się z opiniami innych klientów oraz, co najważniejsze, dokładnie przeanalizuj proponowaną umowę na pełnomocnictwo.

Podsumowanie

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe ocenia procent (stopień) uszczerbku na zdrowiu przede wszystkim na podstawie orzeczenia lekarskiego.
 • Rozróżnia się następujące świadczenia: odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.
 • We wniosku do ubezpieczyciela należy m.in. podać kwotę roszczenia.
 • Do pisma dołącz niezbędne do uzyskania odszkodowania dokumenty np. kartę z leczenia szpitalnego.

FAQ

W jakim czasie należy złożyć wniosek o zadośćuczynienie czy odszkodowanie z OC sprawcy?

Wniosek o zadośćuczynienie/odszkodowanie najlepiej złożyć niezwłocznie po zakończeniu leczenia. Warto wiedzieć, że co do zasady roszczenie odszkodowawcze ulega przedawnieniu po 3 latach od danego zdarzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkoda nastąpiła na skutek występku bądź zbrodni. Wówczas okres ten wydłuża się do 20 lat.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić zadośćuczynienia. Co zrobić?

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, to osoba poszkodowana ma prawo złożyć odwołanie od decyzji. W razie ponownej odmowy sprawę można skierować do Rzecznika Finansowego. Kolejną opcją jest ścieżka sądowa.

PZU odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jakie dokumenty są potrzebne?

Przygotuj takie dokumenty jak np.: historia choroby, karta informacyjna z SOR, opinie lekarskie, wypisy ze szpitala, wyniki badania, skierowanie na specjalistyczne leczenie, zwolnienie lekarskie, opinie psychologa bądź psychiatry, faktury za koszty dot. leczenia lub rehabilitacji.

Czy przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia brany jest pod uwagę tylko stopień uszczerbku na zdrowiu?

Nie. To tylko jeden z czynników, który bierze się pod uwagę. Na wysokość przyznanego świadczenia wpływ ma m.in. wiek osoby poszkodowanej, czas trwania dolegliwości.

Źródła

Kodeks cywilny

Obwieszczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.