Skręcenie stawu skokowego może być dla Ciebie bardzo bolesne, a także uciążliwe. Zastanawiasz się, czy należy Ci się odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego lub inny uraz w jego obrębie? W dalszej części artykułu znajdziesz odpowiedź na to pytanie, a także dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać takie odszkodowanie.

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie dla Ciebie

Uraz stawu skokowego może powstać nie tylko podczas pracy czy uprawiania sportu, ale także podczas wypadków. Wypadków, za które odpowiada osoba trzecia, a zatem sprawca. Ból kostki może oznaczać cztery różne urazy: niezbyt poważne stłuczenie, bardziej dotkliwe skręcenie lub zwichnięcie, które opiszemy w tym artykule lub też złamanie kostki bocznej.

Jeśli doznałeś wypadku komunikacyjnego, upadłeś na oblodzonej nawierzchni, potknąłeś się o dziurę w źle utrzymanym chodniku albo przewróciłeś się przez wejście na nieoznaczoną mokrą podłogę w sklepie, to takie zdarzenie zaliczymy z całą pewnością do wypadku, za który ktoś powinien wobec Ciebie odpowiedzieć. Jedna z kancelarii odszkodowawczych z naszego rankingu z pewnością pomoże Ci uzyskać z OC sprawcy godne odszkodowanie za skręcenie kostki.

Jeżeli do skręcenia stawu skokowego doszło tylko i wyłącznie z Twojej winy, to wtedy pozostaje Ci polisa własna NNW. W takiej sprawie również możesz zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej po pismo, dzięki któremu uzyskasz odszkodowanie w uczciwej kwocie.

Ile dostaliście za skręcenie stawu skokowego?

Pewnie chciałbyś wiedzieć, jak dużą kwotę otrzymali inni poszkodowani ze skręconą kostką. To jednak nie jest takie proste, bo wysokość odszkodowania za skręconą kostkę zależy od wielu różnych czynników. Zarówno ubezpieczyciel, jak i sąd wezmą pod uwagę okoliczności zdarzenia, w którym brałeś udział. Porównają Twoją sytuację materialną z sytuacją sprawcy.

Bardzo dużo zależy także od stopnia uszkodzenia Twojego stawu skokowego. Pamiętaj, że długotrwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego wypadku musi zostać oceniony przez biegłego lekarza. To od jego decyzji zależy w dużej mierze wysokość Twojego zadośćuczynienia.

Zakład ubezpieczeń w zdecydowanej większości przypadków mocno zaniży należne Ci odszkodowanie z polisy OC sprawcy, dlatego rozsądnym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do kancelarii odszkodowawczej po pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Dla uzmysłowienia Ci potencjalnej kwoty urazu przytoczymy jednak przykłady z orzecznictwa sądowego, który dotyczyły właśnie skręcenie i zwichnięcie stawu skokowego w wyniku wypadku.

Orzecznictwo sądowe w sprawie urazów stawu skokowego

Uzasadnienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 listopada 2018 r. (I C 1750/16)

Zdarzenie: poszkodowany poślizgnął się na oblodzonym chodniku, za którego stan odpowiadała spółdzielnia mieszkaniowa

Skutki zdarzenia: poszkodowany doznał zwichnięcia stawu skokowo-goleniowego i złamania kostki bocznej lewej goleni, podjęte zostało leczenie operacyjne, poszkodowany poruszał się przy użyciu kul przez 9 miesięcy

Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 30 000 zł (17% uszczerbku na zdrowiu) (tyle wynosiła suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej)

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 114 lutego 2018 r. (II Ca 2252/17)

Zdarzenie: poszkodowany potknął się o wystającą kostkę brukową na parkingu

Skutki zdarzenia: poszkodowany doznał skręcenia stawu skokowego prawej nogi, jego kończyna wymagała unieruchomienia

Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 5000 zł (4% uszczerbku na zdrowiu)

Odszkodowanie za zwichnięcie stawu skokowego

Zwichnięcie stawu skokowego to znacznie poważniejszy uraz niż skręcenie. Już same powyższe wyroki niewątpliwie świadczą o tym, że jest to uraz bardzo dotkliwy, bo poszkodowany otrzymał aż 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia i przez 9 miesięcy musiał korzystać z kul ortopedycznych. Odmowa wypłaty odszkodowania za skręcenie stawu skokowego jest jednak możliwa, dlatego potrzebna Ci będzie pomoc profesjonalistów.

