Co po zasiłku rehabilitacyjnym? Co po świadczeniu rehabilitacyjnym? Takie pytania pojawiają się bardzo często. Odpowiadamy na nie i przedstawiamy dostępne opcje. Pokazujemy także, jak można uzyskać dostępne świadczenia. Więcej o tym w artykule.

Renta zamiast świadczenia rehabilitacyjnego – czy to możliwe?

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego świadczenie rehabilitacyjne możesz pobierać tylko przez 12 miesięcy, a nie zawsze po tym okresie będziesz w stanie wrócić do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje oczywiście taką możliwość, szczególnie wśród osób młodych, u których zazwyczaj rokowania są bardziej optymistyczne, a więc wzrasta też szansa na pomyłkę. Właśnie dlatego po zakończeniu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego istnieje szansa na uzyskanie renty chorobowej z ZUS.

Jeśli pobierasz świadczenie rehabilitacyjne, to wcześniej ZUS przyznał Ci zasiłek chorobowy, a świadczenie rehabilitacyjne jest efektem pozytywnych rokowań, które zauważył lekarz orzecznik po wygaśnięciu zasiłku chorobowego, bo to właśnie zadaniem orzecznika jest zdecydowanie, czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego jest w Twoim przypadku zasadne.

Ile wynosi renta po zasiłku rehabilitacyjnym?

Renta chorobowa z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje w stałej kwocie. ZUS oblicza jej wysokość indywidualnie dla każdej osoby uprawnionej. Jakie wartości trzeba do siebie dodać, żeby otrzymać kwotę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

 • 24% ustalanej corocznie kwoty bazowej, która zależy od przeciętnego wynagrodzenia;
 • 1,3% podstawy wymiaru za przepracowane przez Ciebie lata z okresami składkowymi, która jest obliczana z kwot Twoich zarobków w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem;
 • 0,7% podstawy wymiaru za każdy przepracowany rok z okresami nieskładkymi;
 • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok, którego brakuje Ci do 25 lat ubezpieczenia.

Jeśli dostaniesz orzeczenie od lekarza ZUS o częściowej niezdolności do pracy, to wtedy będzie Ci przysługiwać renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Oblicza się ją według takiego samego wzoru jak rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ale jej wartość obniża się o 25%.

kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne co dalej

Renta po świadczeniu rehabilitacyjnym – kto może ją uzyskać?

Warunki do otrzymania tej renty zostały określone w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przede wszystkim musisz mieć orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy, bo renta chorobowa z ZUS to renta z tytułu niezdolności do pracy. Może to być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy.

Musisz też mieć odpowiedni staż ubezpieczenia, do którego wliczają się okresy składkowe i nieskładkowe. Zależnie od wieku będzie to okres wynoszący:

 • 5 lat – o ile Twoja niezdolność do pracy wystąpiła po ukończeniu przez Ciebie 30. roku życia (w tym przypadku ten okres musi przypadać na 10 lat ostatnich lat przed utraceniem zdolności do pracy);
 • 4 lata – jeżeli Twoja niezdolność do pracy występuje od czasu ukończenia przez Ciebie 25. roku życia, ale przed ukończeniem 30. roku życia;
 • 3 lata – jeżeli Twoja niezdolność do pracy występuje od czasu ukończenia przez Ciebie 22. roku życia, ale przed ukończeniem 25. roku życia;
 • 2 lata – jeżeli Twoja niezdolność do pracy występuje od czasu ukończenia przez Ciebie 20. roku życia, ale przed ukończeniem 22. roku życia;
 • rok – jeżeli Twoja niezdolność do pracy występuje od czasu ukończenia przez Ciebie 20. roku życia.

W każdym z powyższych przypadków wymagane jest, aby niezdolność do pracy powstała podczas okresów ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od czasu ich zakończenia. Ten wymóg nie obowiązuje osób całkowicie niezdolnych do pracy, które mają 25-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku mężczyzn i 20-letni w przypadku kobiet.

Rentę możesz też dostać, jeśli spełnisz jeden z dwóch poniższych warunków, nawet jeśli nie masz odpowiedniego okresu ubezpieczenia:

 • masz zgłoszenie do ubezpieczenia, które zostało wykonane przed ukończeniem przez Ciebie 18. roku życia,
 • po ukończeniu przez Ciebie nauki (szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna lub uczelnia wyższa) w ciągu 6 miesięcy została przez Ciebie podjęta praca i masz okresy składkowe i nieskładkowe do dnia, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy, dopuszczalna jest przerwa w tych okresach, ale trwająca maksymalnie 6 miesięcy.

