Doznałeś złamania kości ramiennej, kości nadgarstka lub też nasady dalszej kości promieniowej czy też przytrafiło Ci się inne złamanie ręki? Z treści tego artykułu dowiesz się, jak uzyskać odszkodowanie i inne świadczenia, które przysługują Ci po doznaniu takich złamań.

Złamanie ręki – co to za uraz i jakie objawy mu towarzyszą?

Najczęściej do złamania ręki dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych, upadków i podczas uprawiania sportu. Złamania ręki są bardzo różne, bo sama ręka posiada wiele różnych kości, zaczynając od obojczyka, a kończąc aż na paliczkach.

Ręka jest narządem bardzo podatnym na różne uszkodzenia, a w tym na złamania, co wynika z jej dosyć skomplikowanej budowy oraz faktu, że np. podczas wypadków i upadków naturalnym odruchem obronnym dla człowieka jest osłonięcie się właśnie rękoma.

Jeśli chodzi o objawy złamania ręki, to są one w pewnym stopniu zależne od rodzaju złamania, ale ogólny zakres tych objawów wygląda następująco:

 • silny ból w ręce;
 • zasinienie;
 • zmiany w zakresie ruchomości i siły mięśni ręki;
 • deformacja i zniekształcenie ręki (zależne od rodzaju i miejsca złamania)

Złamanie otwarte

Gdy dochodzi do złamania otwartego, to uszkodzone zostają nie tylko struktury kostne ręki, ale również zostaje przerwana ciągłość skóry ręki, a na dodatek uszkodzone zostają też naczynia krwionośne i tkanki miękkie. Najbardziej charakterystycznym elementem wizualnym takiego złamania ręki jest jednak wystająca z ciała kość.

Uszkodzenia tkanek, które towarzyszą temu złamaniu są bardzo groźne dla poszkodowanego w wypadku, bo właśnie przy uszkodzeniu tych tkanek najczęściej dochodzi do otwartych złamań ręki. Ze względu na te uszkodzenia może nawet dojść do zatoru tłuszczowego, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia osoby poszkodowanej.

Złamanie zamknięte

W przypadku zamkniętego złamania ręki mamy do czynienia z przerwaniem ciągłości kości, które może być całkowite lub częściowe, a złamana kość nie przerwała ciągłości skóry. Najbardziej problematycznymi złamaniami zamkniętymi są złamania z przemieszczeniem, które dzielą się na kilka rodzajów, zależnie od rodzaju przemieszczenia odłamów kości.

złamanie ręki

Odszkodowanie za złamanie ręki

Osoba, która dozna złamania ręki, wymaga zazwyczaj opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Taka sytuacja wiąże się ze sporymi wydatkami, które muszą zostać poniesione nawet wtedy, gdy to osoba z rodziny opiekuje się poszkodowanym. Jest to związane z tym, że dla takiej osoby należy kupić leki, a czasem również specjalistyczny sprzęt, bez którego jej codzienne funkcjonowanie mogłoby być bardzo niekomfortowe albo wręcz niemożliwe.

Pokrycie tych kosztów powinno być zapewnione przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku w ramach odszkodowania powypadkowego. Co więcej, to odszkodowanie powinno też wyrównać utratę dochodów, jeśli taka utrata miała miejsce. W rzadkich przypadkach zdarza się, że złamanie ręki ostatecznie prowadzi do całkowitej utraty kończyny w wyniku powikłań. W takich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe mogą być również zobowiązane do pokrycia kosztów przystosowania miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej do jej potrzeb, które powstały w wyniku następstw wypadku.

Jeśli poszkodowany na stałe stracił możliwość zarobkowania na poziomie sprzed wypadku albo po prostu znacząco zwiększył się jego codzienne potrzeby, to może także ubiegać się o stosowną rentę.

Zadośćuczynienie

W związku z tym, że złamanie ręki jest szkodą osobową, to najważniejszym świadczeniem, jakie za taki uraz przysługuje, jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie przysługuje za doznane krzywdy fizyczne lub psychiczne, jakich doznała osoba poszkodowana. W tym przypadku mamy do czynienia z bólem i cierpieniem, a zatem jest to krzywda fizyczna.

