Zastanawiasz się, czy może Ci przysługiwać renta wyrównawcza? Chciałbyś się dowiedzieć czegoś na temat innych rent i sprawdzić, jakie są między nimi różnice? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie te pytania i oferujemy swoją pomoc w uzyskaniu odpowiedniej renty.

Co to jest renta powypadkowa?

Renty powypadkowe dzielą się na kilka różnych rodzajów. Wspólną ich cechą jest to, że ubiegać się o nie należy z OC sprawcy zdarzenia. Należałoby jednak przedstawić odpowiednie rozróżnienie tych rent, abyś mógł je rozpoznać i dowiedzieć się, która z nich może Ci przysługiwać.

 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość – taka renta przysługuje, kiedy skutki wypadku zmniejszyły widoki powodzenia poszkodowanego, czyli np. studentowi, który jeszcze nie pracował, ale na skutek wypadku nie będzie już mógł podjąć pracy.
 • Renta z tytułu wzmożonych potrzeb – `przysługuje wtedy, kiedy potrzeby osoby poszkodowanej w wypadku zwiększyły się w związku ze skutkami zdarzenia.
 • Renta alimentacyjna – przysługuje osobie, której bliski poniósł śmierć w wypadku, a ciążył na tym bliskim obowiązek alimentacyjny wobec osoby uprawnionej.
 • Renta wyrównawcza – Jest to renta, której celem jest wyrównanie strat poniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku. Chodzi tutaj konkretnie o te straty, które są związane z utratą możliwości podejmowania pracy zarobkowej. Opisem właśnie tej renty zajmiemy się szerzej w treści niniejszego artykułu.

Jakie renty mogą Ci przysługiwać jednocześnie?

Nie jest tak, że jako osoba poszkodowana możesz być uprawniony/a do bycia beneficjentem wszystkich powyższych rent z OC sprawcy. Możliwe jest 5 sytuacji, a przysługuje Ci w nich:

 • Sytuacja pierwsza – tylko renta wyrównawcza
 • Sytuacja druga – tylko renta z tytułu wzmożonych potrzeb
 • Sytuacja trzecia – renta wyrównawcza i renta z tytułu wzmożonych potrzeb
 • Sytuacja czwarta – tylko renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość
 • Sytuacja piąta – renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość i renta z tytułu wzmożonych potrzeb

W związku z powyższym pojawia się odpowiedź na pytanie, które mógłbyś zadać jako osoba poszkodowana – nie – nie może Ci przysługiwać renta wyrównawcza razem z rentą z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość.

Co to jest renta wyrównawcza?

Renta wyrównawcza jest wypłacana tym osobom poszkodowanym w wypadku, które utraciły całkowicie lub częściowo możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Zadaniem tego świadczenia jest zrekompensowanie osobie poszkodowanej tego, że nie może pracować, a zatem nie może też zarobkować.

Sytuacja, w której dana osoba zajmowała ważne w jej życiu stanowisko lub pracowała w zawodzie, do którego wykonywania przygotowywała się przez długie lata, może być dla tej osoby wielce dotkliwa, odbierając jej radość życia. Obok tego pojawia się też podstawowy problem, czyli brak funduszy, które to fundusze dana osoba uzyskałaby, gdyby nie doszło do wypadku. To wszystko razem może stanowić ogromny problem dla poszkodowanego, dlatego też istnieje renta wyrównawcza, która ma za zadanie zapewnić mu takie fundusze, jakie mógłby osiągnąć, gdyby zachował sprawność sprzed momentu zdarzenia.

Komu może przysługiwać renta wyrównawcza?

Renta wyrównawcza może przysługiwać osobie w przypadku jej całkowitej lub częściowej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Podstawą do wypłacania renty wyrównawczej jest poziom, na jakim dana osoba zarabiała przed wypadkiem.

Sprawca wypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody, czyli jego ubezpieczyciel powinien pokryć sumę, która dzieli rentę z ZUS-u (przyznawaną zgodnie z wykazem chorób uprawniających do renty) i pensję poszkodowanego sprzed momentu zdarzenia.

W jaki sposób wyliczana jest wysokość renty wyrównawczej?

Wyliczenie wysokości renty wyrównawczej nie musi być bardzo trudne, ale jest to uzależnione od tego, jaka niezdolność do pracy zarobkowej została orzeczona dla danej osoby poszkodowanej.

