Choć zgłoszenie szkody auta wydaje się prostą i banalną czynnością, to w obliczu wypadku czy stłuczki może stanowić trudność. Jak zgłosić szkodę i jakie dokumenty dostarczyć ubezpieczycielowi?

Jak zgłosić szkodę auta?

Jak i gdzie zgłosić szkodę auta? Najbardziej popularną i zarazem najłatwiejszą metodą jest zgłoszenie szkody online - poprzez formularz znajdujący się na stronie ubezpieczyciela, z którego usług korzystasz. Zgłoszenie kolizji do ubezpieczyciela może odbyć się za pomocą innych źródeł, takich jak telefon, mail czy rozmowa na czacie.

To jak zgłosić szkodę auta zależy od Ciebie dostępne sposoby zgłaszania szkody u największych ubezpieczycieli oraz niezbędne numery telefonów i linki znajdziesz poniżej.

Szkodę można również zgłosić osobiście w siedzibie danego TU.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody

Zgłoszenie szkody auta - jakich dokumentów potrzebujesz?

Kto zgłasza szkodę z OC sprawcy i jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i skąd wziąć dokumenty niezbędne przy jej zgłaszaniu? Do uszkodzenia pojazdu doszło w wyniku stłuczki (kolizji) bądź wypadku.

W pierwszej wymienionej sytuacji podstawowym dokumentem, jaki przedstawimy ubezpieczycielowi jest oświadczenie sprawcy kolizji, w którym sprawca przyznaje się do winy. W drugim przypadku takim dokumentem będzie notatka policyjna.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej wymaga następujących dokumentów:

 • numeru polisy OC sprawcy,
 • numeru rejestracyjnego i marki pojazdu sprawcy,
 • danych z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu poszkodowanego,
 • danych osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia,
 • danych właściciela lub właścicieli pojazdu poszkodowanego,
 • numeru konta bankowego, na które zostanie przekazane odszkodowanie.
 • do powyższej dokumentacji można dołączyć również zdjęcia uszkodzonego samochodu.

Jeśli chodzi o sposób, który wpłynie na koszt naprawy szkody auta, możesz wybrać metodę kosztorysową (gotówkową) lub warsztatową (bezgotówkową).

Zgłoszenie szkody auta - ile masz czasu?

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy? Kolejnym krokiem jest poinformowanie ubezpieczyciela sprawcy o zdarzeniu i szkodzie.

Na zgłoszenie szkody z OC sprawcy masz:

 • 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i poznałeś dane ubezpieczyciela sprawcy, jednak nie później jednak niż 10 lat od dnia zdarzenia,
 • 20 lat - od dnia wystąpienia szkody, jeżeli jest wynikiem przestępstwa,
 • 2 lata od uzyskania pełnoletności - jeżeli chodzi o odszkodowanie osoby małoletniej.

Jednak

Szkodę na pojeździe zgłoś jak najszybciej. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może uznać, że powiększyłeś rozmiar szkody, np podczas użytkowania samochodu.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań w firmie Helpfind

Zgłoszenie szkody auta - ile czasu ma ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Czas ten może się jednak wydłużyć, jeśli nie udało się określić okoliczności, które wpływają na wysokość odszkodowania, np. kiedy sprawca nie przyznaje się do winy. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu kiedy wyjaśni sporną kwestię. Okres ten nie może jednak przekraczać 90 dni od zgłoszenia szkody, chyba, że w sprawie toczy się postępowania karne lub cywilne.

Zgłoszenie szkody auta z polisy AC

Jak zgłosić szkodę auta z polisy AC odbywa się w taki sam sposób jak zgłoszenie szkody z OC sprawcy, zarówno jeśli chodzi o dokumentację, jak i sposób rozliczenia szkody. Natomiast w przypadku czasu na zgłoszenie, terminy są o wiele bardziej restrykcyjne niż w przypadku zgłoszenia szkody z polisy OC. Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych określają wyznaczony czas terminem “niezwłocznie”, u innych są to 3 lub 7 dni. Tak jak w przypadku polisy OC, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Podsumowanie

 1. Zgłoszenie szkody zgłaszasz do ubezpieczyciela zprawcy
 2. Do zgłoszenia szkody będziesz potrzebować oświadczenia sprawcy kolizji lub notatki policyjnej.
 3. Aby zgłosić szkodę auta musisz skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy na jeden z udostępnionych przez niego sposobów.
 4. Na zgłoszenie szkody w większości przypadków masz 3 lata od dnia jej powstania, jednak najlepiej zrobić to jak najszybciej.
 5. Ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie w ciągu 30 dni.
 6. Terminy zgłoszenia szkody z polisy AC wynoszą zaledwie kilka dni.

Źródła

uniqa.pl

warta.pl

allianz.pl

link4.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.