Ból i dolegliwości ruchowe często towarzyszą złamaniu kości śródstopia. W treści tego artykułu nie tylko prezentujemy Państwu podstawowe informacje medyczne na temat takich urazów, ale też przede wszystkim tłumaczymy, w jaki sposób można uzyskać za nie możliwie najwyższe świadczenia.

Objawy złamania kości śródstopia

Lokalizacja złamania kości śródstopia nie ma znaczenia dla objawów takiego urazu, bo te zawsze będą takie same:

 • ból w bocznej stronie stopy (staje się silniejszy w trakcie chodzenia czy uciskania stopy);
 • krwotok, na skutek którego pojawia się zasinienie stopy na na jej zewnętrznej stronie;
 • obrzęk, który uniemożliwia chodzenie i ogranicza także każdy inny ruch stopy.

Zdarzają się też sytuacje, w których uraz jest na tyle niewielki, że nie pojawiają się żadne jednoznaczne objawy urazu, a zazwyczaj takie sytuacje mają miejsce w przypadku nieurazowych złamań marszowych. Niewielkie złamania mogą też być niewidoczne na zdjęciach RTG, szczególnie gdy takie zdjęcie zostanie zrobione niedługo po wystąpieniu urazu.

Rodzaje złamań kości śródstopia

Złamanie urazowe

Złamanie urazowe to najczęstszy przypadek złamania kości śródstopia w przypadku wypadków. Dochodzi do niego w wyniku użycia dużej siły, która uszkadza tkankę mięśniową i kostną. Zdarza się też, że w wyniku urazu dochodzi również do złamania kostki bocznej. Leży ona niedaleko stopy, dlatego jest razem z nią narażona na urazy. Odszkodowanie za złamanie kostki bocznej będzie oczywiście wyższe, bo to poważny uraz.

Złamanie zmęczeniowe

Złamanie zmęczeniowe (odszkodowanie za takie złamanie może być różne, w zależności od rozległości obrażeń) kości śródstopia to bardzo częsty przypadek. Aby doszło do złamania zmęczeniowego, kończyna musi doznać zbyt dużego obciążenia, stąd też inna nazwa tego urazu – złamanie przeciążeniowe środkowej części stopy.

Złamanie awulsyjne

To złamanie jest wynikiem nagłego napięcia mięśni, które są w danym momencie twardsze niż kość, co może doprowadzić do oderwania się tej kości. Taki uraz może być spowodowany przez przyczepiające się do kości ścięgno mięśnia strzałkowego krótkiego, które zostaje pociągnięte. Często do tego złamania może dojść w przypadku nagłego zatrzymania się po intensywnym biegu.

Złamanie Jonesa

Charakterystyczną cechą tego złamania jest jego lokalizacja. Powstaje ono w odległości mniej więcej 1,5 cm od końca kości. Dochodzi do niego w wyniku krzywego ustawienia stopy. Problemem w przypadku tego urazu jest bardzo słabe ukrwienia miejsca powstawania urazu, przez co gojenie się może trwać dosyć długo i często wymagane jest leczenie operacyjne.

kości stopy

Złamana kość śródstopia – należne świadczenia z OC sprawcy

Złamana kość śródstopia niewątpliwie przysparza poszkodowanemu wiele bólu i utrudnia jego funkcjonowanie. Właśnie dlatego każdemu, kto doznał takiego urazu i był osobą poszkodowaną, należą się stosowne świadczenia z OC sprawcy, do których należeć mogą:

 • zadośćuczynienie (za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne);
 • zwrot kosztów hospitalizacji i rehabilitacji;
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych;
 • zwrot kosztów zakupu leków i specjalistycznego sprzętu medycznego;
 • stosowne renta (w przypadku całkowitej lub tymczasowej utraty zdolności do wykonywania pracy zarobkowej).

Przykładowa sytuacja

Pani Bożena jest listonoszką pieszą, a rejon, w którym mieszka, jest położony na obrzeżach miasta, gdzie w okresie letnim panuje wzmożony ruch rowerowy. Bożena spacerowała chodnikiem, obok którego przejeżdżał motocyklista. Na jej nieszczęście pojazd mężczyzny, który tamtędy przejeżdżał, wpadł w poślizg w związku z tym, że jechał z niedozwoloną na tym obszarze prędkością.

Przez swoje nieprawidłowe zachowanie kierowca motocykla potrącił listonoszkę, przejeżdżając ze sporą prędkością po jej stopie. Obrażenia doznane w wyniku tego zdarzenia doprowadziły do złamania kości śródstopia Pani Bożeny, a konkretnie złamania I kości śródstopia z bardzo wyraźnym przemieszczeniem. Sam motocyklista również przewrócił się na skutek zdarzenia. Nie przysługiwało mu jednak odszkodowanie za złamaną nogę, bo to on był sprawcą wypadku.

Bożena nie była w stanie pokryć nawet kosztów całej hospitalizacji i rehabilitacji, nie wspominając nawet o zakupie potrzebnych leków. Dodatkowo Bożena nie mogła wykonywać pracy w swoim miejscu zatrudnienia aż do zakończenia rehabilitacji, co w znaczącym stopniu ograniczyło jej dochody.

Pani Bożena zgłosiła się do kancelarii odszkodowawczej, której specjaliści zajęli się sprawą w jej imieniu. Dzięki temu uzyskała fundusze z wszystkich świadczeń, które jej przysługiwały w możliwie najwyższej kwocie, która wyniosła aż 10 485 zł, a dodatkowo otrzymała też kwotę z odszkodowania, która miała pokryć udokumentowane wydatki związane z następstwami wypadku.

