Jesteś beneficjentem renty, ale jej comiesięczna wypłata nie wystarcza na pokrycie twoich potrzeb? Zastanawiasz się, co możesz z tym zrobić? Być może powinieneś pomyśleć o kapitalizacją renty. Wyjaśniamy, czym jest taka kapitalizacja renty i jak jej dokonać w taki sposób, abyś był usatysfakcjonowany w możliwie najwyższym stopniu.

Co to jest renta powypadkowa?

Jest to renta, którą przyznaje się osobie poszkodowanej w wypadku np. komunikacyjnym. Taka osoba musiała oczywiście doznać szkody na osobie, aby mieć szansę na uzyskanie jakiejkolwiek z możliwych rent, a są to:

  • Renta wyrównawcza – jej zadaniem jest wyrównanie różnicy w otrzymywanych za straty świadczeniach, które przysługują za niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej. A zatem jest to różnica pomiędzy dochodem osoby poszkodowanej sprzed wypadku a rentą z tytułu niezdolności do pracy z ZUS-u.
  • Renta z tytułu wzmożonych potrzeb – przysługuje wtedy, kiedy poszkodowany wykazuje po wypadku zwiększone potrzeby, a na dodatek te potrzeby mają charakter stały lub okresowy. Mogą to być koszty zakupu leków, maści czy innych środków sanitarno-higienicznych, które poszkodowany musi stosować w związku z następstwami wypadku. Może być przyznana na stałe lub okresowo, co jest uzależnione od rozległości szkód na osobie oraz od ich trwałości.
  • Renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość – ta renta po wypadku dotyczy głównie kariery poszkodowanego, która mogła się rozwinąć, ale następstwa wypadku to uniemożliwiły. Dotyczy to w szczególności zawodów stawiających na wygląd i sprawność fizyczną.
  • Renta alimentacyjna – jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wypadku, a ciążył na niej obowiązek alimentacyjny, to należy Ci się renta alimentacyjna. Jeżeli zmarły regularnie i stale dostarczał Ci środki na utrzymanie i było to zgodne z jego wolą, to wtedy też istnieje możliwość uzyskania takiej renty.

Czym jest kapitalizacja renty?

Wiesz już, czym jest renta powypadkowa i na jakie kategorie się ona dzieli. Czym jest zatem kapitalizacja renty? To proste – jest to zmiana formy płatności twojego świadczenia rentowego z okresowego na jednorazowe. Co z podstawą prawną tego precedensu?

Na podstawie kodeksu cywilnego (art. 447.) można wywnioskować, że sąd na żądanie poszkodowanego przyznać może jednorazowe odszkodowanie w ramach kapitalizacji renty. Jednakże przyznanie takiego odszkodowania musi być odpowiednio uzasadnione przez poszkodowanego.

Jak wyliczane jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu kapitalizacji renty?

Udzielenie uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie z podaniem konkretnej kwoty nie jest możliwe. Ma to związek z tym, że wysokość jednorazowego odszkodowania jest ustalana po pomnożeniu kwoty renty przez dany okres.

To jednak nie wszystko, bo przy wykonywaniu takiego obliczenia należy też brać pod uwagę wiele innych czynników, czyli rokowania poszkodowanego na przyszłość związane z trwałością uszczerbku na zdrowiu, jego wiek, jego sytuację zawodową, a nawet to, czy ma jakieś szanse na przystosowanie się do wykonywania innego zawodu.

Zazwyczaj dzieje się tak, że ubezpieczyciele chcą zawrzeć ugodę, która spowoduje wypłacenie jak najniższej kwoty odszkodowania z tytułu kapitalizacji renty. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby negocjacje przeprowadził profesjonalista, który ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

Ugoda z ubezpieczycielem w ramach kapitalizacji renty

Ustawa przewiduje, że sąd może przeprowadzić kapitalizację renty na żądanie poszkodowanego, jeżeli jest ku temu ważny powód. Jeżeli jednak wiesz już, że nie masz szans na ustanowienie kapitalizacji twojej renty w sądzie, to pozostaje Ci ugoda z ubezpieczycielem.

Taka ugoda wedle zaleceń z orzeczenia Sądu Najwyższego również powinna być wypracowana na podstawie ważnego powodu dla przeprowadzenia kapitalizacji.

Ważne jest jednak w tym przypadku zaznaczenie tego, że ważność powodu musi występować w odniesieniu do osoby poszkodowanej, bo renta lub jednorazowe odszkodowanie z tytułu kapitalizacji renty ma służyć właśnie osobie poszkodowanej. Dlatego też przy orzecznictwie sądowym lub w ramach negocjacji na temat ugody nie mogą być brane pod uwagę interesy strony zobowiązanej do wypłacania renty, czyli ubezpieczyciela.

Jak zadbać o uzyskanie wysokiej kapitalizacji renty?

Jest tylko jeden sposób na uzyskanie możliwie najwyższej kapitalizacji renty, a mianowicie: profesjonalne i rzetelne podejście do sprawy. Co zatem jest wymagane? Przede wszystkim wiedza i czas na odpowiednie jej wykorzystanie, czyli zgromadzenie wszelkich dokumentów, które będą niezbędne dla uzyskania pozytywnego rezultatu starań.

Przeciętny człowiek nie ma wystarczającej wiedzy na temat obowiązującego prawa, a uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów również może się okazać trudnym zadaniem, nie wspominając nawet o tym, że trzeba też wiedzieć, jakie dokumenty są właśnie tymi potrzebnymi.

