Złamanie nogi to kolokwialna nazwa przerwania ciągłości kończyny dolnej. Nie wiesz, czy należy Ci się za to odszkodowanie? W treści tego artykułu pokazujemy, za jakie złamanie nogi i w jakiej sytuacji możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie. Instruujemy też, jak możesz to zrobić.

Kiedy dochodzi do złamania nogi i jakie są objawy złamania nogi?

Do złamania nogi najczęściej dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych, gdy działają duże siły. Noga może się też złamać na skutek wypadku w rolnictwie np. poprzez upadek z wysokości.

Najczęstsze objawy przy złamaniu nogi to:

 • dolegliwości bólowe;
 • obrzęk;
 • utrata przytomności;
 • zaczerwieniona lub/i ocieplona skóra;
 • krwawe wybroczyny podskórne;
 • zasinienie;
 • upośledzenie ruchomości stawów;
 • brak możliwości poruszania kończyną;
 • krwotoki i rana (złamanie otwarte).

Jakie świadczenia można uzyskać po złamaniu nogi w wypadku?

Zależy to w dużej mierze od skomplikowania Twojego złamania i jego wpływu na Twoje życie. Przede wszystkim możesz się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy za poniesione na skutek wypadku straty materialne. Chodzi tutaj o koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, dojazdu do placówek medycznych, a także inne koszty, jeśli jest to uzasadnione.

Zadośćuczynienie za złamanie nogi zazwyczaj zostanie Ci przyznane w jeszcze wyższej kwocie niż odszkodowanie, co ma związek z jego funkcją. To świadczenie ma Ci w jakiś sposób wynagrodzić doznane krzywdy i stanowić dla Ciebie swoistą rekompensatę. Sądy często podkreślają, że jest to zadanie trudne do zrealizowania, bo zadośćuczynienie nie może być również uznane za "wzbogacenie się". Właśnie dlatego tak trudno ustalić jego wysokość.

Jeżeli w pracy wymagana jest od Ciebie sprawność ruchowa, to z pewnością będzie Ci przysługiwać renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. Ale taka renta jest zazwyczaj zbyt niska w stosunku do Twoich zarobków sprzed wypadku. Właśnie dlatego możesz także dostać rentę wyrównawczą z OC sprawcy, która podniesie kwotę renty do poziomu Twojej pensji.

Jak uzyskać świadczenia za złamanie nogi?

Aby uzyskać najwyższe odszkodowanie nie tylko z OC sprawcy, ale również z ubezpieczenia NNW, potrzebne będą Ci odpowiednie dokumenty, które mogę się okazać niezbędne w negocjacjach z ubezpieczycielem. No właśnie – w negocjacjach, do których nie jesteś odpowiednio przygotowany, bo nie zajmujesz się przecież studiowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Bez odpowiedniej wiedzy twoje szanse w starciu z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy najprawdopodobniej będą nikłe. Co w takim razie możesz zrobić, aby zwiększyć swoje szanse?

To proste – skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą dla Ciebie bezpłatną analizę sprawy. Jeśli analiza wykaże, że masz szansę na uzyskanie świadczeń od TU sprawcy, to kancelaria odszkodowawcza zapewni Ci odpowiedniego specjalistę, którego wiedza i doświadczenie pozwolą na uzyskanie możliwie najwyższych świadczeń w trakcie negocjacji z ubezpieczycielem. Nie musisz płacić żadnej kwoty z góry, bo wynagrodzeniem dla takiej kancelarii będzie jedynie prowizja, którą pobiera ona tylko wtedy, gdy wygra dla Ciebie Twoją sprawę. W przypadku ubezpieczenia NNW może wystarczyć dobrze sporządzone i poparte solidną argumentacją odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, jeśli ten zaniżył twoje odszkodowanie lub w ogóle odmówił wypłacenia go.

