Każdego dnia na drogach dochodzi do stłuczek drogowych. Czy wiesz co zrobić, jeżeli przydarzy się Tobie? Poniżej znajdziesz informacje jak zachować się po zdarzeniu i co zrobić, by dostać odszkodowanie

Co to jest stłuczka samochodowa i czym się różni od kolizji?

Warto wiedzieć, że termin “stłuczka” nie występuje w kodeksie drogowym i jest potoczną nazwą kolizji drogowej. Czym więc jest kolizja? To zdarzenie, w którym nie ma szkód osobowych. Inaczej mówiąc - żadna osoba nie została ranna ani zabita, doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów. Przykładem stłuczki samochodowej jest szkoda parkingowa. To niegroźne w skutkach zdarzenie, które spowodowało drobne uszkodzenie pojazdu. W wyniku szkody parkingowej najczęściej dochodzi do

Czym innym jest wypadek samochodowy. Podczas tego typu zdarzenia dochodzi do poważnych obrażeń ciała u co najmniej jednego z uczestników zdarzenia lub do śmierci któregokolwiek z nich.

Stłuczka samochodowa - co zrobić po zdarzeniu?

Jeśli stałeś się uczestnikiem stłuczki, pamiętaj, żeby spróbować zachować zimną krew i nie panikować. Kiedy uda Ci się opanować emocje i zatrzymać pojazd, powinieneś:

 1. Sprawdzić, w jakim stanie są uczestnicy stłuczki - czy nie ma wśród nich osób mocno poszkodowanych, z ciężkimi urazami ciała.
 2. Gdy zajdzie potrzeba i obrażenia są większe niż zadrapania i siniaki - wezwać na miejsce policję i pogotowie.
 3. W miarę możliwości usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie stanowił zagrożenia i tamował ruchu drogowego.
 4. Gdy usunięcie pojazdu jest niemożliwe - oznakować miejsce stłuczki (np. poprzez włączenie świateł awaryjnych czy ustawienie trójkąta).
 5. Jeśli jest to możliwe - zrobić zdjęcia, na których widać położenie pojazdów po stłuczce.

sprawdzić czy drugi uczestnik zdarzenia nie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Jak zachować się po stłuczce krok po kroku

Czy po stłuczce samochodowej trzeba wzywać policję?

Jeśli obie strony nie mają wątpliwości, z czyjej winy doszło do stłuczki i chcą szybko dojść do porozumienia - nie trzeba wzywać policji. Wystarczy oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. To dokument spisywany przez obie strony kolizji, w którym sprawca przyznaje się do winy. Dzięki temu rozwiązaniu można przyspieszyć likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.

Policję trzeba wezwać kiedy:

 • na miejscu zdarzenia są ranni,
 • doszło do śmierci uczestnika zdarzenia,
 • strony kolizji nie mogą się dogadać, jeśli chodzi o sprawstwo,
 • któryś z uczestników stłuczki znajduje się pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających,
 • sprawca zdarzenie nie ma dowodu rejestracyjnego lub wykupionego OC
 • sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

Warto jednak pamiętać, że może to skutkować mandatami dla uczestników zdarzenia i wydłużeniem postępowania odszkodowawczego.

Co jeśli sprawca nie przyznaje się do winy?

Niekiedy zdarza się, że sprawca kolizji nie chce przyznać się do winy, nawet w obecności policji, która przybyła na miejsce zdarzenia. Wówczas do ustalenia okoliczności niezbędne jest przeanalizowanie nagrań z monitoringu.

Jednak co w sytuacji, gdy w okolicy nie ma żadnych kamer, nie było również świadków zdarzenia? Wyjściem z sytuacji jest pozwanie sprawcy. Jeśli zostanie uznany za winnego - możliwe będzie uzyskanie odszkodowania od jego ubezpieczyciela. Ponadto za nieprzyjęcie mandatu grozi mu kara w wysokości aż 30 000 zł.

Czasem zdarza się, że sprawca ucieka z miejsca wypadku. Co robimy w takiej sytuacji?

 • sprawdzamy numer polisy pojazdu sprawcy w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

zgłaszamy zajście na policji (notatka policyjna będzie stanowić podstawę do wypłacenia odszkodowania) i u ubezpieczyciela sprawcy.

Stłuczka samochodowa - jaka jest wysokość mandatu?

Zgodnie z art. 86 §1 KK stłuczka uznawana jest za zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podlega karze grzywny. Może też skutkować nawet odebraniem prawa jazdy. Poza tym sprawca wypadku otrzymuje 6 punktów karnych.

