Zaniżanie odszkodowań, czy to z OC sprawcy, czy własnego Autocasco, jest bardzo popularnym sposobem na zaoszczędzenie określonej kwoty przez ubezpieczycieli, o czym wielu kierowców niestety nie ma pojęcia. Na szczęście, istnieją alternatywy dla samodzielnej walki z Towarzystwem ubezpieczeniowym, a jedną z nich jest sprzedaż szkody OC. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie korzyści daje takie rozwiązanie.

Na czym polega sprzedaż szkody OC?

Sprzedaż szkody OC jest procesem, w którym firma odszkodowawcza skupuje prawo do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy, w zamian za określoną kwotę dopłaty. Poszkodowany zrzeka się roszczeń wobec ubezpieczyciela na rzecz kancelarii odszkodowawczej.

Zanim jednak dojdzie do zawarcia umowy o sprzedaż szkody, specjaliści z tego rodzaju przedsiębiorstw sprawdzają, przesłany przez klienta kosztorys naprawy pojazdu, dzięki któremu są w stanie określić, z jakiego powodu ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie i jaką kwotę dopłaty wywalczyć w danej sprawie. Analiza dokumentacji trwa maksymalnie 3 dni, od dnia dostarczenia jej dostarczenia i jest usługą darmową.

W przypadku, gdy analiza wykaże, że odszkodowanie zostało zaniżone, przedstawiana jest potencjalna kwota dopłaty oraz oferta za odkupienie szkody. Po jej akceptacji firma odszkodowawcza przygotowuje umowę, a po złożeniu na niej swojego podpisu, poszkodowany otrzymuje ustaloną wcześniej kwotę na swoje konto bankowe w ciągu 5 dni roboczych.

Jaka szkoda OC kwalifikuje się do sprzedaży?

Aby szkoda OC mogła zostać sprzedana, muszą zostać spełnione pewne wymogi. Pierwszą kwestią jest termin – od powstania szkody nie może minąć więcej, niż 3 lata (wyjątkiem są sprawy, w których szkoda powstała w wyniku przestępstwa – wówczas okres ten wydłuża się do 20 lat).

Następnym warunkiem jest brak zawartej ugody z ubezpieczycielem – wyklucza to szansę, zarówno na sprzedaż szkody OC, jak i samodzielne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, warto go dokładnie przeczytać, aby nieświadomie nie zaakceptować propozycji ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Sprawa wygląda podobnie w przypadku telefonicznego kontaktu z ubezpieczycielem – każde „zaokrąglenie” kwoty odszkodowania jest przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe traktowane jako propozycja ugody. Istnieją dwie możliwości rozliczenia szkody – kosztorysowa i warsztatowa. Tylko w pierwszym przypadku możliwa jest zarówno sprzedaż szkody, jak i samodzielna walka z ubezpieczycielem, w celu uzyskania wyższego odszkodowania. W przypadku metody warsztatowej lub BLE nie ma możliwości uzyskania wyższej kwoty rekompensaty za szkodę.

Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania z OC sprawcy?

Istnieje szereg trików, pozwalających zakładom ubezpieczeń na zaniżenie odszkodowania z OC sprawcy. Najczęściej spotyka się obniżenie stawek za roboczogodzinę pracy mechaników.

Zakładając, że godzina pracy mechanika przy naprawie pojazdu poszkodowanego wynosiła 100 złotych, ubezpieczyciele decydują się (na podstawie obliczeń rynkowych), na ustalenie tej kwoty w wysokości 60/70 złotych, co znacznie obniża koszt naprawy pojazdu.

Innym, równie często spotykanym sposobem na zaniżenie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, jest zastosowanie w kosztorysie części zamiennych zamiast ich oryginalnych odpowiedników. Jest to podstawa do odwołania się od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ponieważ jego obowiązkiem jest przywrócić pojazd do stanu sprzed zdarzenia. Zamiana części oryginalnych na tańsze zamienniki, znacznie obniża wartość pojazdu.

W celu zaniżenia odszkodowania, rzeczoznawcy pomijają niektóre uszkodzenia, powstałe w trakcie kolizji bądź wypadku, dlatego tak ważne jest, by poszkodowany sporządził dokumentację fotograficzną, ukazującą wszystkie usterki.

Zdarza się również, że ubezpieczyciele mają podpisane umowy z różnego rodzaju firmami, naprawiającymi pojazdy, nierzadko stosując rabat na części zamienne, którego poszkodowany, w normalnych warunkach by nie otrzymał. Rzecz jasna, jest to działanie dość wątpliwe, ale niestety legalne, jednocześnie znacznie obniżające koszt naprawy i, co ważniejsze, odszkodowanie.

Dlaczego warto rozważyć sprzedaż szkody?