Naderwanie stawu skokowego odszkodowanie

Naderwanie stawu skokowego to po prostu drugi stopień skręcenia kostki. Jeżeli podczas wypadku Twoje więzadła i torebka stawowa ulegną częściowemu zerwaniu, to wtedy uraz zostanie uznany właśnie za naderwanie stawu skokowego. Odszkodowanie za taki uraz będzie już wyższe niż w przypadku skręcenia stawu skokowego pierwszego stopnia (rozciągnięcie stawu).

Skręcenie stawu skokowego – odszkodowanie PZU

W przypadku, gdy skręcisz staw skokowy lub doznasz jego zwichnięcia bez sprawcy zdarzenia, odszkodowanie będziesz mógł uzyskać w ramach własnej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Musisz jednak wiedzieć o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze, niekoniecznie masz wykupioną taką polisę, bo jest ona dobrowolna. Po drugie, powinieneś koniecznie sprawdzić wyłączenia podstawowe w swojej polisie. Być może sytuacja, której się znalazłeś wykracza poza odpowiedzialność Twojego ubezpieczyciela.

Korzystanie z ubezpieczenia NNW wcale nie oznacza, że Twoje odszkodowanie nie będzie zaniżone. Zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej z naszego rankingu, aby uzyskać specjalne pismo, które umożliwi Ci skuteczne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela.

Wysokość odszkodowania z PZU i od każdego innego ubezpieczyciela będzie uzależniona od wartości procentowego uszczerbku na zdrowiu, który przyzna Ci biegły lekarz orzecznik.

PZU skręcenie stawu skokowego. Ile procent?

Wszystkie przedstawione poniżej dane pochodzą z oficjalnej tabeli udostępnianej przez PZU.

Skręcenia stawu goleniowo-skokowego (również uszkodzenia tkanek miękkich przy stawie skokowym)

 • niewielkie zaburzenia ruchomości: 1–2%
 • miernego stopnia zaburzenia ruchomości: 2–5%
 • średnie ograniczenia ruchomości: 5–10%
 • duże zmiany, funkcjonalna niestabilność stawów, całkowite zerwanie włókien więzadłowych: 10–20%

Złamania i zwichnięcia stawu goleniowo-skokowego

 • niewielkie zaburzenia funkcjonalności: 2–5%
 • średnie zaburzenia funkcjonalności: 5–10%
 • duże zaburzenia lub zesztywnienie stawu skokowego pod kątem bliskim prostemu: 10–20%
 • zesztywnienie z niekorzystnym czynnościowo ustawieniem: 20–30%
 • znaczne zaburzenia funkcji wraz z powikłaniami (np. zapalenie stawów, przetoki, martwica): 20–40%

Jak uzyskać odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego lub skręcenie kostki?

Najpierw powinieneś ustalić, czy za Twój wypadek winę ponosi osoba trzecia. Musisz dowiedzieć się, czy można wskazać jakąś przyczynę zewnętrzną wywołania u Ciebie uszczerbku na zdrowiu. Jeśli nie możesz wskazać takiej przyczyny i nie masz wykupionej polisy NNW, to niestety nie będą Ci przysługiwać żadne świadczenia. Możesz uzyskać godne świadczenia z NNW poprzez kupienie przygotowanego przez profesjonalistów wniosku lub reklamacji.

