W treści tego artykułu pokazujemy, jakie świadczenia mogą przysługiwać osobom, które doznały złamania kości. Dowiesz się też, jakie objawy towarzyszą poszczególnym złamaniom, co pozwoli Ci uzyskać odszkodowanie w szybszy sposób. Doradzamy też, w jaki sposób można takie odszkodowanie uzyskać.

Złamanie ręki otwarte i zamknięte – jakie są różnice?

Złamanie jest częściowym lub też całkowitym przerwaniem ciągłości kości. Często zdarza się, że w wyniku złamania kości powstają też obrażenia stawów i mięśni. Złamania dzielimy na zamknięte i otwarte ze względu na to, czy towarzyszą im uszkodzenia skóry. W przypadku tego pierwszego nie mamy do czynienia z żadnymi obrażeniami skóry, a złamanie otwarte jest z takimi obrażeniami ściśle powiązane. Poza tym znacząco różnią się sposoby leczenia tych dwóch rodzajów złamań. W przypadku otwartego złamania kości wystarczy usztywnienie ręki i założenie gipsu, a złamanie otwarte wiąże się z operacją chirurgiczną i (zazwyczaj długą) rehabilitacją.

Złamanie z przemieszczeniem i bez przemieszczenia

Złamanie ręki w wyniku wypadku komunikacyjnego, ale także złamanie jakiejkolwiek innej kości, może być złamaniem z przemieszczeniem. Jest to skomplikowany uraz, który polega na przemieszczeniu się odłamów kości w różnych kierunkach, w wyniku czego następuje zniekształcenie kończyny. Mogą wystąpić następujące przemieszczenia:

 • przemieszczenie do boku z wydłużeniem;
 • przemieszczenie z zaklinowaniem;
 • przemieszczenie do boku;
 • przemieszczenie kątowe;
 • przemieszczenie do boku ze skróceniem;
 • przemieszczenie obrotowe.


Złamanie ręki

Złamanie ręki dzieli się na trzy rodzaje, czyli złamanie palców, kości nadgarstka i śródręcza. Do złamania kości nadgarstka dochodzi przy upadku bezpośrednio na rękę, a samemu urazowi towarzyszy zazwyczaj obrzęk i oczywiście ból. jeśli chodzi o złamanie palców, to ich kości, czyli paliczki, są bardzo podatne na urazy ze względu na swoją kruchość. Zazwyczaj takiemu złamaniu towarzyszy obrzęk, zasinienie i oczywiście ból. W przypadku wypadków komunikacyjnych najczęstszym przypadkiem jest jednak złamanie śródręcza, do którego dochodzi podczas działania dużej siły poprzez przyciśnięcie, uderzenie lub przygniecenie kończyny. Może tutaj wystąpić szerszy wachlarz objawów, do którego należą znowu obrzęk i zasinienie, ale dodatkowo mogą występować też zniekształcenia ręki. W przypadku złamania ręki niezbędna może się okazać operacja, a po niej także rehabilitacja. Warto jednak zauważyć, że polisa chroni na wypadek złamania ręki. Informacja na temat tego, ile wynosi odszkodowanie za złamanie ręki, powinna być zawarta w OWU naszego ubezpieczenia. Objawy złamania ręki mogą być różne, co jest uwarunkowane rodzajem konkretnego złamania. W przypadku złamania ręki częstym urazem jest złamanie nasady dalszej kości promieniowej. Odszkodowanie za taki uraz może być całkiem spore, jeśli uraz przyczyni się do trwałego obniżenia sprawności kończyny.

Gojenie się kości po złamaniu ręki

Gojenie się kości dzieli się na kilka etapów. Na początku pojawia się krwiak, któremu towarzyszy stan zapalny. W drugiej kolejności uszkodzona kość się goi, a na końcu następuje naprawa, podczas której fragmenty kości podlegają stopniowej odbudowie.

