Brałeś udział w wypadku i doznałeś złamania miednicy? To bardzo poważny uraz, który może nawet zagrażać życiu osoby poszkodowanej, jeśli nie zostanie podjęte jak najszybsze leczenie. Jeżeli nie wiesz, czy przysługują Ci jakieś świadczenia w twojej sytuacji, to przeczytaj ten artykuł, aby się tego dowiedzieć. Wyjaśniamy również w jaki sposób możesz uzyskać należne Ci świadczenia.

Jak dochodzi do złamania miednicy?

Szacuje się, że do 80% złamań miednicy dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych, ale złamanie miednicy nie jest częstym przypadkiem, jeśli chodzi o złamania ogółem. Należy jednak do grupy groźnych urazów, które wymagają kompleksowego leczenia i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Mechanizmy powstawania urazu wyglądają następująco:

 • złamanie przeciążeniowe – dochodzi do niego podczas intensywnego uprawiania sportu, które jest konsekwencją kilku mikrourazów;
 • złamanie urazowe – najczęściej dochodzi do niego w wyniku wypadków komunikacyjnych i upadków z wysokości;
 • złamanie awulsyjne – tego rodzaju złamania najczęściej doświadczają dzieci i młodzież. Dochodzi do niego podczas zdarzenia bezkontaktowego, które zazwyczaj polega na tym, że blaszka kostna odrywa się przez to, że ścięgna mogą być u takich dzieci twardsze niż sama kość;
 • złamanie urazowe u osób starszych – kości osób starszych mają osłabioną tkankę kostną, przez co nawet działanie niewielkiej siły, czyli uderzenie o twardą powierzchnię lub upadek z małej wysokości może spowodować u nich złamanie kości.

Objawy złamania miednicy

Typowe objawy złamania miednicy:

 • utraty przytomności;
 • osłabienie;
 • spadek ciśnienia;
 • przyśpieszenie tętna;
 • zawroty głowy;
 • zaburzenia świadomości;
 • ból w okolicy miednicy;
 • trudności w oddawaniu moczu;
 • możliwe miejscowe zasinienie;
 • upośledzenia chodu;
 • wydalanie moczu z dodatkiem krwi;
 • drętwienie lub mrowienie pachwiny;
 • zniekształcona miednica.

Objawy takiego złamania można także podzielić ze względu na grupy osobowe:

Osoby starsze

 • ból w okolicy dolnego tułowia i bioder;
 • utrudnienia w chodzeniu i schylaniu się.

Sportowcy (uraz awulsyjny)

 • miejscowy ból miednicy po konkretnym ruchu;
 • utykanie;
 • obrzęk;
 • zasinienie.

Sportowcy (uraz przeciążeniowy)

 • ból miednicy po treningu (ustępuje podczas odpoczynku złamanej kości);
 • brak obrzęku i zasinienia.

Rodzaje złamania miednicy

W 70% przypadków dochodzi do złamania obu kości łonowych lub też jednej z nich i są to złamania stabilne, które nie wymagają leczenia operacyjnego. Niestety śmiertelność osób po złamaniu miednicy jest wysoka i wynosi aż 10–50%. Podziału złamań miednicy dokonali Key i Convell, a podział ten wygląda następująco.

Złamania, przy których nie dochodzi do przerwania ciągłości pierścienia miednicy

 1. złamania z oderwania:
 • kolec biodrowy przedni górny poprzez mięsień krawiecki i napinacz;
 • kolec biodrowy przedni dolny poprzez mięsień prosty uda;
 • guz kulszowy poprzez zginacze podudzia.
 1. uraz bezpośredni:
 • złamanie kości łonowej odszkodowanie liczone za jedną gałąź;
 • złamana jedna gałąź kości kulszowej;
 • złamana kość guziczna;
 • złamany talerz kości biodrowej;
 • złamanie dna panewki;
 • poprzecznie złamana kość krzyżowa w obwodowej części.