Zadośćuczynienie za złamanie ręki może być bardzo wysokie i opiewać nawet na kwotę rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł, ale może też być znacznie niższe. Jest to uzależnione nie tylko od rodzaju doznanego urazu, ale także od okoliczności wypadku i następstw, jakie dane zdarzenie wniosło do dalszego życia osoby poszkodowanej.

Przykładowa sytuacja

Krystian używał węża ogrodowego do nawadniania trawnika, ale po skończeniu zapomniał go zwinąć i odłożyć na miejsce, przez co wąż został na trawniku, który odgradzał drzwi wejściowe do domu od garażu, w którym stały samochody należące do rodziny. Jego matka, czyli Pani Kazimiera, wychodziła z domu niedługo po tym, jak Krystian skończył pracę z wężem ogrodowym i chciała udać się w kierunku samochodu, aby móc pojechać nim do pracy.

Niestety Pani Kazimiera nie zauważyła węża, który znajdował się na trawniku, gdzie nie powinno go być w tym momencie i potknęła się o niego, upadając na brukowany chodnik, który znajdował się tuż obok. W wyniku tego upadku kobieta doznała złamania prawej ręki. Ranną kobietę znalazła jej córka, która wezwała karetkę pogotowia i udzieliła jej niezbędnej pomocy.

Badania w szpitalu wykazały, że poszkodowana doznała złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej ręki z przemieszczeniem powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka. Poszkodowana musiała poddać się operacji chirurgicznej, a później jej ręka była unieruchomiona opatrunkiem gipsowym. W trakcie tego unieruchomienia Kazimiera mogła liczyć na pomoc swojej córki, która przywoziła jej leki, pomagała jej w wykonywaniu codziennych czynności i przywoziła jej zakupy oraz leki, a także woziła ją na niezbędne kontrole.

Pani Kazimiera otrzymała od zakładu ubezpieczeniowego, w którym jej syn miał wykupioną polisę OC, propozycję ugody, która opiewała na kwotę jedynie 4000 zł. Kobieta nie przyjęła tej ugody i skorzystała z usług kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu, której pracownicy w jej imieniu wywalczyli dla niej aż 7600 zł tytułem zadośćuczynienia, a także zwrot poniesionych przez nią kosztów jako odszkodowanie. Już sama kwota zadośćuczynienia była prawie dwukrotnie wyższa niż ta, którą zakładała ugoda z ubezpieczycielem.

Świadczenia z NNW

Odszkodowanie z nieobowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków może przysługiwać nie tylko poszkodowanemu, ale także sprawcy, jeśli ten również doznał złamania kości ręki. Kwota takiego odszkodowanie jest jednak uzależniona od konkretnej umowy z ubezpieczycielem, czyli OWU ubezpieczenia.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u na wypadek złamania ręki

Jeśli poszkodowany doznał złamania ręki w wyniku wypadku przy pracy albo na skutek choroby zawodowej, to może się ubiegać o wypłacenie jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym należy zaznaczyć, że jest to osobne świadczenie, które nie ma wpływu na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Kwoty te na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wyglądają następująco:

 • za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1133 zł;
 • w związku z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji – 19 819 zł

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej

Mechanizm powstawania urazu

Złamanie nasady dalszej kości ramiennej powstaje zazwyczaj w wyniku upadku osoby na wyprostowaną rękę. Kość promieniowa jest jedną z dwóch kości przedramienia, dlatego w momencie takiego zdarzenia przyjmuje ona na siebie bardzo duży nakład energii, w wyniku czego zostaje złamana. W najgorszym wypadku może dojść do złamania obu kości przedramienia. Takie urazy są dosyć popularne, bo osoby odruchowo próbują złagodzić upadek poprzez oparcie się na ręce – po prostu nie chcą upaść bezpośrednio na twarz, która jest jeszcze bardziej wrażliwym elementem ludzkiego ciała. Aby dowiedzieć się, ile wynosi przykładowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w obrębie kości ręki, należy spojrzeć na dane w poniższym akapicie.

