Jak złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu? Proces nie jest skomplikowany, pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych dokumentów. Sprawdź, jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie samochodu, jakich dokumentów potrzebujesz do jego złożenia, kto musi być obecny przy wyrejestrowaniu samochodu i gdzie można to zrobić.

Wyrejestrowanie samochodu – kto i kiedy może to zrobić?

Do wyrejestrowania pojazdu uprawnieni są jego główny właściciel oraz pozostali współwłaściciele. Co ciekawe, nie muszą być obecni podczas składania wniosku o wyrejestrowanie pojazdu – wystarczy obecność jednego z nich, o ile otrzymał od pozostałych posiadaczy auta pełnomocnictwa.

Niestety, wyrejestrowanie samochodu jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach, które zostały zawarte w ustawie prawo o ruchu drogowym. Artykuł 79. tego aktu prawnego stanowi, że pojazd podlega wyrejestrowaniu, gdy:

 • samochód został zezłomowany w Polsce lub za granicą, lub został przekazany do punktu zbierania pojazdów,
 • auto zostało skradzione lub utracone przez właściciela permanentnie,
 • auto zostało sprzedane za granicę,
 • samochód został poważnie uszkodzony, a jego naprawa zajmie bardzo dużo czasu (tzw. czasowe wyrejestrowanie pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy).

Jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu? Wzór z omówieniem

Proces usuwania samochodu z ewidencji pojazdów nie jest trudny do zrealizowania. Aby uniknąć pomyłek, warto wzorować się na gotowym formularzu wyrejestrowania pojazdu:

Jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie samochodu wzór
 1. Data i miejscowość przygotowania wniosku.
 2. Dane osobowe właścicieli/a pojazdów
 3. Nazwa i adres organu, do którego kieruje się wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 4. Dane dotyczące pojazdu (rodzaj, marka, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, numer VIN, numer silnika).
 5. Dokumenty załączone do wniosku.
 6. Podpis wnioskodawcy.

Jaka kara grozi za niewyrejestrowanie samochodu?

1 sierpnia 2023 roku, zmieniły się przepisy dotyczące zbycia i nabycia pojazdu, które przyniosły również zmiany w kwestiach rejestracji i wyrejestrowania pojazdu.

Przed wprowadzeniem nowych regulacji, kara za niepoinformowanie Starostwa o zbyciu pojazdu i jego wyrejestrowaniu, wynosiła od 200 do 1000 złotych. Właściciel pojazdu musiał tego dokonać w maksymalnie 30 dni od dnia zbycia/zezłomowania pojazdu.

Aktualnie obowiązujące zasady zmieniły kwotę kary za brak usunięcia samochodu z ewidencji pojazdów. Jeśli właściciel nie złoży formularza wyrejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od jego sprzedaży lub utraty, naraża się na karę grzywny w wysokości 250 złotych.

Gdzie wyrejestrować pojazd?

Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd, konieczne będzie udanie się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego, właściwego dla miejsca ostatniej rejestracji auta. W przypadku, gdy właściciel zamieszkuje teren miasta na prawach powiatu, wniosek o wyrejestrowanie pojazdu musi zostać złożony w urzędzie miasta.

Wyjątkiem od tej zasady jest Warszawa – w tym wypadku, formularz wyrejestrowania samochodu, musi zostać złożony do urzędu dzielnicy (np. Wola, Żoliborz).

Z racji intensywnej cyfryzacji pracy urzędów, niektóre z nich umożliwiają wyrejestrowanie samochodu przez Internet, za pomocą profilu zaufanego. Jeśli nie jesteś pewien, czy urząd właściwy dla ostatniej rejestracji Twojego pojazdu, posiada elektroniczną skrzynkę podawczą, możesz to sprawdzić w serwisie ePUAP.

Wyrejestrowanie samochodu – ile to kosztuje?

Koszt wyrejestrowania pojazdu to 10 złotych, chyba że został on utracony bezpowrotnie (np. w wyniku pożaru). W takim przypadku opłata jest obliczana na podstawie poniższego wzoru.

Wzór na obliczenie kosztu wyrejestrowania utraconego pojazdu

Dodatkowo przy wyrejestrowaniu auta trzeba opłacić pełnomocnictwa, jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest więcej niż jeden właściciel. Koszt wystawienia pełnomocnictwa to 17 złotych za każdego współwłaściciela, chyba że jest on członkiem najbliższej rodziny. (mąż, żona, rodzice, dzieci, dziadkowie).

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Dokumentacja, która jest potrzebna do złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, zależy głównie od tego, co stało się z samochodem. Czego wymaga się podczas wyrejestrowania auta?

Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu

Do wyrejestrowania samochodu po złomowaniu w Polsce, lub oddaniu go do autoryzowanego punktu zbierania pojazdów, potrzebne będą dokumenty, takie jak:

 • zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu (lub oddaniu do punktu zbierania używanych aut),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu (jeśli jest).

