Zarysowanie samochodu jest jedną z najczęstszych kolizji, jakich doświadczają kierowcy. Jednak wielu z nich nie wie, jak zachować się w tej kłopotliwej sytuacji. Co zrobić, gdy to my zarysujemy komuś auto, a co - kiedy sami jesteśmy poszkodowani?

Zarysowanie samochodu – jak powstaje i jak się zachować?

Zarysowanie samochodu zalicza się do kolizji drogowej. Natomiast kolizja to zdarzenie w ruchu drogowym, w którym nie ucierpiała żadna osoba, doszło jedynie do szkód na pojeździe.

Zarysowanie auta najczęściej ma miejsce na parkingu (wtedy nosi nazwę szkoda parkingowa), gdzie kierowcy i pasażerowie zmuszeni są do poruszania się na ograniczonych, wąskich przestrzeniach. Zarysowanie samochodu na parkingu to najczęściej wynik zbyt gwałtownego otwierania drzwi, złego parkowania, czy choćby nieuważnego przejeżdżania rowerem. Zarysowanie samochodu może powstać również poza parkingiem, jednak tam najłatwiej o tego typu kolizję. 

Choć zdarzają się przypadki celowego zarysowania, to większość z nich robimy przez przypadek, często nawet nie zauważamy, że spowodowaliśmy uszkodzenie pojazdu. Oczywiście możemy również znaleźć się w odwrotnym położeniu, dlatego warto wiedzieć jak się zachować w obu sytuacjach.

Jeśli Tobie zarysowano samochód

Jeśli sprawca poczekał na miejscu wypadku lub udało mu się z Tobą skontaktować, nie macie obowiązku zawiadamiania policji. Zamiast tego spiszcie oświadczenie sprawcy kolizji, w którym sprawca przyznaje się do winy, ponieważ dokument ten jest potrzebny TU do wypłacenia odszkodowania. Najłatwiejsza opcja to wypełnienie formularza online, możecie jednak skorzystać z gotowego wzoru, który warto wydrukować i na wszelki wypadek mieć ze sobą w samochodzie.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia? Wezwij policję, która sporządzi notatkę policyjną i pomoże Ci zidentyfikować sprawcę (np. na podstawie nagrań z monitoringu). Jeżeli tak się stanie, będziesz mógł zgłosić się do jego ubezpieczyciela o należne Ci odszkodowanie. W przeciwnym razie - pozostaje pokrycie szkód z polisy autocasco, jeśli taką posiadasz.

Zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie wzór

Taki formularz oświadczenia sprawcy zarysowania samochodu na parkingu powinieneś mieć ze sobą w samochodzie, gdyby przydarzyła Ci się szkoda parkingowa. Dzięki temu bez problemu uzyskasz od sprawcy jego dane i przyznanie się do winy. Pozwoli Ci to na skuteczny proces likwidacji szkody, choć prawdopodobnie i tak dostaniesz zaniżone odszkodowanie.

Oświadczenie sprawcy kolizji wzór Oświadczenie sprawcy kolizji wzór

Jeśli to Ty zarysowałeś samochód

Powinieneś zostać na miejscu zdarzenia i poczekać na kierowcę uszkodzonego samochodu, masz bowiem obowiązek poinformowania go o okolicznościach zdarzenia i przekazania mu danych swojego ubezpieczyciela, do którego powinien się zgłosić. Reguluje to art. 16 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeśli odjedziesz z miejsca zdarzenia i nie zostawisz poszkodowanemu żadnych danych kontaktowych, możesz zostać posądzony o ucieczkę.

Zarysowanie auta i ucieczka – czy grozi mandat za zarysowanie auta?

Zarysowanie auta na parkingu podlega karze mandatu. Oprócz mandatu za samo zarysowanie, sprawca zostanie dodatkowo ukarany również za wykroczenie, które było bezpośrednią przyczyną kolizji, jeśli takie wystąpiło (np. przekroczenie prędkości).

Zarysowanie auta i ucieczka to najgorsze możliwe połączenie. Takie zdarzenie określone jest w artykule 97 Kodeksu Wykroczeń, w związku z artykułem 44 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, jako niepodanie uczestnikowi kolizji swoich danych i danych ubezpieczenia pojazdu.

Co z tego wynika? Sprawca podlega karze grzywny grzywny albo karze nagany. Dodatkowo zapłaci wszystkie mandaty obowiązujące przy zarysowaniu samochodu. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która daje ubezpieczycielowi prawo żądania od sprawcy zwrotu wypłaconych poszkodowanemu świadczeń może on dodatkowo zastosować wobec sprawcy tzw, regres ubezpieczeniowy.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Co zrobić, jeśli nie zauważyłeś zarysowania

Nieświadome zarysowanie samochodu zostało uwzględnione w orzeczeniu Sądu Najwyższego (np. z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 40/98). Zgodnie z nim nie każde oddalenie się z miejsca kolizji jest równoznaczne z ucieczką.

Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy sprawca szkody nie zauważył, że ją wyrządził. Ubezpieczyciele niechętnie uznają ten wariant, ponieważ obowiązek udowodnienia, że sprawca szkody nie oddalił się celowo, spoczywa właśnie na nich. Mają do dyspozycji monitoring, zeznania świadków lub opinię rzeczoznawcy. Ta ostatnia jest bardzo istotna dla ubezpieczyciela, ponieważ rzeczoznawca może stwierdzić że rodzaj i wielkość uszkodzeń nie pozwalały na ich niezauważenie.