Wysokość odszkodowania

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej – odszkodowanie PZU. Wysokość odszkodowania jest zależna od sumy ubezpieczenia i od procentu uszczerbku na zdrowiu, a ten prezentuje się następująco:
(pod warunkiem, że złamanie w obrębie dalszych nasad jednej z kości ogranicza ruchomość kości nadgarstka i powoduje zniekształcenia)

 • z niewielkim zniekształceniem – lewa: 5–10%, prawa: 5–15%;
 • ze znacznym zniekształceniem i ze zmianami wtórnymi – lewa: 10–20%, prawa: 15–25%.

Złamanie nadgarstka

Mechanizm powstawania urazu

Złamanie kości nadgarstka może być ściśle powiązane ze złamaniem nasady dalszej kości promieniowej, szczególnie jeśli dochodzi do tzw. złamania Collesa. Tutaj też mamy do czynienia z urazem, który powstaje na skutek upadku na wyprostowaną rękę. Jeśli osoba poszkodowana cierpi na osteoporozę, to szansa na wystąpienie tego urazu jest znacznie wyższa. Pozostałe rodzaje złamania nadgarstka też są związane z przeniesieniem na niego całego ciężaru ciała w wyniku najczęściej upadku.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania jest zależna od sumy ubezpieczenia i od procentu uszczerbku na zdrowiu, a ten prezentuje się następująco:
(ograniczenie ruchomości)

 • w niewielkim stopniu – lewy: 3–8%, prawy: 5–10%;
 • w dużym stopniu – lewy: 8–15%, prawy: 10–20%;
 • w dużym stopniu z dodatkowym niekorzystnym czynnościowo ustawieniem ręki – lewy: 15–25%, prawy: 20–30%.

(zesztywnienie)

 • niekorzystne czynnościowo ustawienie ręki – lewy: 20–40%, prawy: 25–45%;
 • korzystne czynnościowo ustawienie ręki – lewy: 10–25%, prawy: 15–30%.
 • powikłania związane ze złamaniem nadgarstka zwiększają procent uszczerbku na zdrowiu o 1–10%

Złamanie śródręcza i palców

Mechanizm powstawania urazu

Najczęściej do złamań w obrębie śródręcza i palców dochodzi w wyniku uderzeń i zagnieceń, ale zdarza się też, że takie urazy powstają podczas upadków. Najczęstszym przypadkiem jest złamanie v kości śródręcza, które jest też nazywane “złamaniem bokserskim”. Takie nazewnictwo jest spowodowane tym, że dochodzi do niego w wyniku uderzenia zaciśniętą pięścią o coś twardego.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania jest zależna od sumy ubezpieczenia i od procentu uszczerbku na zdrowiu, a ten prezentuje się następująco:

 • kciuk:
  • przemieszczenie – lewy: 3–8%, prawy: 5–10%;
  • duże przemieszczenie i zniekształcenie – lewy: 8–15%, prawy: 10–20%;
 • palec wskazujący:
  • ograniczenie funkcji – lewy: 1–5%, prawy: 3–8%;
  • znaczne ograniczenie funkcji – lewy: 5–10%, prawy: 8–12%;
  • bezużyteczność palca – lewy: 15%, prawy: 17%;

Złamanie górnych kości ręki

Mechanizm powstawania urazu

Do złamania górnych kości ręki, czyli np. do złamania kości ramiennej, dochodzi bardzo często w wyniku wypadków komunikacyjnych. Mamy tam do czynienia z możliwością bycia przygniecionym przez pojazd, uderzonym przez niego albo też możliwość upadku, jeśli w zdarzeniu uczestniczył pieszy. Do złamań górnych kości ręki często też dochodzi w trakcie uprawiania sportu, szczególnie w sportach motorowych.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania jest zależna od sumy ubezpieczenia i od procentu uszczerbku na zdrowiu, a ten prezentuje się następująco:

 • staw łokciowy:
  • zesztywnienie stawu łokciowego – 25–50%;
  • złamanie nasady kości ramiennej – 5–30%;
  • przykurcz stawu łokciowego – 5–30%;
  • cepowy staw łokciowy – 10–30%;
  • powikłania zwiększają procent uszczerbku o 5%;
 • złamanie trzonu kości ramiennej:
  • niewielkie przemieszczenie – lewa: 5–10%, prawa: 5–15%;
  • znaczne przemieszczenie i skrócenie – lewa: 10–25%, prawa: 15–30%;
  • powikłanie zapaleniem kości lub innymi zmianami – lewa: 25–50%, prawa: 30–55%;
 • obojczyk:
  • wadliwie wygojone – lewy: 5–20%, prawy: 5–25%;
 • łopatka:
  • nieznaczne przemieszczenie, bez zaburzeń funkcji – 5%;
  • większe przemieszczenie, znaczne ograniczenie funkcji – lewa: 5–30%, prawa: 10–40%.