Złamania z przerwaniem ciągłości obręczy kończyny dolnej

 1. pojedynczo przerwana ciągłość obręczy kończyny dolnej:
 • rozerwane spojenie łonowe ze złamaniem kości łonowej;
 • jednostronnie złamanie kości łonowej (górna gałąź)i dolnej kości kulszowej;
 • jednostronnie złamany talerz kości biodrowej w pobliżu stawu krzyżowo-biodrowego;
 • rozejście spojenia łonowego.
 1. podwójnie przerwana ciągłość obręczy kończyny dolnej:
 • obustronnie złamane kości łonowych (przerwanie spojenia łonowego);
 • podwójnie pionowo złamana miednica;
 • złamanie mnogie.

Złamanie miednicy przezpanewkowe

 1. z przemieszczeniem;
 2. bez przemieszczenia.
złamanie miednicy

Co się należy poszkodowanemu, który doznał złamania miednicy?

Jeśli osoba, która nie jest sprawcą wypadku dozna uszczerbku na zdrowiu, czyli np. złamania kości miednicy, to może ubiegać się o zadośćuczynienie za doznane krzywdy z OC sprawcy tego wypadku.

Wszelkie koszty, które zostały spowodowane przez następstwa danego wypadku są wliczane w odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, które jest określane przez art. 444 z Kodeksu cywilnego.

Wyrównanie poniesionych strat oznacza również pokrycie strat, które poszkodowany poniósł przez wypadek, a dodatkowo art. 361 § 2 określa też naprawienie szkody za brak możliwości zarobkowania przez doznany w wypadku uszczerbek na zdrowiu.

Czy sprawca może liczyć na odszkodowanie za złamanie miednicy?

Tak, sprawca wypadku może uzyskać odszkodowanie. Jest to jednak uzależnione od tego, czy miał wykupione nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo OWU danego ubezpieczenia musi przewidywać ten konkretny przypadek, czyli jego okoliczności i skutek, który wywołał. Muszą też być spełnione inne warunki, które określa konkretna umowa. Sprawca może też liczyć na świadczenie rehabilitacyjne z ZUS-u, jeżeli jego stan zdrowia będzie uprawniać go do uzyskania go.

Złamanie miednicy – odszkodowanie za śmierć poszkodowanego

Złamanie miednicy często wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia, ponieważ uraz może być bardzo poważny i powodować bardzo obfity krwotok, a także zagraża wielu narządom wewnętrznym ludzkiego ciała.

Jeśli osobę poszkodowaną dotknie złamanie miednicy i w wyniku tego urazu umrze, to odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku będą się należeć najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Kogo zazwyczaj zalicza się do tego grona?

 • małżonkę lub małżonka zmarłego/zmarłej;
 • ew. konkubinę lub konkubenta;
 • ojca i matkę (albo macochę, ojczyma);
 • rodzeństwo;
 • potomstwo zmarłego/zmarłej;
 • adoptowane dzieci i te, które były pod opieką zmarłego/zmarłej;
 • wnuki i dziadków.

Należy jednak pamiętać, że najważniejszym czynnikiem jest tutaj stopień zażyłości osoby poszkodowanej, czyli krewnego z osobą zmarłą. Świadczenia za śmierć w wypadku określa art. 446 z Kodeksu cywilnego.

Warto zaznaczyć, że w przypadku śmierci na skutek wypadku okres przedawnienia roszczeń wynosi w większości przypadków aż 20 lat od momentu zdarzenia, bo raczej mamy wtedy do czynienia ze zbrodnią lub występkiem, a nie ze zwykłym wykroczeniem (Art. 442(1) § 2 kc.).

Odszkodowanie z OC sprawcy po złamaniu miednicy – jak je uzyskać?

Aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy nie należy do najprostszych spraw, bo wymaga wykazania winy tego sprawcy. Potrzebne są nie tylko odpowiednie dokumenty, ale także wiedza na temat obowiązującego prawa, a zatem na temat tego, co przysługuje Tobie jako poszkodowanemu i dlaczego przysługuje.

Dodatkowo walczenie z ubezpieczycielem jest czasochłonne i często stresujące, bo wypłacenie świadczeń nie leży w interesie zakładu ubezpieczeniowego, chociaż zakład wedle prawa jest zobowiązany do naprawienia szkody w imieniu ubezpieczonego sprawcy.

