Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności to dla wielu osób bardzo ważny krok. Czy sporządzenie takiego odwołania jest warte wysiłku? Jak się za to zabrać? Gdzie je złożyć, ile trzeba zapłacić i ile masz na to czasu? Odpowiadamy na wszystkie te pytania w artykule. Zachęcamy do lektury!

Czy warto odwołać się od orzeczenia o niepełnosprawności?

Odwołanie od decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności to coś, co warto chociażby wziąć pod uwagę.

Ustalenie niepełnosprawności nie zawsze jest proste, dlatego istnieje możliwość, że powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności po prostu popełnił błąd w Twojej sprawie. Ocena długotrwałego naruszenia sprawności organizmu i wpływu tego naruszenia na życie codzienne wymaga dogłębnej analizy – nie tylko analizy dokumentacji, ale także przeprowadzenia wywiadu z Tobą, czyli z osobą ubiegającą się o orzeczenie.

Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma 3 opcje, gdy zaskarżysz orzeczenie powiatowego zespołu.

 1. Zmienia zaskarżone orzeczenie.
 2. Uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia, tym razem z zastosowaniem konkretnej wykładni prawnej.
 3. Uznaje zaskarżone orzeczenie za zgodne z prawem i oddala Twój wniosek.

Co ważne, wojewódzki zespół nie może zmienić zaskarżonego orzeczenia na Twoją niekorzyść, chyba że stanowi ono rażące naruszenie prawa lub interesu społecznego. Dlatego nie musisz się obawiać odwołania – możesz tylko zyskać.

Odwołanie może być dla Ciebie szczególnie ważne, jeśli Twój stan zdrowia jest na tyle poważny, że zasadne byłoby orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu, ale ze wskazaniami dotyczącymi konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki.

Przy takich orzeczeniach Twojemu opiekunowi lub opiekunce może przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2458 zł miesięcznie. Wydanie orzeczenia kwalifikującego do tego świadczenia jest bardzo ważne.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest podstawą do uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, dlatego warto złożyć wniosek o jej wydanie.

Ile masz czasu na odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności?

odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

Przestrzeganie ustawowych terminów to bardzo ważna kwestia w przypadku każdego odwołania. Nie inaczej jest tutaj. Termin na wniesienie odwołania do wojewódzkiego zespołu wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

W przypadku kolejnego odwołania, a dokładnie zaskarżenia decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych termin ten będzie nieco dłuższy – wynosi aż 30 dni od dnia otrzymania decyzji od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

W przypadku zaskarżania decyzji do sądu konieczne będzie również badanie, które przeprowadzi zespół biegłych. Od ich decyzji możesz się odwołać w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności?

Na różnych forach możesz znaleźć różne wzory odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności. Niestety takie odwołania są bardzo ogólne – nie będą idealnie dopasowane do Twojej sytuacji. Musisz wiedzieć, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności – wtedy wystosowanie odwołania będzie znacznie łatwiejsze.

Dla zespołów do spraw orzekania dolegliwość z listy symboli jest podstawą uznania Cię za osobę uprawnioną do posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Oczywiście wtedy, kiedy dana dolegliwość rzeczywiście wpływa na Twoją zdolność do samodzielnej egzystencji i do podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Mamy dla Ciebie 5 praktycznych rad, dzięki którym Twoje odwołanie będzie sporządzone poprawnie i zapewni Ci spore szanse na osiągnięcie celu – niezależnie od tego, co nim jest – uzyskanie jakiegokolwiek stopnia niepełnosprawności czy też zmiana stopnia lub wskazań zawartych w orzeczeniu.

 1. Koniecznie zamieść w odwołaniu swoje dane, o ile to Ty jesteś osobą, której dotyczy decyzja powiatowego zespołu.
 2. Wskaż dane organu, który wydał decyzję. Umieść też w odwołaniu dane zespołu, do którego kierujesz odwołanie (czyli do wojewódzkiego zespołu).
 3. Sprecyzuj dane orzeczenia lub decyzji, które wydał Ci powiatowy zespół.
 4. Poinformuj, który fragment decyzji zaskarżasz. Wydane decyzja jest dokumentem urzędowym, dlatego całą wypowiedź musisz utrzymać w stylu formalnym. Liczą się: bardzo konkretne przedstawienie problemu i dobrze dobrana argumentacja, która będzie bazować na obowiązujących przepisach i Twoim rzeczywistym stanie zdrowotnym.
 5. Dołącz do odwołania odpowiednią dokumentację medyczną lub inne dokumenty, jeżeli mogą wpłynąć na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pkt. 7 – uzasadnienie

Punkt 7. jest bardzo ważny, ponieważ umożliwia opiekunom osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 2458 zł miesięcznie.