Jeżeli taka osoba całkowicie utraciła zdolność do podjęcia się pracy, to wówczas wyliczenie wysokości renty wyrównawczej nie sprawi żadnych większych trudności, bo będzie stanowić po prostu dopłatę do tej renty, którą dana osoba otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Może się jednak zdarzyć, że ubezpieczyciel sprawcy będzie zmuszony do pokrycia całej kwoty renty wyrównawczej. Aby do tego doszło, musisz jako pracownik nie wypracować wymaganego okresu składkowego. W takiej sytuacji ZUS nie jest zobowiązany do wypłacania Ci renty, dlatego też całość świadczenia rentowego musi pokryć towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku.

Jeżeli poszkodowany utracił zdolność do pracy tylko częściowo, to ubezpieczyciel sprawcy dokona obniżenia Twojej renty wyrównawczej. Nie zawsze jednak musi się tak zdarzyć, dlatego wielce przydatna może się okazać pomoc prawna, którą możesz uzyskać od specjalistów z naszego rankingu. Obniżenie renty na podstawie tylko częściowej niezdolności do pracy jest wyliczane w procentach.

Czy wysokość renty zależy od zarobków?

Tak, wysokość renty wyrównawczej jest ściśle uzależniona od zarobków, jakie osoba poszkodowana osiągała przed tym, jak następstwa wypadku odebrały jej możliwość wykonywania jej dotychczasowej lub innej pracy. Powinno się brać pod uwagę nie tylko ówczesne zarobki danej osoby, ale również inne nie mniej istotne czynniki związane z indywidualną sytuacją poszkodowanego.

Jak uzyskać odpowiednią rentę wyrównawczą?

Aby mieć jak największe szanse na uzyskanie jakiejkolwiek renty powypadkowej, w tym również renty wyrównawczej, musisz bardzo szczegółowo udokumentować swoje roszczenia. Ważne są różne dokumenty, do których zaliczamy m.in. orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy, orzeczenie o niepełnosprawności i decyzję z ZUS-u odnośnie przyznania Ci renty przez tenże zakład.

Zgromadzenie wszystkich dokumentów i przedstawienie ich ubezpieczycielowi sprawcy w taki sposób, aby negocjacje przebiegły dla Ciebie pomyślnie, nie jest proste. Dlaczego? Bo zwyczajnie nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa, aby móc stanąć do walki z wyspecjalizowanymi pracownikami towarzystwa ubezpieczeniowego, którzy to specjaliści mają za zadanie podpisanie z Tobą umowy na jak najmniejszą kwotę lub też – jeśli ujrzą taką możliwość – odprawienie Cię bez zapewnienia Ci jakichkolwiek świadczeń. Właśnie dlatego powinieneś skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej.

Możesz też skorzystać z opcji kapitalizacji renty. Takie działanie oznacza zmianę formy wypacania renty z cyklicznej na jednorazową. Musisz samemu stwierdzić, czy Ci się to opłaca. Pamiętaj jednak, że kapitalizacja renty otwiera przed Tobą nowe możliwości: zakup mieszkania, rozpoczęcie działalności itd.

jak uzyskać rentę wyrównawczą?

Kto Ci pomoże w uzyskaniu renty wyrównawczej?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej. Profesjonalna pomoc oraz opłata tylko i wyłącznie za sukces to niewątpliwie ważne zalety. Co jeszcze jest istotne w kwestii kancelarii odszkodowawczych? To, że zależy im na jak najszybszym wygraniu twojej sprawy, co oznacza możliwie najbliższy termin otrzymania przez Ciebie renty.

Przykładowa sytuacja

Pan Adam był zawodowym motocyklistą, który uczestniczył w wyścigach. Motocykle były zatem nie tylko jego pasją, ale również sposobem na życie i źródłem utrzymania. Mężczyzna był ubezpieczony na wypadek zdarzenia powstałego podczas wyścigu, ale ubezpieczenie to nie obejmowało żadnych sytuacji poza zawodami.

Adam jeździł motocyklem również na zwykłych drogach, jadąc do sklepu czy też do rodziny lub znajomych. Pewnego dnia, właśnie podczas wyjazdu do znajomych, motocyklista jechał normalnie drogą jednokierunkową, kiedy z bocznej uliczki wyjechał samochód osobowy i skręcił w lewą stronę, z której nadjeżdżał właśnie motocyklista, czyli Pan Adam. Był to oczywiście nieprawidłowy manewr, bo kierowca samochodu osobowego wjeżdżał na drogę jednokierunkową, na której nie dopuszcza się jazdy w lewo w stosunku do ulicy, z której wyjeżdżał kierowca.

