Doznałeś urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym (nazywanego też urazem biczowym) w wypadku komunikacyjnym? Przysługują Ci za to świadczenia! W naszym artykule opisujemy, czym jest ten uraz, jak go leczyć oraz przede wszystkim pokazujemy, w jaki sposób uzyskać należne Ci świadczenia związane z tym urazem.

Czym jest uraz biczowy?

Uraz biczowy to poważne zagrożenie dla zdrowia oraz normalnego funkcjonowania każdego, kto go dozna. Osoba poszkodowana, która doznała urazu biczowego często może znajdować się na granicy bólu. Zazwyczaj w wyniku urazu kręgosłupa szyjnego dochodzi do dysbalansu mięśniowego, a czasami zdarza się, że dochodzi nawet do trwałego uszkodzenia dysku, określanego też strukturą miękką. Uraz może dotknąć także krążki międzykręgowe, a zdarzają się nawet poważne urazy nerwów oraz ścięgien. Do tego dochodzą też uszkodzenia więzadeł (zerwanie lub naderwanie więzadeł), a czasem nawet całkowite przerwanie ciągłości więzadła. Uszkodzenia więzadeł odbijają się w dużej mierze na jakości wykonywanego ruchu osoby poszkodowanej.

Mechanizm powstawania urazu

Jak dochodzi do smagnięcia biczem? Siła, która powstaje w wyniku zderzenia się samochodów powoduje u pasażera bądź kierowcy bezwładny ruch kręgosłupa szyjnego do zbyt mocnego skłonu głowy w tył, po którym następuje odgięcie głowy do przodu, czyli powrót do pełnego zgięcia. Cały mechanizm urazu oraz jego wpływ na ludzki mózg pokazuje bardzo dobrze poniższa infografika:

uraz biczowy

Możliwe objawy urazu

Zdarza się, że objawy smagnięcia biczem pojawiają się dopiero kilkanaście godzin po wypadku, a należeć do nich mogą:

 • ból karku;
 • ból głowy;
 • ból żuchwy;
 • ból ucha;
 • ból w obrębie odcinka szyjnego;
 • sztywność w odcinku szyjnym kręgosłupa (w tym sztywność karku);
 • ograniczenia ruchowe;
 • chrupanie i/lub trzaskanie podczas ruszania szyją;
 • ogólne zmęczenie;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia widzenia (również światłowstręt);
 • piszczenie i/lub dzwonienie w uszach;
 • niekontrolowane skurcze;
 • nieprawidłowa postawa ciała;
 • pogorszenie stabilizacji;
 • depresja;
 • gniew;
 • frustracja.

Konsekwencje urazu oraz skala QTF

W wyniku urazu biczowego dochodzi do uszkodzeniem układu mięśniowego, a czasem także neurologicznego oraz do różnych uszkodzeń kręgosłupa lub żeber, choć ta ostatnia dolegliwość to raczej powód do osobnych roszczeń, gdyż to uderzenie w kierownicę samochodu powoduje ich uszkodzenie. Rodzaj i wielkość tych konsekwencji została uszeregowana według skali QTF. Skala Quebec Task Force ma pięć stopni, z których każdy ma przydzielone konkretne konsekwencje urazu kręgosłupa:

StopieńWyniki badań klinicznych
0prawdopodobieństwo urazu biczowego, żadnych trudności ani medycznych objawów urazu
1dolegliwości bólowe szyi, wrażliwość albo sztywność szyi
2stopień 1 + ograniczenie ruchów oraz tkliwość uciskowa
3stopień 2 + symptomy neurologiczne
4stopień 2 lub 3 + zwichnięcie, przemieszczenie, uraz lub złamanie rdzenia kręgowego
StopieńZalecane leczenieKiedy powrót do pracy?
0braknatychmiast
1nie jest koniecznejak najszybciej
2popularne leki przeciwbólowe, jeśli zajdzie taka potrzebaw terminie do 7 dni
3nienarkotyczne i niesterydowe leki przeciwbólowe, a w razie konieczności krótkie unieruchomieniew terminie do 6 tygodni
4leczenie szpitalne lub ewentualnie neurotomiaw ciągu kilku miesięcy

Skręcenie kręgosłupa szyjnego – ile procent?

