Renta socjalna dla niepełnosprawnych jest możliwa do uzyskania, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Niestety nie jest to związane z samym orzeczeniem o niepełnosprawności. Pokazujemy, jak uzyskać taką rentę, a także podpowiadamy, jakie są alternatywy dla osób, które nie mogą jej uzyskać.

Renta socjalna dla niepełnosprawnych – jakie są możliwości?

Osoby niepełnosprawne mogą oczywiście otrzymać rentę, ale nigdy na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Renty są wypłacane z dwóch różnych źródeł, w zależności od powodu naruszenia sprawności organizmu.

Pierwszym organem wypłacającym renty jest ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać rentę socjalną lub rentę inwalidzką, ale robi na podstawie badań orzecznika ZUS, a nie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do renty socjalnej, podobnie jak prawo do renty inwalidzkiej, przysługuje na podstawie orzeczonej niezdolności do pracy. Przy czym o rencie socjalnej można mówić dopiero w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.

Druga opcja na rentę to ubezpieczyciel OC, który może Ci przyznać rentę, jeśli Twoja sprawność została utracona wskutek wypadku komunikacyjnego. Taka renta również jest całkowicie niezwiązana z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Tak naprawdę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie ma żadnego znaczenia w kontekście rent, ponieważ jego cel jest zupełnie inny – ma być dla Ciebie podstawą do uzyskania ulg, a także różnych świadczeń związanych z niepełnosprawnością. Możesz np. uzyskać najkorzystniejszy zasiłek dla opiekuna, czyli świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł miesięcznie.

Renta przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje renta? Niestety przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności szansa na rentę socjalną jest raczej znikoma. Ma to związek głównie z tym, że osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają ulgi związane z pracą, dzięki czemu pracują 7 godzin zamiast 8. Renta socjalna przysługuje natomiast jako swoista rekompensata braku jakiejkolwiek możliwości podjęcia się pracy.

Oczywiście sprawa nie jest przesądzona, bo ostateczna decyzja należy do lekarza orzecznika ZUS, ale mimo wszystko szanse na rentę socjalną w związku przy jedynie umiarkowanym stopniu niepełnosprawności są bardzo niewielkie.

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności a wysokość renty

Renta socjalna przysługuje w stałej wysokości, niezależnie od jakichkolwiek czynników. Co więcej, ta renta jest corocznie waloryzowana, czyli jej wysokość jest dostosowywana do zmian gospodarczych i poziomu inflacji w państwie. W 2023 roku renta socjalna przysługuje w kwocie 1588,44 zł (1445,00 zł netto). Co więcej, możesz dorobić do tej renty związanej z całkowitą niezdolnością do pracy. Istnieją jednak związane z tym ograniczenia.

  • Jeśli Twój kwartalny przychód będzie wynosić mniej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, to rentę socjalną otrzymasz w pełnym wymiarze.
  • Jeśli Twój kwartalny przychód będzie wynosić od 70 do 130% przeciętnego wynagrodzenia, to ZUS zmniejszy Twoją rentę socjalną o kwotę przekroczenia przychodu.
  • Jeśli Twój kwartalny przychód będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, to ZUS zawiesi Twoją rentę socjalną.

Wysokość renty przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest zatem taka sama jak wtedy, kiedy masz znaczny stopień niepełnosprawności. Wysokość renty jest stała i zmienia się tylko i wyłącznie w ramach corocznej waloryzacji.

Co ciekawe, kwota renty socjalnej będzie podstawą do wyznaczania wysokości nowego świadczenia wspierającego, które rząd wprowadzi w 2024 roku. W pierwszym roku nowe świadczenie będzie przysługiwać tylko niewielkiej grupie osób, która osiągnie co najmniej 90 punktów tzw. potrzeby wsparcia, dlatego polecamy Ci zainteresować się świadczeniem pielęgnacyjnym, o którym piszemy szerzej w dalszej części artykułu.

Renta dla osoby niepełnosprawnej po 16. roku życia

Najłatwiej jest uzyskać rentę socjalną dla kogoś, kto w momencie utraty zdolności do pracy nie ukończył 18. roku życia. Oczywiście nie jest to jedyna opcja, ale w przypadku osób do ukończenia 18. roku życia nie ma żadnych wątpliwości w kwestii tego, czy spełniają kryterium wiekowe. Tutaj również wszystko zależy od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. W przypadku częściowej niezdolności do pracy nie ma szans na rentę socjalną, bo to przysługuje tylko w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.

Renta dla osoby niepełnosprawnej po 18. roku życia

Sprawa jest już bardziej skomplikowana jeśli jesteś osobą powyżej 18. roku życia i chcesz uzyskać rentę socjalną. Jeśli masz orzeczenie wydane przez orzecznika ZUS z powodu naruszenia sprawności organizmu po ukończenia 18. roku życia, to wcale nie znaczy to, że na pewno nie dostaniesz renty socjalnej.

istnieją 3 możliwości, które mogą Ci zapewnić prawo do pobierania renty socjalnej w takiej sytuacji:

  1. Po ukończeniu 18. roku życia i w momencie naruszenia sprawności organizmu kontynuowałeś(-aś) edukację, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
  2. Jesteś doktorantem lub doktorantką.
  3. Uczestniczysz w studiach aspiranckich.

Orzeczenie o niepełnosprawności a renta – czy orzeczenie ma w ogóle jakieś znaczenie?

Niestety orzeczenie o niepełnosprawności nie ma żadnego znaczenia w kontekście renty. Może jedynie być dla Ciebie sugestią, że warto udać się na komisję lekarską do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby dostać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Jeśli będzie to orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i spełnisz kryterium wiekowe, to otrzymasz prawo do pobierania renty socjalnej.

Jakie inne świadczenia można uzyskać w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności nie zapewni Ci renty socjalnej, ale – jak już wcześniej wspomnieliśmy – może zapewnić świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł miesięcznie. Takie świadczenie dostanie Twój opiekun, jeśli zrezygnuje z pracy zarobkowej, żeby się Tobą zaopiekować.

Musisz jednak legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bo dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie przewidziano całodobowej opieki drugiej osoby, o ile nie mają takich wskazań w orzeczeniu, ale zdarza się to bardzo rzadko.

Jest jednak pewien problem, bo niestety ośrodki pomocy społecznej nie chcą przyznawać świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób, które nabyły niepełnosprawność po ukończeniu 25. roku życia.

Właśnie dlatego będzie Ci potrzebna pomoc wykwalifikowanego eksperta z kancelarii. Wypełnij formularz, a my do Ciebie oddzwonimy i wybierzemy dla Ciebie najlepszą kancelarię, dzięki której uzyskasz prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Pospiesz się, bo od stycznia 2024 r. nie będzie już można uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego na osobę dorosłą. Nowe świadczenie wspierające dostaną jedynie osoby bardzo poważnie chore, a reszta będzie musiała czekać do 2025 lub 2026 roku, w zależności od orzeczonego poziomu potrzeby wsparcia.

Podsumowanie

  • Renta socjalna nie przysługuje na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Osoby, które utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej po ukończeniu 18. roku życia nie dostaną renty socjalnej, jeśli nie były osobami uczącymi się do 25. roku życia albo doktorantami lub studentami aspiracyjnymi w dowolnym wieku.
  • Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą zamiast tego zapewnić swojemu opiekunowi świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł w związku z rezygnacją z pracy w celu podjęcia opieki.

Źródła

ZUS – renta socjalna

Ustawa o rencie socjalnej

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.