Kto może Ci pomóc uzyskać najwyższe jednorazowe świadczenie z kapitalizacji?

Skoro już wiesz, że samemu raczej nie wywalczysz wysokiej kwoty z kapitalizacji renty, to należałoby się zastanowić, do kogo powinieneś się zwrócić o pomoc. Stoją przed Tobą dwie opcje, które łączy przede wszystkim to, że obie zapewniają bardzo dużą szansę na końcowy sukces.

Pierwsza z nich to skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, a druga to zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego. Czym się różnią te opcje? Przede wszystkim różnym podejściem do rozliczania się z Tobą, czyli z ich potencjalnym klientem.

Kancelaria odszkodowawcza pobiera opłatę tylko i wyłącznie w przypadku pomyślnego dla Ciebie zakończenia Twojej sprawy, a adwokat lub radca prawny życzą sobie opłacania każdej godziny ich pracy i zapłacenia dodatkowej kwoty w przypadku uzyskania dla Ciebie odpowiednich świadczeń.

Przykładowa sytuacja

Patryk od kilku lat pracował jako kurier, ale jego pasją od najmłodszych lat była fotografia. Mężczyzna ma żonę i dwóch synów i jest jedynym żywicielem rodziny, bo jego małżonka zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowywaniem ich dzieci.

Kurier zakończył już swój dzień pracy i wracał do domu, kiedy przydarzył się straszny wypadek. W zaparkowany samochód mężczyzny uderzył kierowca samochodu dostawczego, który zasłabł za kierownicą z powodu letniego upału. Niestety Patryk nadal był w samochodzie, przez co ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Doznał on skomplikowanego urazu kręgosłupa, który sparaliżował go od pasa w dół. Takie obrażenia i ich następstwa spowodowały, że kurier został przykuty do wózka inwalidzkiego i nie był już w stanie wykonywać pracy w swoim zawodzie. Mężczyzna otrzymał odszkodowanie jednorazowe od swojego ubezpieczyciela z NNW, które w jakimś stopniu pomogło mu dostosować się do nowej rzeczywistości, ale to było za mało.

Zdruzgotany swoją sytuacją Patryk postanowił, że zwróci się o pomoc do profesjonalistów, czyli do jednej z kancelarii odszkodowawczych z naszego rankingu. Dzięki wybraniu takiego rozwiązania i podpisaniu umowy o pełnomocnictwo, mężczyzna dowiedział się, że należy mu się renta w związku z wypadkiem. Kancelaria zdobyła dla swojego klienta przyznanie comiesięcznej renty powypadkowej, co pozwoliło mu lepiej funkcjonować w nowej rzeczywistości.

Po jakimś czasie poszkodowany stwierdził, że chciałby przygotować się do wykonywania nowego zawodu, a konkretnie zawodu fotografa. Jego hobby miało stać się jego nową pracą, która mogłaby odmienić jego życie na lepsze.

Od pełnomocnika, który wcześniej zadbał o uzyskanie dla byłego kuriera renty, dowiedział się, że istnieje możliwość kapitalizacji renty. W związku z tym poszkodowany razem z pracownikami kancelarii postanowili, że uzasadniona będzie w jego przypadku zamiana comiesięcznych wypłat renty na przyznanie jednorazowego odszkodowania.

Aby dokonać kapitalizacji renty, pełnomocnik poszkodowanego przeprowadził negocjacje z ubezpieczycielem, w wyniku których została zawarta ugoda, mająca zapewnić Patrykowi kwotę opiewającą na aż kilkaset tysięcy złotych. Wysokość tejże kwoty spowodowana jest tym, że jest on stosunkowo młodym człowiekiem, a szansę na jego powrót do dawnej sprawności są zerowe. Przystosowanie się do zawodu fotografa nie jest tanie, bo poza wynajęciem studia ważny jest też zakup profesjonalnego sprzętu, który kosztuje sporo pieniędzy.

kapitalizacja renty

Czy kapitalizacja renty jest opłacalna dla każdej osoby poszkodowanej?

Czy warto zdecydować się na kapitalizację renty? Jest to ściśle uzależnione od okoliczności sytuacji powypadkowej poszkodowanego. Jeżeli nagły zastrzyk gotówki mógłby uczynić twoje życie lepszym, to wtedy jak najbardziej – kapitalizacja renty będzie bardzo dobrym wyborem.

Kapitalizacja renty jako szansa na nowy początek

Kapitalizacja renty jest szansą dla poszkodowanego na rozpoczęcie nowego rozdziału w jego życiu. Rozdziału, w którym może sobie poradzić ze skutkami wypadku i akceptuje nową rzeczywistość. Przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej albo wykonywanie nowego zawodu.

Podsumowanie

  • Kapitalizacja renty przyznaje zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe.
  • Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu kapitalizacji renty jest uzależniona od wielu czynników – od wieku poszkodowanego, jego stanu zdrowia i wielu innych
  • Kapitalizację renty przeprowadza się poprzez ugodę z ubezpieczycielem lub poprzez decyzję sądu w związku z ważnym powodem.
  • Kapitalizacja renty to szansa dla poszkodowanego na nowe życie, czyli np. rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Aby dokonać kapitalizacji renty, najlepiej jest zgłosić się do profesjonalistów, którzy mogą udzielić Ci pomocy w tym zakresie.

Źródła

Kodeks cywilny

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.