Inne popularne złamania – ich objawy i konsekwencje z nimi związane

O ile złamanie ręki to bardzo popularny uraz, to jednak nie jest on jedynym, który często dotyka poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.


Złamana noga

W wyniku wypadków często dochodzi do złamania nogi, które jest jednak nie aż tak częste jak złamanie ręki, chociaż taki uraz może być równie dobrze następstwem innych wypadków. Poszkodowanemu należy się odszkodowanie za złamaną nogę. Co ważne, złamanie nogi oznacza dla poszkodowanego wiele trudności z poruszaniem się, w większym lub mniejszym stopniu, zależnie od stopnia urazu. Poruszanie się o kulach to minimum, a przy poważniejszych złamaniach konieczne może się okazać korzystanie z wózka inwalidzkiego albo podjęcie rehabilitacji. Wszystkie te rzeczy są kosztowne, ale na szczęście świadczenia mogą je wszystkie pokryć, o ile je uzyskamy. Sprawdź, kiedy może nastąpić powrót do pracy po złamaniu kości śródstopia.

Złamane żebro

Najczęstszymi objawami takiego urazu są przede wszystkim duszności, trudności z oddychaniem oraz kaszel, ale zdarza się też, że osoby, które doświadczyły złamania żeber, chodzą w zmienionej, nienaturalnej pozycji. W trakcie wypadków komunikacyjnych dochodzi do sporych przeciążeń ciała, które najprawdopodobniej spowodują złamanie żeber, jeśli siła dotknie właśnie tych partii ciała. Koszty związane z leczeniem i późniejszą rehabilitacją takiego urazu mogą być bardzo wysokie, szczególnie gdy doszło też do uszkodzeń narządów wewnętrznych, czyli powstania znacznie poważniejszych obrażeń, niż tylko samo złamanie.


Złamany nos

Wszystkie elementy nosa, czyli skóra nosa zewnętrznego, część chrzęstna przegrody nosowej i kości nosa oraz kostna przegroda nosowa są narażone na urazy. W przypadku złamania zamkniętego nosa nie widać żadnych objawów zewnętrznych, ale wyczuwalne jest przemieszczenie kości. Gdy dochodzi do złamania otwartego, widoczne jest wyraźne zniekształcenie nosa. Dodatkowo widoczne są kości lub fragmenty chrzęstne, które przebiły skórę. Elementem towarzyszącym w przypadku złamania otwartego nosa często jest krwiak, który może dodatkowo świadczyć o złamaniu podstawy czaszki. Nie należy też zapominać o zaburzeniach oddechu i węchu, które są spowodowane pojawieniem się obrzęku.

rodzaje złamań kości


Złamany obojczyk – odszkodowanie

Uraz kości obojczyka jest zazwyczaj równoznaczny z mdłościami i zamroczeniem, ale przede wszystkim pojawia się opuchlizna, ból i problemy ruchowe. W większości przypadków, w których dochodzi do złamania obojczyka, nie występuje konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej. To złamanie kości może być bardzo niebezpieczne, ponieważ obojczyk jest ochroną dla delikatnego pęczka naczyniowo-nerwowego.

Komu przysługuje odszkodowanie po złamaniu?

Art. 445 k.c.

§ 1.

"W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę."

§ 2.

"Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu."

§ 3.

"Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego."

Zgodnie z powyższymi zapisami prawnymi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje osobom, które zostały wymienione w poprzednim artykule, a zatem:

Art 444 k.c.

§ 1.

"W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu."

W związku z powyższymi artykułami z Kodeksu cywilnego odszkodowanie za złamanie należy się osobom poszkodowanym w związku z tym, że doznali oni rozstroju zdrowia lub też uszkodzenia ciała. W takiej sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe muszą wypłacić odpowiednie zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Przykładowa sytuacja

Przyjrzyjmy się sytuacji młodego Kacpra, który był pasażerem w samochodzie kierowanym przez jego mamę. Osoba kierująca samochodem nie zauważyła, że wyjeżdża z ulicy podporządkowanej, w związku z czym uderzyła w nadjeżdżający samochód marki Fiat. Samochód marki Fiat nie został uszkodzony, a kierowcy, którzy uczestniczyli w wypadku, nie doznali żadnych obrażeń. Mały Kacper został uderzony bezpośrednio w swoje prawe ramię.