Skręcenie kręgosłupa to poważny uraz, za który lekarz orzecznik może Ci przyznać wysoki procent uszczerbku na zdrowiu. Jak to wygląda w przypadku poszczególnych stopni urazu?

ograniczenie ruchomości rotacji lub zginania powyżej 20* – 15%
całkowite zesztywnienie kręgosłupa w odcinku szyjnym – 35%
całkowite zesztywnienie i niekorzystne ustawienie głowy – 50%.

Ból głowy i inne dolegliwości bólowe

Uraz odcinka szyjnego często powoduje bóle głowy, a często również zawroty głowy oraz objawy neurologiczne

Komu przysługuje odszkodowanie za uraz smagnięcia biczem?

W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Art. 445. § 1 k.c.

Zgodnie z Art. 445. § 1 k.c. zadośćuczynienie przysługuje w przypadkach, które zostały wymienione w Art. 444 k.c., a zatem:

§ 1.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Zgodnie z powyższymi paragrafami zadośćuczynienie przysługuje nie tylko za doznane krzywdy, czyli wszelkie obrażenia fizyczne i psychiczne, ale także za ewentualne utrudnienia, jakich poszkodowany doświadczy przez konsekwencje wypadku. Jaka jest różnica – zadośćuczynienie a odszkodowanie? Odszkodowanie przysługuje za straty materialne, a zadośćuczynienie za straty niematerialne.

Ból kręgosłupa i ból szyi po wypadku – odszkodowania

Jak uzyskać takie odszkodowanie? Cały proces można przedstawić w kilku krokach, przy czym musisz to zrobić w ciągu 3 lat, aby sprawa nie uległa przedawnieniu (w przypadku przestępstwa okres przedawnienia wydłuża się do aż 20 lat).

 1. Zdobycie opinii lekarza lub wypisu ze szpitala, które potwierdzą uraz (uzyskane jak najszybciej, aby towarzystwo ubezpieczeniowe nie mogło podważyć tych dokumentów).
 2. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy.
 3. Doniesienie innych dokumentów, których zażąda ubezpieczyciel (musi to zrobić w ciągu 7 dni).

Co się stanie później? Zostanie wypłacone zbyt niskie odszkodowanie lub też nastąpi całkowita odmowa wypłacenia środków.

Możesz uniknąć tych dwóch opcji, jeśli skorzystasz z usług kancelarii odszkodowawczej i pozwolisz jej specjalistom działać w twoim imieniu. Nie dość, że oszczędzisz sobie zbędnej frustracji, to nie zmarnujesz też swojego cennego czasu, a kwota uzyskanych świadczeń będzie możliwie najwyższa, aż kilkukrotnie wyższa niż ta, którą mógłbyś uzyskać samemu.

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym doznany podczas wypadku komunikacyjnego

W przypadku doznania urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym w wyniku wypadku komunikacyjnego, poszkodowanemu przysługuje szereg świadczeń, które mają mu wynagrodzić poniesioną krzywdę materialną i niematerialną, a także pokryć koszty wszelkich wydatków związanych z wypadkiem.

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym doznany podczas wypadku w pracy

Gdy do wypadku dojdzie podczas wykonywania pracy, to odszkodowanie zostanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dodatkowe świadczenia mogą zostać wypłacone bezpośrednio od pracodawcy albo od jego ubezpieczyciela, o ile dana firma ma wykupioną polisę OC i są spełnione przesłanki, które uruchamiają odpowiedzialność cywilną pracodawcy. Warto jednak zauważyć, że te dodatkowe świadczenia mogą być wypłacone tylko wtedy, gdy środki otrzymane z ZUS-u nie wystarczą na pokrycie wszelkich kosztów związanych z tym wypadkiem.

Przykładowa sytuacja

Pan Adam ucierpiał podczas przejazdu samochodem z pracy do domu. W tył samochodu Adama uderzył samochód dostawczy. Pozornie niegroźna stłuczka, spowodowana zwykłą nieuwagą kierowcy dostawczaka, sprawiła Adamowi wiele problemów.