Jeśli za wypadek ktoś odpowiada, to wtedy masz większe możliwości, ale także sprawa staje się trudniejsza. Wiele zależy od tego, w jakim wypadku brałeś udział. Jeżeli był to wypadek komunikacyjny, to sprawca jest łatwy do ustalenia. W przypadku poślizgnięcia się na źle utrzymanym chodniku zimą czy potknięcia o wystającą kostkę może być nieco trudniej, jeśli chodzi o ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za pokrycie Twojej szkody. Tak czy inaczej, należy Ci się wtedy odszkodowanie za poślizgnięcie.

Niemniej, proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych po ustaleniu zobowiązanego do naprawienia szkody polega w pierwszej kolejności na złożeniu odpowiedniego wniosku do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sporządzenie takiego wniosku nie jest proste, a na dodatek musisz do niego dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty:

 • notatkę policyjną z miejsca zdarzenia
 • dokumentację medyczną dotyczącą przebytego urazu
 • rachunki lub faktury za poniesione w związku z następstwami wypadku koszty

Niestety nawet bardzo dobrze przygotowane pismo może się spotkać z odmową lub sporym zaniżeniem przyznanej Ci kwoty. Możesz się odwołać od takiej decyzji, ale nie musi to przynieść oczekiwanych przez Ciebie rezultatów. Negocjacje, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć, to bardzo trudna sprawa, ponieważ nie jesteś do nich przygotowany. Możesz jednak już na samym początku powierzyć swoją sprawę kancelarii odszkodowawczej.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii z naszego rankingu?

Zdecydowana większość kancelarii odszkodowawczych nie pobiera opłat wstępnych i rozlicza się dopiero po wygraniu Twojej sprawy. Warto skorzystać, bo po bezpłatnej analizie możesz się dowiedzieć, czy Twoje odszkodowanie jest zaniżone, a następnie skorzystać z pomocy kancelarii.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz też liczyć na wypłatę odszkodowania Warta w uczciwej kwocie, czyli takiej, jaka Ci się prawnie należy za doznany ból i poniesione straty. Przysługuje Ci zwrot utraconych dochodów w postaci renty wyrównawczej, jeśli po wypadku nie byłeś zdolny do wykonywania pracy. Ta renta jest wyrównaniem z OC sprawcy do renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS.

Dodatkowo mogą Ci też przysługiwać inne renty, które kancelaria pomoże Ci uzyskać, jeżeli będzie to możliwe. Są to renty z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Przysługuje Ci też zwrot kosztów zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.

Pomoc kancelarii odszkodowawczej oznacza dla Ciebie przede wszystkim najwyższe szanse na uczciwe pieniądze za Twój ból i odciążenie Cię od całego wysiłku i stresu związanego z dochodzeniem roszczeń. Bez żadnych opłat wstępnych, z płatnością tylko i wyłącznie za sukces.

Skręcenie kostki – objawy

Jeśli zauważysz u siebie któryś z poniższych objawów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz skręconą kostkę:

 • bardziej lub mniej uciążliwe kłopoty z chodzeniem
 • nasilający się ból podczas ruchu
 • ograniczenie ruchomości stawu
 • zasinienie skóry

Powyższe objawy skręcenia kostki mogą wystąpić przy nadmiernym skręceniu stawu. Mogło jednak również dojść do poważniejszego urazu, czyli zwichnięcia stawu. Objawami funkcjonalnej niestabilności stawów mogą być:

 • narastająca opuchlizna kostki
 • deformacja stawu
 • bardzo dotkliwy ból w kostce

Ile L4 na skręcenie stawu skokowego?

Wszystko zależy od tego, jak poważne jest skręcenie Twojej kostki. Jeśli doznałeś skręcenia pierwszego stopnia, to unieruchomienie stawu potrwa około 10 dni, ale zwolnienie powinieneś dostać na nieco dłuższy okres.

Drugi stopień urazu, czyli właśnie skręcenie i naderwanie stawu skokowego, wiąże się z ustabilizowaniem stawu na około 3 tygodnie. Jednak obciążanie kończyny będziesz mógł rozpocząć dopiero po 4 lub 5 tygodniach i właśnie na mniej więcej taki okres dostaniesz zwolnienie lekarskie.

