Twój obojczyk został złamany w wypadku komunikacyjnym? To dosyć niebezpieczny uraz, któremu towarzyszą dolegliwości bólowe i dyskomfort związany z ograniczeniem ruchomości kończyny. Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za złamany obojczyk, to dowiedz się, jak to zrobić, czytając poniższe treści.

Jak dochodzi do złamania obojczyka?

Najczęściej do złamania kości obojczyka dochodzi podczas wypadku komunikacyjnego przez to, że pasażer lub kierowca, który tego urazy doznał, miał zapięte pasy. Dochodzi wtedy do zatrzymania siły, która działa na ich ciała, w wyniku czego mogą oni uniknąć obrażeń, który zagrażałyby ich życiu, a zamiast tego po prostu doznają poważnego, ale nie zagrażającego ich życiu złamania.

Jeśli chodzi o złamanie obojczyka u noworodków, to mechanizm powstawania urazu jest tam nieco inny. Kość nie zostaje przerwana, a jedynie wyraźnie się ugina. Taki uraz jest nazywany “złamaniem zielonej gałązki” i zazwyczaj powstaje w wyniku bardzo ciężkiego porodu.

Jaki uszczerbek na zdrowiu przysługuje za złamany obojczyk?

 • Wadliwie wygojony obojczyk (wysokość uszczerbku uzależniona od stopnia ograniczenia ruchowego i zniekształcenia – prawy: 5–25%, lewy: 5–20%;
 • ograniczenie ruchu kończyny przez staw rzekomy – prawy: 25%, lewy: 20%;
 • zwichnięty staw obojczykowo-barkowy lub obojczykowo-mostkowy – prawy: 5–25%, lewy: 5–20%;
 • powikłania przy uszkodzeniach obojczyka (zapalenie kości, obecność ciał obcych) – zwiększenie uszczerbku o 5%.

Co przysługuje uczestnikom wypadku, którzy doznali złamania obojczyka?

Gdy dojdzie do wypadku w sytuacji prywatnej, czyli takiej, która nie dotyczy pracy i doznasz złamania obojczyka, to należy Ci się odszkodowanie za złamany obojczyk stosowne do tego typu zdarzenia.

Najwyższe świadczenia uzyska oczywiście osoba poszkodowana w wypadku, ponieważ może ona uzyskać je z OC sprawcy. Do świadczeń, które można w ten sposób uzyskać należą:

 • zadośćuczynienie (za doznane krzywdy i z tytułu poniesionych strat moralnych);
 • zwrot kosztów rehabilitacji i hospitalizacji;
 • zwrot kosztów dojazdów do szpitali i miejsc odbywania rehabilitacji;
 • zwrot kosztów zakupu lekarstw i niezbędnego sprzętu medycznego;
 • stosowne renta (gdy została orzeczona całkowita lub tymczasowa utrata zdolności do wykonywania pracy zarobkowej)

Poza tym można uzyskać także odszkodowanie za złamany obojczyk z NNW w życiu prywatnym, a także z NNW komunikacyjnego. Oba te ubezpieczenia są dobrowolne. Takie odszkodowanie może uzyskać także sprawca wypadku, ale te kwestie oraz to, jakie konkretnie koszty zostaną pokryte przez to ubezpieczenie, są uzależnione od ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), czyli umowy z ubezpieczycielem.

Kolejnym świadczeniem, które może przysługiwać zarówno poszkodowanemu, jak i sprawcy, którzy doznali złamania obojczyka w wypadku, jest świadczenie rehabilitacyjne z ZUS-u. Jest ono wypłacane po upłynięciu 182 dni od wypadku, jeśli osoba, która doznała urazu, jest nadal niezdolna do pracy, ale rehabilitacja może zmienić ten stan rzeczy.

Poniższa tabelka pokazuje w uproszczony sposób, co może się należeć konkretnej osobie po doznaniu złamania obojczyka w wypadku w sytuacji prywatnej.

Wypadek w sytuacji prywatnejSprawca wypadkuOsoba poszkodowana
Świadczenie rehabilitacyjne
Z NNW prywatnego
Z NNW komunikacyjnego
Z OC sprawcy
Jednorazowe z ZUS
Wynagrodz. chorob. z ZUS

Złamanie obojczyka odszkodowanie – jak uzyskać?