Dlaczego tak jest? Dlatego, że są to wskazania dotyczące KONIECZNOŚCI sprawowania stałej lub długotrwałej opieki. Konieczność ta wiąże się oczywiście z należytą rekompensatą w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. Opieka z punktu 7. ma bezpośredni związek z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a zatem musi być całodobowa lub prawie całodobowa.

Twoja argumentacja musi zatem wskazać, dlaczego taka opieka jest niezbędna. Pamiętaj, że samodzielna egzystencja to nie tylko samodzielne spełnianie swoich potrzeb fizjologicznych, ale także codzienne czynności, czyli:

 • odebranie dziecka ze szkoły,
 • robienie zakupów,
 • sprzątanie w miejscu zamieszkania,
 • ogrzewanie mieszkania lub domu,
 • uiszczanie opłat.

Wyżej wymienione również zaliczają się do samodzielnej egzystencji, dlatego pozwalają wnioskować o przyznanie punktu 7. z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a tym samym na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna.

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pkt. 9 – uzasadnienie

Punkt 9. dotyczy wydania karty parkingowej. Dla wielu osób jest to bardzo ważny dokument, który może mieć decydujący wpływ na możliwość codziennego funkcjonowania. Zwróć uwagę na to, komu zgodnie z prawem może przysługiwać karta parkingowa.

Art. 8. ust. 3a pkt. 1. z ustawy Prawo o ruchu drogowym informuje, że taka karta może się należeć osobom, które mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a ich możliwości samodzielnego poruszania się są znacznie ograniczone.

Art. 6b ust. 3 pkt. 9. z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych precyzuje, że w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wymagane jest orzeczenie z symbolem 04-O (choroby wzroku), 05-R (niepełnosprawność ruchowa), 07-S (choroby układów krążenia i oddechowego) lub 10-N (choroby neurologiczne).

W uzasadnieniu musisz udowodnić, że masz znacznie ograniczone możliwości poruszania się. Może to być słaby wzrok, problemy z bólami wywoływanymi zbyt długim poruszaniem się czy też nawet problemami z sercem wywoływanymi przez zbyt duży wysiłek. To Ty wiesz najlepiej, jaki problem Cię dotyczy – musisz to zawrzeć w odwołaniu i poprzeć odpowiednimi dowodami.

Złożenie odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności

Odwołanie musisz złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie. Pismo skierujesz oczywiście do wojewódzkiego zespołu, bo to on ma się docelowo zająć Twoją sprawą.

Najpierw musisz złożyć swoje odwołanie do powiatowego lub miejskiego zespołu, ponieważ musi on mieć możliwość skorygowania swojej decyzji. Jeżeli się na to nie zdecyduje, to po prostu przekaże odwołanie do wojewódzkiego zespołu.

Ile się czeka na odwołanie od orzeczenia?

Powiatowy zespół musi przekazać Twoje dokumenty w ciągu 7 dni od dnia doręczenia przez Ciebie odwołania.

Ile trzeba zapłacić?

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności jest całkowicie darmowe.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do sądu?

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu możesz się odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie musisz złożyć za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu i masz na to 30 dni od otrzymania decyzji.

Pismo do sądu to sprawa o jeszcze większej wadze niż odwołanie do wojewódzkiego zespołu. Jeśli jednak masz solidne podstawy do kwestionowania decyzji tego organu, to sąd może się przychylić do Twojego odwołania. Zastosuj się do tych samych zasad, które przedstawiliśmy w przypadku odwołania od decyzji powiatowego zespołu.

Odwołanie do sądu od orzeczenia o niepełnosprawności – punkt 7.

W przypadku odwołania do sądu musisz wykorzystać ten sam argument – brak zdolności do samodzielnej egzystencji, czyli wykonywania codziennych czynności (zakupy, higiena, sprzątanie, odbieranie dziecka z przedszkola itd.).

Podsumowanie

 • Pierwsze odwołanie musisz skierować do wojewódzkiego zespołu, a ewentualne następne odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Masz ograniczony czas na złożenie odwołania. Koniecznie trzymaj się terminów: 14 dni w przypadku odwołania od decyzji powiatowego zespołu i 30 dni na odwołanie od decyzji wojewódzkiego zespołu.
 • Pozytywna decyzja może zapewnić Twojemu opiekunowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2458 zł miesięcznie.

FAQ

Co daje punkt 7. w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Punkt 7. to wskazania dotyczące konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki ze względu na brak zdolności do samodzielnej egzystencji. Ten punkt uprawnia Cię do bycia zaopiekowanym przez członka Twojej rodziny, któremu będzie z tego tytułu przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne.

Jak wnieść skargę do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności?

Skargę musisz złożyć za pośrednictwem zespołu, który wydał zaskarżoną przez Ciebie decyzję. Do samego pisma musisz też dołączyć odpowiednie dokumenty, które będą stanowić dowód w sprawie.

Źródła

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.