W przypadku wyrejestrowania pojazdu zezłomowanego za granicą należy złożyć dodatkowo dokument potwierdzający zezłomowanie pojazdu w kraju, w którym został on zezłomowany. Reszta dokumentów jest taka sama, jak przy złomowaniu pojazdu w granicach Polski.

Wyrejestrowanie pojazdu sprzedanego za granicę

W przypadku sprzedaży lub wywiezienia auta za granicę obowiązkiem każdego zbywcy jest wyrejestrowanie go w wydziale komunikacji. Dokumenty, potrzebne do wyrejestrowania pojazdu sprzedanego lub oddanego w drodze darowizny, to:

 • umowa kupna-sprzedaży lub umowa darowizny auta, lub inny dokument, potwierdzający jego zbycie,
 • oświadczenie o sprzedaży pojazdu,
 • kopia dokumentu, potwierdzającego zarejestrowanie auta za granicą.

Wyrejestrowanie samochodu skradzionego lub trwale utraconego

Jeśli chcesz wyrejestrować samochód, który został skradziony, będziesz musiał przygotować:

 • oświadczenie o kradzieży samochodu, które składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 Kodeksu karnego),
 • potwierdzenie zgłoszenia kradzieży pojazdu z komisariatu policji, w którym składa się zawiadomienie o kradzieży,
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia, o ile policja zaniechała dalszych czynności, mających na celu ustalenie tożsamości złodzieja,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku, gdy został skradziony – oświadczenie, informujące o przyczynie braku dokumentu,
 • karta pojazdu (jeśli jest).

W przypadku, gdy pojazd został doszczętnie zniszczony (np. w wyniku pożaru lub wypadku drogowego), lista dokumentów, potrzebnych do usunięcia pojazdu z ewidencji, wygląda następująco:

 • dokument, potwierdzający trwałą i nieodwracalną utratę pojazdu (np. zaświadczenie policyjne po wypadku),
 • dowód wpłaty na rzecz gminy (kwotę oblicza się na podstawie podanego wcześniej wzoru),
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu (jeśli jest).

Wyrejestrowanie pojazdu a ubezpieczenie OC

Jeśli wyrejestrowałeś swój pojazd, powinieneś przesłać wypowiedzenie polisy OC, wraz z dokumentem, potwierdzającym usunięcie auta z systemu ewidencji pojazdów.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu (np. w wyniku wypadku), można starać się o odszkodowanie z OC sprawcy lub AC, choć ubezpieczyciel na pewno uzna szkodę całkowitą (co nie jest zbyt opłacalne dla klienta). W przypadku zaniżenia kwoty odszkodowania (a zdarza się to nawet w przypadku szkody całkowitej), warto skorzystać z usług, świadczonych przez kancelarie odszkodowawcze, by otrzymać wyższe odszkodowanie.

Co należy zrobić, po wyrejestrowaniu pojazdu i wypowiedzeniu polisy OC? Zgłosić się do ubezpieczyciela, aby ten oddał pieniądze za niewykorzystany okres ochrony.

W przypadku, gdy właściciel wyrejestrowanego auta nie przedłożył wniosku o zwrot całej składki za okres między końcem umowy a dniem wyrejestrowania auta, nie otrzyma żadnych pieniędzy z tytułu zwrotu składek z OC.

Ponowna rejestracja pojazdu – kiedy można to zrobić?

Ponowną rejestrację pojazdu, dopuszcza się w przypadku, gdy:

Kiedy można zarejestrować pojazd ponownie?
 • samochód został odzyskany z kradzieży,
 • rejestrowane auto zalicza się do grupy pojazdów zabytkowych,
 • samochód ma conajmniej 25 lat i jest uznany za unikat (np. ze względu na budowę czy historię),
 • został wywieziony za granicę i powrócił do kraju.

Ustawodawca, od 31 stycznia 2022 roku, przewiduje również czasowe wyrejestrowanie pojazdu na maksymalnie 12 miesięcy (w niektórych przypadkach jest to 24 i 48 miesięcy), o ile został on poważnie uszkodzony i wymaga bardzo rozległych, kosztownych i długotrwałych napraw. W przypadku, gdy pojazd został wyrejestrowany na okres dłuższy niż 3 lata, przywracanie go do ruchu wymaga przeprowadzenia ponownego badania technicznego.

Podsumowanie

 • wyrejestrować pojazd można w przypadku, gdy zostanie on skradziony, sprzedany bądź wywieziony za granicę, zezłomowany lub całkowicie utracony.
 • aby wyrejestrować swój pojazd, należy udać się do odpowiedniego dla miejsca poprzedniej rejestracji, starostwa powiatowego. Można to również zrobić za pomocą Internetu, o ile wybrany wydział komunikacji, ma swoją elektroniczną skrzynkę podawczą,
 • za brak wyrejestrowania auta w terminie do 30 dni, grozi kara 250 złotych, nakładana przez Starostę Powiatowego.

Źródła:

1. gov.pl
2. helpfind.pl
3. obywatel.gov.pl
4. sip.lex.pl
5. isap.sejm.gov.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.