Sprzedaż szkody OC jest korzystna dla poszkodowanych z kilku różnych względów, wśród których należy wyróżnić:

Jakie korzyści płyną ze sprzedaży szkody OC?
 • krótki czas oczekiwania na dopłatę – samodzielna walka z ubezpieczycielem wiąże się najczęściej z długotrwałą wymianą wniosków, decyzji ubezpieczyciela oraz odwołań, a w niektórych przypadkach nawet sprawą sądową. Kancelarie odszkodowawcze mają w swoich ofertach pomoc w uzyskaniu odszkodowania, rozwiązania pozwalające na otrzymanie dopłaty w kilka dni, ograniczając ją do kilku dni,
 • brak ukrytych kosztów – w przypadku sprzedaży szkody, analiza kosztorysu i dokumentów związanych z powstaniem uszkodzeń, jest całkowicie bezpłatna,
 • 100% legalności – działalność kancelarii odszkodowawczych, podobnie jak odkup szkód OC jest czynnością w pełni legalną, dzięki czemu poszkodowany ma pewność, że wszystkie działania, dążące do sprzedaży szkody są w pełni zgodne z literą prawa,
 • minimum formalności – w przypadku samodzielnego starania się o uzyskanie dopłaty do odszkodowania, konieczne jest sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a w niektórych przypadkach nawet założenia sprawy sądowej.
  Współpraca na linii kancelaria odszkodowawcza–poszkodowany sprawia, że formalności ograniczają się do dwóch procesów: przesłania dokumentacji związanych z powstaniem szkody i wypłatą odszkodowania oraz podpisania umowy o cesję wierzytelności,
 • pewność wypłaty – niestety, bardzo częstą praktyką Towarzystw Ubezpieczeniowych jest odrzucanie wszelkich odwołań, podważających ich decyzję, co wiąże się z brakiem pewności co do otrzymania dopłaty. Jeśli poszkodowany zdecyduje się na skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, zyskuje również pewność, że otrzyma pieniądze na swoje konto.
  Nawet w przypadku przegranej sprawy, poszkodowany może mieć pewność, że firma odszkodowawcza nie zgłosi się do niego z żądaniem zwrotu pieniędzy – to ona bierze na siebie ryzyko ewentualnej straty pieniędzy.

Jak wygląda sprzedaż szkody OC?

Proces skupu szkody OC można sprowadzić do pięciu kroków, których efektem jest uzyskanie dopłaty do odszkodowania:

 1. Zgłoszenie i wysłanie dokumentacji – pierwszym krokiem, do otrzymania dopłaty do zaniżonej części odszkodowania jest zgłoszenie się do kancelarii odszkodowawczej oraz wysłanie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą:
  • wniosek o wypłatę odszkodowania,
  • decyzja ubezpieczyciela,
  • fotografie z miejsca zdarzenia,
  • notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy kolizji,
  • kosztorys naprawy.
 2. Bezpłatna analiza sprawy – po otrzymaniu dokumentów, kancelaria odszkodowawcza dokładnie przeanalizuje sprawę, by sprawdzić, czy poszkodowanemu należy się dodatkowa dopłata do odszkodowania.
 3. Przedstawienie oferty odkupu odszkodowania z OC sprawcy – jeśli analiza wykaże, że ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie, kancelaria odszkodowawcza przygotuje ofertę cesji wierzytelności, czyli przekazania praw do ubiegania się o odszkodowanie w zamian za określoną kwotę pieniędzy.
 4. Akceptacja oferty i podpisanie umowy – jeśli w trakcie rozmowy z konsultantem poszkodowany zdecydował się na akceptację oferty kancelarii odszkodowawczej, otrzyma on za pomocą kuriera umowę do podpisania.
 5. Wypłata pieniędzy na konto poszkodowanego – po akceptacji i podpisaniu umowy, pieniądze są wypłacane na konto poszkodowanego, maksymalnie 5 dni roboczych od dnia podpisania dokumentu.

Podsumowanie

 • Każdy poszkodowany, korzystający z kosztorysowej metody naprawy szkód, ma prawo do odwołania sie od decyzji ubezpieczyciela (o ile nie zawarł wcześniej ugody).
 • Zaniżanie odszkodowań jest bardzo popularne wśród Towarzystw Ubezpieczeniowych. By to osiągnąć, stosuje się różnego rodzaju triki, takie jak stosowanie obniżonych stawek za pracę mechaników, czy korzystanie z części zamiennych, zamiast oryginalnych.
 • Sprzedaż szkody OC jest sposobem na zaoszczędzenie dużej ilości czasu oraz nerwów – dzięki pomocy kancelarii odszkodowawczej poszkodowani nie muszą martwić się ani koniecznością pisania odwołań od decyzji ubezpieczyciela, ani tym, czy faktycznie uda im się uzyskać dopłatę.
 • Skorzystanie z usług firm odszkodowawczych sprowadza się do trzech prostych kroków – wysłania pełnej dokumentacji ze zdarzenia, rozmowy z konsultantem oraz podpisania umowy.

Źródła:

 1. totwojakasa.pl
 2. helpfind.pl
 3. kancelariowo.pl
Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.