Na jaki okres przysługuje renta po świadczeniu rehabilitacyjnym?

Rentę chorobową możesz nawet dostać dożywotnio, na okres stały. Wszystko zależy od tego, na jakie okres zostało Ci przyznane orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeśli dostaniesz orzeczenie na okres stały, to renta chorobowa będzie w Twoim przypadku rentą stałą. Jeśli dostaniesz orzeczenie na czas określony, to renta będzie okresowa i będzie Ci przysługiwać przez czas wskazany w decyzji o jej przyznaniu.

Jak uzyskać rentę po świadczeniu rehabilitacyjnym?

Musisz złożyć wniosek, jeśli chcesz dostać rentę po ustaniu praw do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Renta będzie Ci przysługiwać od dnia, w którym złożysz wniosek, o ile ZUS wyda pozytywną decyzję w Twojej sprawie.

Ile masz czasu, żeby złożyć wniosek o rentę, gdy skończy Ci się świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy możesz złożyć w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że renta będzie Ci przysługiwać właśnie od dnia, w którym złożysz wniosek, dlatego lepiej zająć się tym, gdy tylko dostaniesz orzeczenie o niezdolności do pracy.

Formularz dotyczący renty z tytułu niezdolności do pracy to formularz ERN, ale pamiętaj, że do renty jest wymagana niezdolność do pracy, więc potrzebne Ci będzie również orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS.

Koniec świadczenia rehabilitacyjnego a brak informacji o rencie – czy to normalne?

Tak, to jak najbardziej normalne. Nie możesz dostać renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez składania wniosku o przyznanie Ci praw do jej pobierania. Może się przecież zdarzyć tak, że okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego rzeczywiście wystarczy, żeby przywrócić Ci zdolność do pracy.

Konieczne będę powtórne badania przez lekarza orzecznika, skoro 12 miesięcy wcześniej zapadła decyzja, że Twój stan zdrowia rokuje poprawę, która mogła nastąpić właśnie w ciągu roku.

Jakie inne świadczenia możesz uzyskać w związku z niepełnosprawnością lub niezdolnością do pracy?

Najkorzystniejszym świadczeniem dla osób z niepełnosprawnością jest świadczenie pielęgnacyjne. Konkretnie przysługuje ono członkowi rodziny, który zaopiekuje się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a na dodatek, w celu podjęcia się opieki, zrezygnuje z wykonywanej dotychczas pracy zarobkowej.

Co ważne, osoba wymagająca opieki może pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie stoi na przeszkodzie, aby opiekun mógł w takim przypadku uzyskać świadczenie pielęgnacyjne. Przy okazji możesz się starać o opiekę wytchnieniową, czyli 14-dniowy urlop dla członka, rodziny, który będzie pobierać świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem nad Tobą opieki.

Niestety napotkasz problemy natury administracyjnej, jeśli będziesz się starać o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad osobą dorosłą. Ma to związek z tym, że ustawa przewiduje świadczenie tylko dla opiekunów osób, które utraciły sprawność przed ukończeniem 18. roku życia lub 25., jeśli kontynuowały naukę. Zamiast tego tacy opiekunowie dostają specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł.

Na szczęście od negatywnej można się odwołać, ale wymaga to rozległej wiedzy na temat obowiązującego prawa. Co więcej, konieczna jest także znajomość aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i wskazanie właściwych wyroków, żeby nie zostawić urzędnikom miejsca na kolejną odmowę. Nasz ekspert może Ci pomóc uzyskać świadczenie pielęgnacyjne od zera – od wniosku po odwołanie do SKO. Wypełnij wniosek o świadczenie lub zgłoś się po darmową analizę sprawy.

Podsumowanie

 • Jeśli po przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego dalsze leczenie nie doprowadziło do przywrócenia zdolności do pracy, to możesz się starać o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 • Decyzję o Twojej zdolności lub niezdolności do pracy podejmie lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, ale pod warunkiem, że Twój stan zdrowia rokuje poprawę.

Źródła

ZUS

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.