Złamanie obojczyka to szkoda na osobie, a zatem jest regulowana przez artykuły 444. i 445. z Kodeksu cywilnego. Z treści tych artykułów można się dowiedzieć, że sprawca, czyli zazwyczaj jego ubezpieczyciel, jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody a dodatkowo za doznane krzywdy poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie, o którym traktuje właśnie art. 445.

Uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy może być trudne, dlatego w tym celu dobrze jest skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która poprowadzi sprawę w twoim imieniu, co pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu, który musiałbyś poświęcić nie tylko na uzyskanie wiedzy potrzebnej do skutecznej walki z ubezpieczycielem, ale także także na wszelkie rozprawy sądowe, do których mogłoby dojść na ostatnim etapie dochodzenia roszczeń.

Uzyskanie świadczeń z NNW nie powinno być szczególnie trudne, gdyż wszystkie zasady uzyskiwania ich powinny być zawarte w OWU. Oczywiście pod warunkiem, że dany ubezpieczyciel nie stosuje żadnych “sztuczek” lub nieuczciwych zapisów w umowie.

Ile czasu ma poszkodowany na zgłoszenie swoich roszczeń?

Okres przedawnienia roszczeń jest określony w Art. 819. k.c., który dotyczy jednak wykroczeń. Okres przedawnień w przypadku przestępstw został określony w Art. 442(1). k.c..

Dlatego – zgodnie z wyżej wymienionymi ustawami z Kodeksu cywilnego – okresy przedawnienia wyglądają następująco:

 • jeśli do wypadku doszło na skutek wykroczenia, to okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o sprawcy i o doznanej szkodzie, ale nie może być dłuższy niż 10 lat;
 • jeśli do wypadku doszło na skutek popełnienia przestępstwa, to okres przedawnienia wynosi 20 lat, ale jest już liczony od momentu zdarzenia dla roszczeń z OC sprawcy i 3 lata dla roszczeń z ubezpieczenia NNW.
 • jeśli poszkodowanym była osoba nieletnia, to okres przedawnienia nie może być dla niej krótszy niż 2 lata od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przykładowa sytuacja

Renata pracuje jako księgowa w dużej firmie produkującej meble i jest osobą praworęczną. Podczas zwykłego niedzielnego spaceru z psem przechodziła przez pasy, kiedy zza zakrętu wyjechał z niezbyt dużą prędkością samochód marki Hyundai, którego kierowca nie zdążył zatrzymać się przed przejściem, a co powinien był zrobić, bo pieszy miał w tej sytuacji pierwszeństwo, jako że kierowca samochodu wyjechał zza zakrętu na zielonej strzałce warunkowego przejazdu.

W wyniku potrącenia kobieta upadła na ziemię, uderzając podczas tego upadku o asfalt. Na szczęście prędkość samochodu, który w nią uderzył, nie była wysoka, dzięki czemu po upadku rozpoznano złamanie prawego obojczyka, a nie gorszy uraz, którym mogło być np. złamanie kręgosłupa. Dodatkowo poszkodowana doznała też niegroźnego stłuczenia prawego podudzia.

Kwoty, które zostały zaproponowane przez ubezpieczyciela za złamany na skutek przebytego wypadku obojczyk nie były dla poszkodowanej zadowalające, dlatego postanowiła, że zgłosi się do kancelarii odszkodowawczej, która w przeciwieństwie do kancelarii adwokackiej/radcowskiej nie pobiera żadnych opłat z góry.

Sprawa trafiła ostatecznie do sądu, gdzie zostało przyznane odpowiednie zadośćuczynienie za ból, jakiego doznała powódka i za rozmiar cierpień, jakich doznała powódka. Powódka doznała obrażeń ciała, co zmusiło ją do podjęcie leczenia, którego koszty również zostały pokryte. Po zakończeniu leczenia powódka odczuwa dolegliwości bólowe, dlatego też zostało jej przyznane świadczenie rehabilitacyjne z ZUS-u, które miało zmienić ten stan rzeczy.

złamanie obojczyka

Objawy po złamaniu obojczyka

Objawy są bardzo mocno uzależnione od wieku poszkodowanego. Na ogół można podzielić ich na trzy grupy wiekowe.

Noworodki:

 • osłabienie ruchomości kończyny;
 • zgrubienie w okolicy obojczyka (już podczas gojenia, czyli po kilku dniach).

Małe dzieci:

 • utrzymywanie ręki przy klatce piersiowej i niechęć do poruszania nią;
 • ból całej kończyny.

Dorośli i starsze dzieci:

 • zasinienie;
 • wyraźny obrzęk;
 • deformacja (możliwa);
 • ból, który uniemożliwia ruch.