W wyniku takiego manewru doszło do poważnego zderzenia, bo Adam jechał z maksymalną prędkością dopuszczalną na tym obszarze, a kierowca samochodu osobowego również wyjechał zza zakrętu z dużą szybkością. Adam bardzo mocno ucierpiał, doznając paraliżu ciała od pasa w dół. W wyniku takiego rozstroju zdrowia poszkodowany utracił możliwość wykonywania swojej pracy, co doprowadziło do zmniejszenia jego widoków powodzenia na przyszłość, ponieważ był utalentowanym i dobrze zapowiadającym się zawodnikiem.

Poszkodowany wiedział, że jego ubezpieczenie nie obejmuje wypadków poza zawodami, dlatego od razu zaczął szukać pomocy w internecie. Tak właśnie natrafił na nasz ranking i porównał kancelarie, z których wybrał tę najbardziej mu odpowiadającą. Po oddaniu swojej sprawy do bezpłatnej analizy podpisał umowę o pełnomocnictwo, która pozwoliła kancelarii na rozpoczęcie działań mających na celu uzyskanie dla poszkodowanego dwóch rent, czyli wypłacenia renty wyrównawczej i renty z tytułu zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Sprawa była skomplikowana, bo jako zawodnik Adam miał stałą pensję od swojego teamu, a dodatkowo przysługiwały mu też nagrody za zajmowane w wyścigach miejsca w klasyfikacji. Pełnomocnik wziął to wszystko pod uwagę, ale ubezpieczyciel był nieugięty, bo wiedział, że przyjdzie mu przyznać poszkodowanemu ogromną sumę w związku z wszystkimi okolicznościami zdarzenia. Jako argument przeciwko poszkodowanemu ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia wystosował twierdzenie, że poruszał się on zbyt szybko, co jednak nie było zgodne z prawdą, bo Adam nie przekroczył dopuszczalnej prędkości.

Sprawa ostatecznie trafiła do sądu. W postępowaniu sądowym poszkodowany został został uznany za uprawnionego do otrzymania od ubezpieczyciela sprawcy renty wyrównawczej w wysokości 8 560,00 zł miesięcznie i renty z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość w wysokości 4 700,00 zł. Adam mógł dzięki takim pieniądzom podjąć się rehabilitacji, która miała szansę odmienić jego życie w przyszłości. Otworzyło mu to szansę na nowe i godne życie, na które zasługiwał.

Utrata zdolności do pracy zarobkowej

Może się zdarzyć tak, że poszkodowany utracił całkowicie zdolności do pracy lub zachował częściowo zdolność do pracy. To rozróżnienie jest ważne w kontekście wysokości należnej poszkodowanemu renty wyrównawczej, bo w przypadku zachowania częściowej zdolności do pracy zazwyczaj dojdzie do obniżenia renty o pewien procent wartości.

Podłoże prawne renty wyrównawczej

Renta jest uwarunkowana prawnie na podstawie art. 444 z kodeksu cywilnego. Wedle tego przepisu poszkodowanemu może przysługiwać przyznanie w ramach naprawienia szkody odpowiedniej renty. Sprawca na żądanie poszkodowanego zobowiązany jest do pokrycia tejże renty, choć zazwyczaj odpowiedzialność ta spoczywa na zakładzie ubezpieczeniowym sprawcy, jeżeli ten jest oczywiście ubezpieczony (OC).

Jeżeli poszkodowany nie jest w stanie podejmować się czynności przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do wykonywania pracy zarobkowej, to należy mu się właśnie renta wyrównawcza.

Podsumowanie

 • Wysokość renty wyrównawczej jest zależna od zarobków poszkodowanego sprzed wypadku.
 • Renta wyrównawcza jest dopłatą do renty otrzymywanej z ZUS-u.
 • Renta wyrównawcza może być odpowiednio obniżona, jeśli niezdolność do pracy jest tylko częściowa. Może też zostać obniżona po czasie, jeśli poszkodowany odzyskał częściowo sprawność.

Źródła

Kodeks cywilny

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.