W celu uzyskania odszkodowania z OC sprawcy należy więc poczynić stosowne przygotowania i wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy z kompletem niezbędnych dokumentów (np. notka z miejsca zdarzenia). Można też napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania uszczerbek na zdrowiu.

Jak uzyskać pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń w przypadku krzywdzącej decyzji ubezpieczyciela?

Pomoc można w takiej sytuacji uzyskać na 3 sposoby, z których każdy ma swoje własne wady i zalety.
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do Rzecznika Finansowego, do którego można za darmo zgłosić wniosek o interwencję lub też wniosek o wszczęcie postępowania polubownego, który wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 50 zł. Niestety wybór tego sposobu często wiąże się z niezbyt zadowalającymi dla poszkodowanego efektami.

Najwyższe świadczenia uzyskać można poprzez skorzystanie z usług odpowiedniej kancelarii prawnej. Kancelaria odszkodowawcza nie pobiera opłat z góry, bo jej wynagrodzenie jest uzależnione od odniesienia sukcesu w Twojej sprawie.

Kancelaria adwokacka lub radcowska pobiera opłaty z góry, a dodatkowo kasuje też za ewentualnie wygranie sprawy. Do tego wszystkiego trzeba też doliczyć koszty sprawy sądowej, które musimy pokryć, a które nie zostaną nam zwrócone w przypadku przegrania rozprawy.

Procent uszczerbku na zdrowiu za złamanie miednicy – odszkodowanie i jego wysokość.

Wysokość zadośćuczynienia jest mocno uzależniona od orzeczenia o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Konkretne widełki dla wartości tego uszczerbku są przypisane do odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy.

 • Rozerwany staw krzyżowo-biodrowy: 10–35%;
 • złamana miednica z przerwaną obręczą biodrową: (zależnie od stopnia przemieszczenia)
  • w odcinku przednim: 5–20%;
  • w odcinku przednim i tylnym: 15–45%;
 • złamane dno panewki: (zależnie od stopnia przemieszczenia i upośledzenia funkcji stawu)
  • bez zwichnięcia centralnego: 10–20%;
  • ze zwichnięciem centralnym: 20–40%
 • izolowane złamanie miednicy (guz kulszowy, talerz biodrowy, kolce biodrowe): 5–20%.

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na końcowy uszczerbek na zdrowiu są towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy,

Przykładowa sytuacja – złe efekty

Mateusz podróżował tramwajem po mieście i wysiadł z niego, po czym wkroczył na przejście dla pieszych na zielonym świetle. Uderzył w niego samochód marki BMW, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość i nie zdążył się zatrzymać na światłach przy przejściu.

Pieszy upadł na ziemię, gdzie oczekiwał na pomoc, która na szczęście została mu udzielona, bo okoliczny przechodzień udzielił mu pierwszej pomocy, a kierowca BMW wezwał karetkę pogotowia.

Izolowane złamanie miednicy, którego doznał Mateusz nie zagrażało jego życiu dzięki temu, że pomoc medyczna została mu bardzo szybko udzielona. Uszkodzenia miednicy były na tyle niewielkie, że nie nastąpiło skrócenie kończyny dolnej, ale wystąpiły też groźne towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy. Uszkodzenia narządów miednicy również nie były bardzo duże, a zatem nie doszło też do uszkodzeń neurologicznych.

Poszkodowany zgłosił się do ubezpieczyciela sprawcy, ale niestety nie posiadał wszystkich dokumentów, które mogłyby stanowić argumenty w sprawie jego roszczeń. Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego zaproponował Mateuszowi tylko ugodę, która opiewała na marną kwotę 5 000 zł, na co poszkodowany przystał.

Koszty leczenia przerosły możliwości finansowe Mateusza. Nie mógł on wykonywać swojej pracy ze złamaną miednicą przez długi okres, a nie miał już możliwości dochodzenia swoich roszczeń, bo zgodził się na propozycję ubezpieczyciela i podpisał ugodę.