Trzeci stopień skręcenia stawu skokowego oznacza zazwyczaj około 12 tygodni zwolnienia ze względu na rozległość i powagę doznanych przez Ciebie obrażeń.

Skręcenie i naderwanie stawu skokowego odszkodowanie

Rehabilitacja po skręceniu kostki może być dosyć długa i trwać nawet do kilkunastu tygodni. Nawet już po przebyciu tego urazu będzie dla Ciebie lepiej, jeśli będziesz stosować maści, bo obrzęk może ponownie wystąpić na Twojej kostce.

Jak wygląda leczenie i rehabilitacja stawu skokowego?

Skręcenie stawu skokowego

Najważniejsze jest unieruchomienie, aby ograniczyć niestabilność stawu. Może to trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni, w zależności od rozległości urazu. Bardzo ważne jest też, abyś stosował maści, dzięki którym ograniczysz powstawanie obrzęku na kostce. Odpowiednie maści pomogą Ci też w nieco szybszym powrocie do sprawności. Najpoważniejsze skręcenia kostki będą niestety wymagać od Ciebie poddania się operacji.

Jeśli doznałeś skręcenia drugiego lub trzeciego stopnia, to czeka Cię również rehabilitacja. Jej celem jest wzmocnienie mięśni wspomagających utrzymywanie stopy we właściwej pozycji i zapobieganie odnowieniu się urazu.

Zwichnięcie stawu skokowego

Najważniejsze jest nastawienie stawu skokowego jak najszybciej po zwichnięciu, co bardzo ograniczy Twój ból i odciąży struktury naczyniowe oraz nerwowe. Czasami lekarz będzie mógł przeprowadzić nastawienie od razu po diagnozie, ale w niektórych przypadkach konieczne będzie ogólne znieczulenie. Często konieczne jest również dalsze leczenie operacyjne w celu ustabilizowania uszkodzeń więzadłowych.

Rehabilitacja po zwichnięciu stawu skokowego może trwać od 3 do aż 6 miesięcy, jeżeli Twój uraz wymagał poddania się zabiegowi operacyjnemu.

Podsumowanie

 • Pamiętaj, że o odszkodowanie za skręcenie i zwichnięcie kostki możesz ubiegać się tylko w ciągu 3 lat od dowiedzenia się o szkodzie
 • Zwichnięcie kostki jest urazem poważniejszym niż jej skręcenie, dlatego odszkodowanie za skręcenie i naderwanie stawu skokowego będzie niższe
 • Ubezpieczyciel powinien pokryć wszystkie Twoje koszty związane z następstwami wypadku, czyli leczenie, dojazd do placówek medycznych, zakup leków i sprzętu, a także przyznać Ci zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

FAQ

Ile wynosi odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego?

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego może być bardzo różne. Wszystko zależy od skomplikowania Twojego urazu, wysokości poniesionych przez Ciebie kosztów, a także od okoliczności zdarzenia i przebiegu procesu leczenia. Skorzystaj z bezpłatnej analizy w Helpfind i dowiedz się, ile pieniędzy możesz dostać

Czy warto samemu starać się o odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego?

Jeśli możesz wskazać sprawcę wypadku, czyli podmiot odpowiedzialny za utrzymanie chodnika w należytym stanie lub kierowcę pojazdu, to powinieneś skorzystać z pomocy Helpfind. Dzięki temu uzyskasz możliwie najwyższe odszkodowanie przy jak najmniejszym wysiłku ze swojej strony.

Ile trwa analiza i jak wygląda rozliczanie się z Helpfind za usługi?

Wnioski z analizy możesz otrzymać już w ciągu 48 h. Za nasze usługi zapłacisz dopiero po wygraniu przez nas Twojej sprawy w formie prowizji od wygranej. Wysokość prowizji ustalimy indywidualnie i poinformujemy Cię o tym przed podpisaniem umowy.

Źródła

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Kodeks cywilny

Tabela uszczerbku na zdrowiu PZU

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.