W wyniku doznanych obrażeń Kacpra dotknęło złamanie trzonu kości ramiennej. Złamanie trzonu kości ramiennej to groźny uraz, który uniemożliwił Kacprowi aktywny udział w zajęciach szkolnych, a dodatkowo wiązał się z przeprowadzeniem operacji chirurgicznej. Warto zauważyć, że Kacper nie miał możliwości uprawiania sportu w czasie trwania rehabilitacji, co wprowadziło do jego życia dodatkowy dyskomfort. Rodzice Kacpra uzyskali wyższe odszkodowania, zgodne z tym, jaka jest ich wysokość sumy ubezpieczenia. Pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją poszkodowanego również zostało wliczone w kosztorys kancelarii odszkodowawczej, z usług której skorzystali jego rodzice. Efektem skorzystania z usług kancelarii odszkodowawczej było uzyskanie możliwie najwyższej sumy świadczeń, która wyniosła aż 14 585 zł zadośćuczynienia, a dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe musiało pokryć koszty:

 • dojazdów do placówek medycznych;
 • zakupu sprzętu specjalistycznego;
 • hospitalizacji;
 • rehabilitacji;
 • operacji chirurgicznej.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania za złamanie ręki lub innej kończyny?

Wysokość odszkodowania za złamanie ręki jest zależna od wartości procentu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przy czym wysokość procentowa samego uszczerbku na zdrowiu ma charakter jedynie pomocniczy, bowiem najbardziej istotne są negatywne następstwa wypadku w sferze życia codziennego i zawodowego, które ten uszczerbek spowodował. Towarzystwo ubezpieczeniowe często jednak rzeczywiście bierze pod uwagę właśnie uszczerbek na zdrowiu. Poniżej prezentujemy te wartości procentowe dla każdego elementu ręki. Wszystkie dane pochodzą z załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2013 r.