Złamana kość śródstopia – należne świadczenia z NNW

Jeśli ktoś ubiega się o odszkodowanie z ubezpieczenia NNW w przypadku złamania kości śródstopia, to należą mu się świadczenia, które zostały zawarte w umowie OWU, czyli w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Szczegóły w różnych umowach mogą się od siebie różnić, ale do typowych świadczeń z tytułu tego ubezpieczenia należą:

 • jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub za śmierć w wypadku;
 • sfinansowanie transportu do placówek medycznych, leczenia i rehabilitacji w tych placówkach oraz zakupu leków.

Ważne! Odszkodowanie z NNW jest świadczeniem niezależnym od odszkodowania z OC sprawcy wypadku! Może też przysługiwać sprawcy wypadku, jeśli ten doznał uszczerbku na zdrowiu.

Jak wysokie odszkodowanie za uszkodzenie kości śródstopia można otrzymać?

Wartość wypłacanego odszkodowania jest ustalana przy zwróceniu uwagi na kilka kwestii, z których najważniejszą jest zaprezentowana poniżej rozpiska wartości uszczerbku na zdrowiu w przypadku poszczególnych złamań kości śródstopia, która została opracowana na podstawie Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo dla sądów ważne są również dokumenty z innych spraw z przeszłości, które dotyczyły podobnych urazów. Ustalone tam wartości wypłaconego zadośćuczynienia mogą być dla orzecznictwa istotną wskazówką i wyznacznikiem w sprawie kwoty, którą należy wypłacić poszkodowanemu.

Wartości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku urazów kości śródstopia

 1. Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem i zniekształceniem stopy:

– złamania I lub V kości z wyraźnym przemieszczeniem – od 5 do 15%
– złamania II, III lub IV kości śródstopia – od 3 do 10%
– złamania trzech lub więcej kości śródstopia – od 10 do 20%

 1. Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji pierwszej, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań o wartość od 1 do 10%
 2. Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany bliznowate i zniekształcające – od 1 do 15%

Co jest najlepszym rozwiązaniem dla poszkodowanego przy złamaniu kości śródstopia?

W związku z tym, że ubezpieczyciele celowo obniżają proponowane poszkodowanym świadczenia, to najlepszym rozwiązaniem dla poszkodowanego będzie jak najszybsze skontaktowanie się z kancelarią odszkodowawczą, której specjaliści zajmą się sprawą w imieniu poszkodowanego.

Dlaczego warto?

Dlatego, że pozwoli Ci to na oszczędzenie swojego cennego czasu i uzyskanie jak najwyższych świadczeń w jak najkrótszym czasie, bez bezpośredniej ingerencji w sprawy sądowe, które są niezwykle stresujące i czasochłonne.

Złamanie kości śródstopia w świetle prawa

Złamanie kości śródstopia zawsze jest powiązane z krzywdą fizyczną, a bywa też tak, że dochodzi do tego również krzywda psychiczna. W związku z tym poszkodowanemu należy się przede wszystkim zadośćuczynienie, które zostało opisane w artykule 445 § 1. z Kodeksu cywilnego.

Kolejnym świadczeniem, które zgodnie z prawem może przysługiwać poszkodowanemu za złamanie kości śródstopia, jest renta. Taka renta może być przyznana, jeśli poszkodowany w wyniku wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do zarobkowania. Poza rentą i zadośćuczynieniem poszkodowanemu przysługuje także naprawienie szkody, które obejmuje pokrycie kosztów, które wyniknęły z obrażeń doznanych podczas wypadku, a zatem pokrycie z góry kosztów leczenia oraz ewentualnego przygotowania do wykonywania innego zawodu, jeżeli stwierdzono taką konieczność.

Leczenie i rehabilitacja złamania kości śródstopia

Leczenie

Leczenie złamania kości śródstopia jest najłatwiejsze, gdy uraz to złamanie v kości śródstopia (bez przemieszczenia), bo wystarczy wtedy unieruchomienie stawu skokowego, korzystając przy tym z ortezy albo rzadziej z opatrunku gipsowego i noszenie obuwia z twardą podeszwą. W przypadku złamania zmęczeniowego zazwyczaj leczenie zaczyna się ponownie od zachowawczego unieruchomienia kończyny, ale później często konieczna jest operacja.

Czas leczenia w przypadku unieruchomienia stawu skokowego to w większości przypadków okres nie dłuższy niż 8 tygodni w przypadku złamania Jonesa lub złamania awulsyjnego. Jeśli natomiast mamy do czynienia z urazem zmęczeniowym, to leczenie złamania kości śródstopia może wydłużyć się do nawet 20 tygodni.

Rehabilitacja

Rehabilitacja po złamaniu kości śródstopia służy nie tylko zmniejszeniu bólu, ale także wspomaga regenerację tkanek w obrębie kości śródstopia. Zrost kości śródstopia zostanie przyśpieszony, a dolegliwości bólowe będą powoli ustępować, jeśli zdecydujemy się na wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, a także poddamy się zabiegom fizykalnym. Kiedy może nastąpić powrót do pracy po złamaniu kości śródstopia? Jest to uzależnione od tego, jak dobrze przebiega rehabilitacja i leczenie takiego urazu.

Podsumowanie

 • Całkowite wyleczenie urazu kości śródstopia może trwać nawet do 20 tygodni, zależnie od jego rodzaju.
 • Złamanie kości śródstopia to po prostu przerwanie ciągłości kości.
 • Unieruchomienie stopy to najczęstszy sposób leczenia takich urazów.
 • Warto zwrócić uwagę na to, czy pojawiają się u nas typowe objawy takich urazów i jak najszybciej skontaktować z kancelarią odszkodowawczą w celu uzyskania należnych nam świadczeń w możliwie najwyższej kwocie.

Źródła

Kodeks cywilny

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.