Leczenie złamania ręki

Po złamaniu otwartym

W przypadku najcięższych złamań może wystąpić konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej, ale jednak w większości przypadków tak stanowcze działania nie są konieczne. Zazwyczaj w przypadku otwartego złamania ręki dochodzi też do powstania odłamków kości, które zostają w ciele osoby poszkodowanej, które muszą zostać ustabilizowane za pomocą specjalistycznej aparatury, aby gojenie mogło przebiegać w prawidłowy sposób.

Dalsze leczenie odbywa się poprzez noszenie gipsu lub szyny na złamanej kończynie, które należy kontynuować aż do zagojenia się odniesionych ran. Podczas noszenia opatrunku gipsowego po złamaniu otwartym ważne jest regularne poddawanie się kontroli w placówkach medycznych, aby mieć pewność, że cały proces przebiega prawidłowo.

Po złamaniu zamkniętym

W przypadku złamania zamkniętego metoda leczenia jest prostsza i nie wymaga przeprowadzania żadnej skomplikowanej operacji. Typowy przebieg czynności medycznych wygląda wtedy następująco:

 1. nastawienie kości;
 2. unieruchomienie odłamów kości (gips)
 3. wzmocnienie zrośniętego fragmentu.

Zdarza się też, że konieczna będzie operacja, ale te operacje nie są aż tak skomplikowane jak te, którym muszą się czasem poddać osoby ze złamaniami otwartymi. Zamknięte złamanie ręki może wymagać w kwestii operacji jedynie zespolenia odłamów kości przy pomocy śrub lub płytek. Jeśli kość zostanie zespolona w taki sposób, to można wtedy bardzo szybko przejść do rehabilitacji i w możliwie najkrótszym czasie przywrócić rękę do dawnej sprawności.

Rehabilitacja złamanej ręki

Po złamaniu otwartym

Jednym z kluczowych problemów, z którymi borykają się osoby po doznaniu otwartego złamania ręki, jest pojawiający się przy miejscu złamania obrzęk. Najlepszym sposobem na pozbycie się tego obrzęku jest profilaktyka przeciwobrzękowa, która polega na poruszaniu kończyną w górę i w dół, co umożliwia pobudzenie krążenia w złamanej kończynie.

Gdy ze złamanej ręki zostanie już usunięty opatrunek, to można już wtedy zastosować masaże, które pozwolą na zniwelowanie widoczności blizny pooperacyjnej. Można też zacząć stosować różne zabiegi, do których należy m.in. pinoterapia.

Po złamaniu zamkniętym

Osoba, która doznała zamkniętego złamania ręki powinna wykonywać odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, które zaleci jej fizjoterapeuta. To, jakie ćwiczenie będzie musiała wykonywać dana osoba, jest uzależnione od tego, które kości ręki ma złamane.

Podsumowanie

 • W przypadku złamania ręki niezbędnymi czynnościami będą leczenie i rehabilitacja złamanej kości.
 • Może wystąpić złamanie ręki otwarte lub zamknięte. Każde z nich wymaga przedsięwzięcia innych środków. Złamanie ręki często wiąże się z przeprowadzeniem operacji chirurgicznej.
 • W ramach świadczeń powypadkowych poszkodowanym przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie z ZUS-u i zadośćuczynienie.
 • W celu jak najszybszego uzyskania jak najwyższych świadczeń dobrze jest skorzystać z usług jednej z kancelarii z naszego rankingu.
 • Przeczytaj też o złamaniu kości śródstopia, jeśli doznałeś takiego urazu.

Źródła

Kodeks cywilny

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Kwoty jednorazowych odszkodowań ZUS

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.