Przykładowa sytuacja – dobre efekty

Karolina jechała na motocyklu do sklepu spożywczego. Poruszała się przepisowo – z dozwoloną prędkością i miała na sobie kask i kombinezon ochronny. Niestety na zakręcie kierowca samochodu osobowego postanowił ją wyprzedzić, przez co uderzył w jej motocykl i doprowadził do upadku, w wyniku którego kobieta uderzyła o kant chodnika z dużą siłą.

Karolina doznała w wyniku uderzenia skomplikowanego złamania miednicy i upośledzenia funkcji stawu, przez co nie mogła nawet wstać z jezdni, na której leżała. Strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby nie miała na sobie kombinezonu ochronnego.

Motocyklistka została przewieziona na badania do szpitala, w którym udzielono jej też pomocy medycznej i przeprowadzono niezbędną operację, po której nastąpił długi proces leczenia i rehabilitacji. W tym czasie jej mąż skontaktował się z kancelarią odszkodowawczą, bo wiedział, że samemu nie zdziała zbyt wiele w negocjacjach z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia przy tak skomplikowanym urazie.

Dzięki działaniom pełnomocnika z kancelarii, który przeprowadził rozmowy z ubezpieczycielem po uprzedniej analizie sprawy i zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, udało się wywalczyć świadczenia na tyle duże, że pokryły one nie tylko wszelkie koszty związane z wypadkiem, ale także pozwoliły na odpowiednie zadośćuczynienie poszkodowanej za doznane przez nią krzywdy.

Leczenie złamania miednicy

Stan poszkodowanego po złamaniu miednicy jest oceniany na podstawie badania RTG albo na podstawie tomografii komputerowej. Objawy neurologiczne ocenia lekarz podczas badania, które ma na celu także sprawdzenie, czy nie doszło do uszkodzeń innych organów w obrębie miednicy. Jeżeli doszło do prostego urazu, to lekarz zastosuje jedynie leczenie zachowawcze. W przypadku bardziej skomplikowanych urazów konieczna będzie operacja chirurgiczna.

Jeśli w wyniku wypadku doszło do złamania miednicy z przemieszczeniem, to konieczne będzie nastawienie kości za pomocą wyciągu lub też ręczne nastawienie. Po pomyślnym nastawieniu złamanych kości należy przez około 7 tygodni nosić opatrunek gipsowy, a jeśli urazowi towarzyszy masywny krwotok, to konieczne będzie także leczenie przeciwwstrząsowe.

Rehabilitacja

Rehabilitacja to konieczny krok dla każdej osoby, która chce odzyskać sprawność po złamaniu miednicy. Po zroście kości należy podjąć kinezyterapię, dzięki której tkanki miękkie zostaną ustabilizowane oraz zostanie zachowana ich elastyczność.

Inne etapy rehabilitacji to m.in.:

 • terapia manualna;
 • fizykoterapia;
 • masaż tkanek głębokich.

Złamana miednica konsekwencje

Często po złamaniu miednicy mogą wystąpić różne powikłania, do których zaliczamy m.in.:

 • nieprawidłowy zrost kości;
 • dysproporcje w długości nóg;
 • długotrwałe i przewlekłe krwotoki;
 • stałe upośledzenia chodu.

Czy po złamaniu miednicy można chodzić?

Przez okres 6–12 tygodni należy leżeć, aby kości miednicy mogły się zrosnąć.

Podsumowanie

 • Wypadki drogowe to największe źródło złamań obręczy biodrowej i złamań miednicy.
 • Do złamań miednicy dochodzi nie tylko w wypadkach komunikacyjnych, bo innym ich źródłem są upadki z wysokości oraz wypadki podczas uprawiania sportu.
 • W wyniku takiego złamania można nawet doznać uszkodzenia narządów, które znajdują się w jamie brzusznej.
 • Najwyższe odszkodowanie bez opłat z góry za złamanie miednicy uzyskasz z pomocą kancelarii odszkodowawczej.

Źródła

Kodeks cywilny

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.