Mandat za kolizję to przynajmniej 1000 zł

Stłuczka samochodowa - jak dostać odszkodowanie?

Aby dostać odszkodowanie z powodu kolizji drogowej, musisz zgłosić szkodę z OC sprawcy. Jeśli masz oświadczenie sprawcy kolizji, kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do firmy ubezpieczeniowej i poinformowanie o szkodzie.

Możesz to zrobić:

 • pisemnie,
 • mailowo,
 • telefonicznie,
 • przez formularz szkody na stronie ubezpieczyciela.
Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni

Aby wycenić straty i aby nastąpiła wypłata odszkodowania Warta, jako przykładowy ubezpieczyciel, zleca oględziny współpracującemu z nim rzeczoznawcy. Po dokonaniu szacunków strat TU przygotowuje kosztorys. Jeżeli go zaakceptujesz, otrzymasz wypłatę gotówki (na konto lub przekazem pocztowym), jeśli natomiast w żaden sposób nie odniesiesz się do przedstawionego Ci dokumentu, będzie to równoznaczne z Twoją zgodą na rozliczenie bezgotówkowe.

Na czym ono polega? Poszkodowany podpisuje upoważnienie, w którym wyraża zgodę na przekazanie sumy odszkodowania wybranemu przez siebie zakładowi napraw. W takim wypadku to warsztat negocjuje z ubezpieczycielem wartość szkody, a poszkodowany po prostu odbiera naprawiony samochód.

Dopłata do odszkodowania po stłuczce samochodowej - jak dostać?

O dopłatę do odszkodowania mogą ubiegać się ci, którzy stwierdzili, że ubezpieczyciel wypłacił im zbyt mało pieniędzy na podstawie analizy kosztorysu. Warto jednak pamiętać, że samodzielna analiza i dostrzeżenie nieprawidłowości może okazać się trudne, a zatrudnienie rzeczoznawcy będzie sporo kosztować.


Dlatego - jeśli nie jesteś pewien czy należy Ci się dopłata - prześlij nam swój kosztorys. Przeanalizujemy go zupełnie za darmo i sprawdzimy ile pieniędzy możesz dostać.

Możesz ubiegać się o dopłatę kiedy:

 • od wydania decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego nie minęły jeszcze 3 lata,
 • w kalkulacji naprawy - sporządzonej na podstawie kosztorysu - występują zaniżenia,
 • nie zawarłeś ugody z zakładem ubezpieczeń,
 • pojazd został już sprzedany lub nie został naprawiony,
 • nastąpiła szkoda częściowa lub całkowita.

Podstawowym dokumentem, na bazie którego wyliczana zostaje dopłata do odszkodowania jest kosztorys. Zgodnie z tym kwota, którą możesz otrzymać w ramach dopłaty do odszkodowania, zależy od nieprawidłowości w tym właśnie dokumencie wystawionym przez ubezpieczyciela sprawcy. Aby wyłapać te nieprawidłowości, nie musisz analizować kosztorysu sam. W tego typu sytuacjach warto oddać sprawę w ręce profesjonalistów - firmie zajmującej się pomocą w uzyskaniu odszkodowania, bądź sprawdzić, jakie usługi w tym zakresie oferują kancelarie odszkodowawcze.

Kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela często jest zaniżony

Pozostałymi dokumentami, które powinieneś dostarczyć organizacji zajmującej się Twoją sprawą, są: decyzja ubezpieczyciela oraz - nieobowiązkowo - dokumentacja zdjęciowa. To kiedy otrzymasz pieniądze z dopłaty uzależnione jest od danej firmy odszkodowawczej bądź kancelarii prawnej.

Podsumowanie

 1. Stłuczka (kolizja) to zdarzenie, w którym nie ucierpiała żadna osoba, doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów.
 2. To czy na miejsce zdarzenia trzeba wzywać policję zależy od okoliczności, w jakich doszło do kolizji.
 3. Gdy sprawca nie przyznaje się do winy, wyjściem może okazać się pozwanie sprawcy
 4. Wysokość mandatu za stłuczkę to przynajmniej 1000 zł.
 5. Aby dostać odszkodowanie należy zgłosić szkodę z OC sprawcy.
 6. Dopłatę do odszkodowania mogą dostać ci mogą ubiegać się ci, którzy otrzymali od ubezpieczyciela sprawcy zaniżone odszkodowanie na podstawie źle sporządzonego kosztorysu.

Źródła

statystyka.policja.pl

helpfind.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.