 • Po pierwsze, był on zmuszony do noszenia kołnierza oraz długotrwałego przyjmowania leków przeciwbólowych.
 • Po drugie, musiał się przebranżowić ze względu na niemożność wykonywania swojego dotychczasowego zawodu, do którego był wyuczony, a dodatkowo nie mógł przez doznany uraz komfortowo prowadzić samochodu, a poszkodowany mieszkał tak daleko od swojego miejsca pracy, że nie miał dostępu do żadnego innego środka transportu, który mógłby mu umożliwić dotarcie tam.
 • Po trzecie, uraz kręgosłupa szyjnego w przypadku Adama doprowadził do dalszych powikłań neurologicznych, które utrudniały mu życie codzienne nawet przy wykonywaniu najprostszych czynności.

Co należy się Adamowi?

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę fizyczną oraz psychiczną;
 • zwrot kosztów leczenia (leki oraz hospitalizacja);
 • zwrot kosztów rehabilitacji;
 • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych;
 • zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (w tym przypadku kołnierz).

Jak widać, Adam może ubiegać się o przyznanie mu dosyć szerokiego grona świadczeń, czego sam nie był świadomy, dopóki nie udał się z tą sprawą do specjalistów z kancelarii odszkodowawczej, którzy wyjaśnili mu, o co można w tej sytuacji składać roszczenia. Adam uzyskał pomoc w uzyskaniu odszkodowania i tym samym wszystkie możliwe do uzyskania w tej sytuacji świadczenia, których suma wyniosła aż 25 650,00 zł. Tak duża kwota przypadła poszkodowanemu głównie dlatego, że zgłosił się do kancelarii najszybciej, jak tylko było to możliwe, co pozwoliło im na kierowanie sprawą od samego jej początku.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Uraz biczowy występuje na polskich drogach bardzo często, co skłania firmy ubezpieczeniowe do trywializowania takich przypadków, które powołując się na zasadę “powszechne = niegroźne”, zbywają poszkodowanych, co pozwala im uciec od wypłacenia świadczeń, które są należne im należne. Jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się wypłacić odszkodowanie za uraz biczowy, to jest ono zazwyczaj bardzo mocno obniżone. Dodatkowo, w związku z tym, że należna kwota jest zazwyczaj niska, niewiele osób decyduje się na wkroczenie na drogę sądową, obawiając się czasochłonnej sprawy i braku wyraźnie zauważalnych profitów. W związku z powyższym, zakłady ubezpieczeniowe często odmawiają wypłacenia jakichkolwiek świadczeń, bo szansa na to, że ostatecznie nie będą musiały ich wypłacić jest bardzo duża, zważywszy na to, ile takich spraw zostaje rzeczywiście odpuszczonych przez poszkodowanych.

Jakie kroki można podjąć w przypadku takiej odmowy?

 • Skontaktowanie się z kancelarią odszkodowawczą.
 • Złożenie odwołania od decyzji odmownej.
 • Złożenie pozwu do sądu.

Modele urazu biczowego

Poniżej opisujemy główne typy zespołu whiplash, które zazwyczaj różnią się okolicznościami, w wyniku których do nich dochodzi.

Model wyprostny

Mechanizm urazu polega tutaj na dynamicznym przejściu głowy oraz odcinka szyjnego ze zgięcia aż do wyprostu. Zazwyczaj dochodzi do tego właśnie w wyniku nagłego zatrzymania się samochodu – samodzielnie lub poprzez uderzenie w inny pojazd. Najczęściej konsekwencje tego modelu stanowią dosyć poważne uszkodzenia struktur kostno-więzadłowych, a czasami model wyprostny urazu może doprowadzić nawet do zniszczenia tylnych fragmentów kręgu.

Model kompresyjny

Model kompresyjny jest też inaczej nazywany modelem przeciążeniowym, co jest związane bezpośrednio ze sposobem jego powstawania, czyli faktem, że potrzebna jest bardzo duża siła nacisku (przeciążenie), która to siła zostaje skierowana prosto na kostne struktury kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i szyjnym. W wyniku tego modelu dochodzi do złamania kręgów właśnie w odcinku szyjnym czy też lędźwiowym.