 • Uszkodzenia nosa:
  • bez zaburzeń oddychania i powonienia (1–10%);
  • z zaburzeniami oddychania (5–20%);
  • z zaburzeniami oddychania i powonienia (10–25%).
 • Uszkodzenia żeber (przynajmniej 2):
  • ze zniekształceniem klatki piersiowej, ale bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc (10%);
  • ze zniekształceniem klatki piersiowej i ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc (15–25%).
 • Złamanie mostka ze zniekształceniami (10%).
 • Złamanie miednicy (odszkodowanie) z przerwaniem obręczy biodrowej:
  • w odcinku przednim (5–20%);
  • w odcinku przednim i tylnym (15–45%).
 • Złamanie dna panewki:
  • bez zwichnięcia centralnego (10–20%);
  • ze zwichnięciem centralnym (20–40%).
 • Złamanie łopatki:
  • wygojone złamanie z nieznacznym przemieszczeniem i bez większych zaburzeń funkcji kończyny (5%);
  • wygojone z przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem funkcji kończyny (prawa 10–40%, lewa 5–30%).
 • Złamanie obojczyka:
  • wadliwe wygojone złamanie (5–25%);
  • uszkodzenie z przewlekłym zapaleniem kości (+5% do wartości wadliwego wygojenia).
 • Złamanie kości ramiennej:
  • z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi (prawa 5–15%, lewa 5–10%);
  • ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem (prawa 15–30%, lewa 10–25%);
  • uszkodzenie kości ramiennej powikłane przewlekłym zapaleniem kości (prawa 30–55%, lewa 25–50%).
 • Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej::
  • bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia ruchomości (prawa 5–15%, lewa 5–10%);
  • z dużym zniekształceniem i ze znacznym przykurczem (prawa 15–30%, lewa 10–25%).
 • Złamanie kości przedramienia w obrębie dalszych nasad kości przedramienia:
  • ze zniekształceniem (prawe 5–15%, lewe 5–10%);
  • ze znacznym zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości (prawe 15-25%, lewe 10–20%).
 • Złamanie kości przedramienia w obrębie trzonów:
  • ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji (prawe 5–15%, lewe 3–10%);
  • ze znacznym zniekształceniem, ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (prawe 15–35%, lewe 10–30%).
 • Złamanie kości nadgarstka:
  • ograniczające ruchomość (prawy 5–10%, lewy 3–8%);
  • ograniczające ruchomość w dużym stopniu (prawy 10–20%, lewy 8–15%);
  • ograniczające ruchomość w dużym stopniu z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym (prawa 20–30%, lewa 15–25%).
 • Złamania w obrębie palców i śródręcza:
  • złamany kciuk z przemieszczeniem (prawy 5–10%, lewy 3–8%);
  • złamany kciuk z dużym przemieszczeniem i zniekształceniem (prawy 10–20%, lewy 8–15%).
 • Złamanie elementów stawu biodrowego:
  • ze zmianami miernego stopnia (5–20%);
  • ze zmianami dużego stopnia (20–40%);
  • z bardzo ciężkimi zmianami (40–65%).
 • Złamanie kości udowej:
  • nieznaczne zmiany i skrócenie do 4 cm (5–15%);
  • mierne zmiany i skrócenie do 6 cm (15–30%);
  • ciężkie zmiany i skrócenie ponad 6 cm (30–40%).
 • Złamanie kości podudzia:
  • ze zmianami lub skróceniem do 4 cm (5–15%);
  • ze skróceniem od 4 cm do 6 cm i z dużymi wtórnymi zmianami (15–25%);
  • ze skróceniem powyżej 6 cm lub bardzo rozległymi zmianami wtórnymi i dodatkowymi powikłaniami (25–50%).
 • Złamanie kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami:
  • miernego stopnia (5–15%);
  • znacznego stopnia lub z powikłaniami (15–30%).
 • Złamanie kości śródstopia z przemieszczeniem (5–20%).
 • Złamanie kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami itd. (+1–10% do powyższej wartości)


W jaki sposób należy działać, aby uzyskać odszkodowanie za złamanie?

W celu uzyskania odszkodowania za złamanie należy zgromadzić wszelkie dokumenty, które dotyczą wypadku oraz te, które dotyczą rekonwalescencji. Do grona tych dokumentów należą głównie wszelakie notki policyjne z miejsca zdarzenia, kartoteki lekarskie oraz dowodu zakupu medykamentów, a także rachunki za odbytą rehabilitację lub/i hospitalizację. Gdy już uzyskamy wszystkie te dokumenty, to najlepiej będzie skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej. Jednakże najlepszym z możliwych rozwiązań będzie zgłoszenie się tam jeszcze przed zgromadzeniem dokumentów, aby mogli zająć się sprawą od samego jej początku, co może wpłynąć na wysokość uzyskanych świadczeń.

NNW na wypadek złamania

Przy złamaniu ręki lub innej kończyny przydatnym dodatkiem jest ubezpieczenie NNW. Zarówno złamanie w obrębie kości ramiennej, jak i złamanie w obrębie kości nadgarstka mogą być objęte dodatkowym ubezpieczeniem, które wspomoże poszkodowanego finansowo.

Ile pieniędzy z NNW i kiedy?

To, ile pieniędzy możemy otrzymać na wypadek złamania ręki lub innej kończyny jest zależne od naszej umowy z ubezpieczycielem, czyli OWU. Są tam też określone konkretne sytuacje, w których poszkodowany jest uprawniony do uzyskania odszkodowania oraz wszelkie okoliczności, które mogą mu przeszkodzić w uzyskaniu świadczeń.