Zarysowanie samochodu – sprawca nie przyznaje się do winy

Możesz znaleźć się w sytuacji, w której sprawca nie będzie chciał przyznać się do winy. W takim wypadku na miejsce zdarzenia dobrze jest wezwać policję oraz postarać się zebrać dowody takie jak:

 • nagrania z monitoringu, które można uzyskać składając wniosek do administratora danych, czyli zazwyczaj właściciela posesji,
 • zeznania świadków - istotne jest, aby opisali okoliczności zdarzenia i wskazali winę sprawcy. Wszystkie zeznania należy spisać, uwzględniając dane i podpisy świadków,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia, które przedstawią stan pojazdu bezpośrednio po szkodzie.

Zarysowanie samochodu – czy możesz dostać odszkodowanie?

Jeśli zarysowanie powstało nie z naszej winy i znamy sprawcę - otrzymamy odszkodowanie z jego polisy OC.

Możemy zgłosić się do ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o zarysowaniu i ubezpieczycielu sprawcy. Powinien on wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody

Do zgłoszenia szkody potrzebne są informacje takie jak:

 • numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy,
 • numer polisy OC sprawcy,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenie sprawcy kolizji lub notatka policyjna
 • dane z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu poszkodowanego,
 • dane osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia,
 • dane właściciela lub właścicieli uszkodzonego pojazdu,
 • numer konta bankowego, na które zostanie przekazane odszkodowanie.

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę, który obejrzy pojazd, sporządzi kosztorys oraz raport.

W ramach analizy kosztorysu nie ponosisz żadnych kosztów

Zarysowany zderzak ile z OC sprawcy?

Za zarysowany zderzak można dostać sporą kwotę, ale wszystko zależy od tego, jaki masz samochód. Jeśli jest on drogi i stosunkowo nowy, to możesz liczyć na odszkodowanie w wysokiej kwocie.

Dodatkowo istotna jest też kwestia tego, jaki lakier został wykorzystany w Twoim samochodzie. Jeśli jest to unikalny, wielowarstwowy lakier, to wtedy tym bardziej możesz się starać o całkiem pokaźną sumę pieniędzy z OC sprawcy.

Jeśli masz stary samochód, który był już uszkodzony przed wypadkiem, to nie masz co liczyć na spore odszkodowanie. Może się nawet okazać, że ubezpieczyciel całkowicie odmówi wypłaty odszkodowania, bo uzna, że w wyniku zdarzenia nie powstała żadna szkoda.

Za niskie odszkodowanie – co zrobić?

Otrzymałeś kosztorys a kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela nie pokrywa kosztów naprawy i okazała się po prostu za niska?

Wyjściem jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i ubieganie się o dopłatę do odszkodowania. Żeby ją otrzymać, warto skorzystać z usług profesjonalistów. W tej sytuacji pomocne mogą być kancelarie odszkodowawcze. Jeśli zdecydujesz się przejść przez cały proces sam, musisz być przygotowany na koszty i stres. Dodatkowo czeka Cię gromadzenie wielu dokumentów, a finalnie najpewniej odmowa ubezpieczyciela. Wtedy pozostaje już tylko wejście na drogę sądową, bez gwarancji pomyślnego zakończenia sprawy. Dlatego wyślij do nas otrzymany kosztorys, a my:

 • przeanalizujemy go zupełnie za darmo w 24 godziny,
 • odnajdziemy zaniżenia,
 • oszacujemy wysokość dopłaty do odszkodowania, którą możesz uzyskać,
 • W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych prześlemy Ci propozycję dopłaty,
 • otrzymasz przelew na konto w ciągu 7 dni.

Pamiętaj! Nie ponosisz żadnych kosztów, nie negocjujesz z ubezpieczycielem ani nie walczysz z nim w sądzie. Cały proces leży w naszych rękach, a Twoim zadaniem jest wyłącznie planowanie wydatków za otrzymaną od nas kwotę dopłaty. Rozważ ofertę pomocy w uzyskaniu odszkodowania.

Podsumowanie

 1. Zarysowanie samochodu to kolizja drogowa, do której dochodzi najczęściej na parkingu.
 2. Jeśli to Ty zarysowałeś samochód, powinieneś pozostać na miejscu zdarzenia i skontaktować się z poszkodowanym.
 3. Jeśli sprawca uciekł z miejsca wypadku podlega m.in. karze grzywny oraz mandatu.
 4. Nie każde oddalenie się z miejsca zdarzenia jest ucieczką.
 5. Jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, należy wezwać policję.
 6. Jeśli zarysowanie powstało nie z naszej winy i znamy sprawcę - otrzymamy odszkodowanie z jego polisy OC.
 7. Jeśli otrzymasz za niskie odszkodowanie, możesz starać się o dopłatę.
 8. Najlepszym wyjściem jest przekazanie kosztorysu do bezpłatnej analizy.

Źródła

puck.policja.gov.pl

sip.lex.pl

slaska.policja.gov.pl

isap.sejm.gov.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.