Model zgięciowy

Znowu jest to model, do którego dochodzi najczęściej w wyniku nagłego zatrzymania samochodu. Jak sama nazwa wskazuje, uraz zgięciowy polega na gwałtownym przejściu w zgięcie pod wpływem siły uderzenia. Najczęściej do konsekwencji należą uszkodzenia więzadeł, dyslokacja kręgów oraz przede wszystkim naderwanie mięśni. Może także doprowadzić do złamania trzonu kręgu.

Model rotacyjny

Uraz typu rotacyjnego powstaje, jak sama nazwa wskazuje, w wyniku zadziałania sił rotacyjnych, czyli ścinających, które wywołują większe zaangażowanie ruchów rotacyjnych. Konsekwencje tego modelu to zazwyczaj dosyć poważne złamania kręgów, a także odrywania się ich fragmentów. Bywa też tak, że dochodzi również do naderwania mięśni lub więzadeł.

Jak wyleczyć uraz w przypadku smagnięcia biczem?

Leczenie tego urazu jest bardzo silnie uzależnione od tego, z jakim stopniem kontuzji mamy do czynienia. W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia kręgów, to zdecydowanie potrzebna będzie operacja. Zazwyczaj jednak kończy się na uszkodzeniach tkanki miękkiej. To, do czego doszło w danym przypadku, stwierdzi specjalista po precyzyjnej diagnozie, która pokaże obraz kliniczny pacjenta (badania rentgenowskie lub rezonans magnetyczny). Niezależnie od tego, jaki rodzaj urazu biczowego dotknął poszkodowanego, powinien on zrobić wszystko, aby poradzić sobie z dolegliwościami bólowymi. Podjęcie odpowiednich kroków może też pozwolić na przywrócenie odpowiednich krzywizn kręgosłupa.

Rehabilitacja

W przypadku, gdy smagnięcie biczem poskutkowało naruszeniem tkanki miękkiej w organizmie poszkodowanego, należy poddać się rehabilitacji, a także zacząć nosić kołnierz ortopedyczny, ale koniecznie trzeba to skonsultować z lekarzem i bezwzględnie zastosować się do jego zaleceń. W pierwszej kolejności rehabilitacja ma na celu zregenerowanie tkanek osoby poszkodowanej, a dopiero po osiągnięciu tego zamiaru, przychodzi czas na przywrócenie poprawnej postawy jego ciała. Rehabilitacja będzie konieczna także w przypadku, gdy praca mięśniowa została zaburzona. Kołnierz może być niewystarczającym sposobem na walkę z negatywnym funkcjonowaniem tkanek miękkich, dlatego rehabilitacja powinna też obejmować terapię manualną tkanek miękkich. Terapia manualna jest najlepszą szansą dla osoby poszkodowanej, jeśli ta chce poprawić funkcjonowanie tych tkanek.

Nowoczesne sposoby leczenia urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym

W ciągu ostatnich kilku lat dużą popularność na rynku zdobywają nowoczesne rozwiązania w fizjoterapii, a także w innych podobnych dziedzinach. Smagnięcie biczem również może być leczone tymi sposobami, a na dodatek koszty takiego leczenia powinny zostać poszkodowanemu zwrócone. Do najważniejszych technologii nowoczesnego leczenia, które mogą się okazać przydatne w leczeniu tego urazu należą:

 • laseroterapia;
 • elektroterapia prądami TENS;
 • suche igłowanie;
 • magnetoterapia;
 • sonoterapia.

Podsumowanie

 • Uraz biczowy najczęściej powstaje na skutek uderzenia w tył samochodu.
 • Objawy urazu biczowego mogą pojawić się w ciągu nawet kilkunastu godzin od wypadku.
 • Odszkodowanie za ten uraz może być trudne do uzyskania, dlatego warto jak najszybciej udać się w tej sprawie do kancelarii odszkodowawczej.
 • W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, można nadal wywalczyć świadczenia. Najlepiej jest w takim przypadku skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej.
 • Zazwyczaj przy takim urazie wymagana jest rehabilitacja oraz noszenie kołnierza ortopedycznego.

Źródła

Kodeks cywilny

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.