Złamania spowodowane poślizgnięciami i potknięciami

Do poślizgnięć i potknięć dochodzi często w trakcie pracy. W przypadku poślizgnięcia zazwyczaj przyczyną jest ciecz, która została rozlana na podłożu. Oczywiście nie każde podłoże doprowadzi nas do poślizgnięcia się, jeśli została na nie wylana ciecz, ale jednak nadal w większości przypadków rozlana ciecz zmusi nasze ciało do upadku. Do potknięcia dochodzi w sytuacji, gdy nasze stopy napotkają przeszkodę, co doprowadzi do upadku. Taki upadek często kończy się dosyć poważnymi obrażeniami, najczęściej są to złamania.

Wypadek w pracy – złamanie ręki

Czy za złamania doznane w pracy przysługuje nam odszkodowanie? Jest to niewątpliwie nieszczęśliwe zdarzenie, które zostało spowodowane przez przyczynę zewnętrzną. Do uzyskania rekompensaty są uprawnieni pracownicy zatrudnieni:

 • na etacie;
 • na umowę zlecenie;
 • na staż;
 • na umowę agencyjną.

Żeby ubiegać się o świadczenia, pracownik musi musi mieć aktywną polisę ubezpieczeniową i muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • zajście było nagłe i niespodziewane;
 • powodem wystąpienia zdarzenia była przyczyna zewnętrzna;
 • pracownik doznał urazu lub stracił życie;
 • do wypadku doszło w trakcie realizacji obowiązków służbowych.

Amputacja kończyny a przysługujące świadczenia

W przypadku, gdy dochodzi do amputowania złamanej kończyny, poszkodowany jest uprawniony do uzyskania z tego tytułu dodatkowej sumy do wypłaconego odszkodowania, zgodnie z % stałego uszczerbku na zdrowiu. Utrata kończyny w obrębie ramienia z zachowaniem tylko ⅓ bliższej kości ramiennej wynosi 70% w przypadku prawej ręki i 65% w przypadku lewej ręki. Jeśli kikut jest dłuższy, to procent uszczerbku na zdrowiu zostaje obniżony o 5% w stosunku do ⅓ bliższej kości ramiennej.

Kiedy towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłacenia świadczeń za taki uraz?

Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty roszczeń z OC sprawcy wypadku. Odmowa wypłacenia odszkodowania z NNW może wystąpić, gdy poszkodowany w momencie zdarzenia spełniał co najmniej jeden z tych warunków:

 • był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających;
 • prowadził pojazd bez posiadania wymaganych uprawnień;
 • brał udział w bójce, rozruchach albo protestach.

Podsumowanie

 • Złamania dzielą się na otwarte i zamknięte oraz na takie z przemieszczeniem i bez przemieszczenia.
 • Złamanie ręki lub innej kończyny często wiąże się z koniecznością poddania się czasochłonnej i kosztownej rehabilitacji, której koszty powinien pokryć ubezpieczyciel sprawcy.
 • Wysokość odszkodowania za złamanie jest ustalana na podstawie procentowej wartości uszczerbku na zdrowiu.
 • Najwyższe możliwe odszkodowanie można uzyskać w przypadku skorzystania z usług kancelarii odszkodowawczej.
 • W przypadku roszczeń z OC sprawcy wypadku ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Natomiast w przypadku ubezpieczenia NNW sytuacja jest jednak inna, czyli ubezpieczyciel może wtedy odmówić wypłacenia świadczeń, jeśli osoba poszkodowana była pod wpływem alkoholu (albo narkotyków lub środków odurzających), prowadziła pojazd bez posiadania wymaganych uprawnień lub też brała udział w bójce, protestach czy też rozruchach.
 • Sprawdź też, ile wynosi odszkodowanie za złamanie kostki bocznej.

Źródła

Kodeks cywilny

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.