Złamanie obojczyka – leczenie i rehabilitacja

Złamanie obojczyka to poważny uraz, który wymaga zazwyczaj nie tylko leczenia, ale też rehabilitacji.Oba te procesy muszą być przeprowadzone najlepiej, jak to tylko możliwe, aby zadbać o prawidłowy zrost kości i powrót do dawnej funkcjonalności.

Metody leczenia

Pierwszą czynnością, której muszą się podjąć lekarze, jest rozpoznanie, czy w ogóle doszło do złamania kości obojczyka. Ten proces odbywa się poprzez przeprowadzenie wywiadu, a następnie badania klinicznego, które dodatkowo powinny być potwierdzone wynikami badania RTG.

Jeśli złamania doznało dziecko, to istnieje duża szansa, że wystarczające będzie unieruchomienie kończyny, bo w procesie wzrostu ciała ma ona szansę na odbudowanie się w prawidłowym kształcie. Może się zdarzyć, że potrzebna będzie operacja chirurgiczna, ale tylko wtedy, kiedy nastąpiło przemieszczenie odłamów obojczyka.

Gdy człowiek zakończy już etap wzrostowy, to złamany obojczyk jest nieco trudniejszy do wyleczenia, a na pewno sam proces staje się bardziej skomplikowany. W przypadku poważnego urazu konieczna może się okazać operacja chirurgiczna

Taka operacja najczęściej jest konieczna przy złamaniach wieloodłamowych, a także w sytuacji, kiedy zostały uszkodzone nerwy i naczynia. Operacja jest o tyle skuteczna, że zrost kości następuje nawet w przypadku gdy po pierwszej operacji nastąpiły powikłania.

Orteza to jeden z podstawowych sposobów na leczenie. Jest to sposób zachowawczy, który często wykorzystuje się w przypadku leczenia dzieci. Jest to oczywiście spowodowane tym, że nadal są one na etapie wzrostowym, co ułatwia zrost kości. U dorosłych taka metoda jest wykorzystywana tylko przy prostych złamaniach.

Gips jest bardzo rzadko wykorzystywany w przypadku tego urazu, bo inne metody są zwyczajnie skuteczniejsze i bardziej komfortowe dla poszkodowanego.

Rehabilitacja

Warto zaznaczyć, że kluczowym warunkiem, który musi być spełniony, aby można było rozpocząć rehabilitację, jest uzyskanie pełnego zrostu kości.

Pierwszym etapem rehabilitacji jest pozbycie się sztywności w stawie, co można osiągnąć dzięki wykonywaniu specjalnych ćwiczeń. Po osiągnięciu tego celu należy wykonywać ćwiczenia, które zaangażują ramię i przywrócą mu pełną sprawność. Wszystkie te ćwiczenia powinny przebiegać pod okiem fizjoterapeuty, który zadba o ich prawidłowy przebieg, a zatem również o skuteczny proces przywracania funkcji ruchowych sprzed wypadku.

Koszty takiej rehabilitacji powinny zostać pokryte przez ubezpieczyciela sprawcy w ramach odszkodowania, a dodatkowo rehabilitację może też sfinansować twój ubezpieczyciel, jeśli masz wykupioną odpowiednią polisę NNW.

Warto jednak zauważyć, że nawet po ukończeniu rehabilitacji i odzyskaniu sprawności lepiej jest nadal oszczędzać kończynę i nie narażać się w jakikolwiek sposób na odnowienie urazu. Należy też uważać, aby nie wykonywać czynności, które wywołują nadmierny ból.

Podsumowanie

 • Jeśli po wypadku masz złamany obojczyk, to wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może być trudne do wywalczenia. Skorzystaj z pomocy specjalistów, aby mieć jak największe szanse na uzyskanie należnych Ci pieniędzy.
 • Jeśli w wyniku zaistniałych skutków wypadku poszkodowany przejdzie operację, to odszkodowanie za złamany obojczyk powinno pokryć także koszty, które zostały w związku z tym poniesione.
 • Zdarza się, że w wyniku skorzystania z usług kancelarii odszkodowawczej dochodzi do przyznania stosownego rodzaju renty, gdy poszkodowany ma złamany obojczyk.
 • Nie warto samemu dochodzić odszkodowania, gdy nie dysponujemy potrzebną wiedzą i sporym zasobem wolnego czasu – specjaliści mogą zająć się tym za Ciebie.

Źródła

Kodeks cywilny

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.