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

Odszkodowanie za złamanie nogi zawiera w sobie zwrot poniesionych kosztów oraz zadośćuczynienie. Wartość zwrotu kosztów jest uwarunkowana przez kwoty, które widnieją na rachunkach przedłożonych przez osobę poszkodowaną. Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to jego wysokość jest uzależniona od kilku czynników, do których należą:

 • orzeczona wartość stałego lub długotrwałego stopnia uszczerbku na zdrowiu;
 • sytuacja materialna i rodzinna poszkodowanego w związku ze skutkami wypadku;
 • długotrwałość choroby;
 • długość trwania negatywnych skutków wypadku.

Odszkodowanie za złamaną nogę PZU

Wysokość odszkodowania za złamaną nogę z PZU będzie podobna jak w przypadku innych ubezpieczycieli. Wszystko zależy od tego, czy uzyskasz profesjonalną pomoc pełnomocnika. W ten sposób będziesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie poprowadzona należycie.

Jaka wartość uszczerbku na zdrowiu przysługuje poszkodowanemu za złamanie nogi?

kości nogi

Biodro

 • Złamana bliższa nasada kości uda, złamana szyjka, złamanie przezkrętarzowe lub podkrętarzowe, złamanie krętarza: z małymi zmianami: 5–20%; z dużymi zmianami: 20–40%; z bardzo poważnymi zmianami i dolegliwościami: 40–65%.

Udo

 • Złamana kość udowa: z małymi zmianami: 5–15% (skrócenie do 4 cm); ze średnimi zmianami (skrócenie do 6 cm): 15–30%; z dużymi zmianami (skrócenie ponad 6 cm): 30–40%;
 • ubytki kości udowej, które uniemożliwiają obciążanie kończyny: 40–60%;
 • uszkodzenia mięśni lub/i skóry przy złamaniu otwartym: 5–20%;
 • powikłania (ropne zapalenie, przetoki, zmiany neurologiczne) zapewniają dodatkowo: 1–10%

Kolano

 • Uszkodzone kości tworzące staw kolanowy: 1% uszczerbku na zdrowiu za każde 2° utraty ruchomości (zakres 0–40°), 1% uszczerbku na zdrowiu za każde 5° utraty ruchomości (zakres 40–90°) oraz 1% uszczerbku za każde 10° utraty ruchomości w zakresie od 90° do 120°;
 • utrata kończyny na poziomie kolanowego stawu przez np. złamanie: 65%

Ile procent za złamanie kości piszczelowej i strzałkowej?

 • Złamana kość piszczelowa: skrócenie do 4 cm: 5–15%; skrócenie od 4 do 6 cm: 15–25%; bardzo rozległe zmiany i skrócenie powyżej 6 cm: 25–50%;
 • złamana strzałka: 3%;
 • uszkodzone tkanki miękkie podczas złamania otwartego: 5–20%;

Jak wysokie będzie odszkodowanie za złamanie kostki bocznej?

Stawy skokowe

 • Złamana kość tworząca staw: bez zniekształcenia: 1–15%; upośledzone funkcje ruchowe i zniekształcenia: 15–25%; z powikłaniami: 25–40%;

Złamana kość śródstopia

 • złamana kość piętowa lub skokowa z przemieszczeniem i zniekształceniem: w małym stopniu: 5–15%; w dużym stopniu: 15–30%;
 • uszkodzona kość stępu: w miernym stopniu: 5–10%; w dużym stopniu: 10–20%;
 • złamanie I kości śródstopia lub złamanie V kości śródstopia: 5–15%;
 • złamana II, III lub IV kość śródstopia: 3–10%;
 • złamane trzy kości śródstopia lub więcej: 10–20%;
 • powikłania przy złamaniu kości śródstopia zwiększa uszczerbek o: 1–10%;
 • złamania palców stopy: 1–5%.

Ile wynosi przykładowe odszkodowanie za złamanie nogi?

Pani Marta wracała do domu wieczorową porą, podróżując autobusem. Wysiadła na najbliższym – w stosunku do jej domu – przystanku autobusowym i ruszyła w dalszą drogę, która wciąż dzieliła ją od jej domu.

Kobieta przemieszczała się pieszo lewą stroną drogi wewnętrznej, przy której nie było żadnego chodnika ani pobocza, na które mogłaby uskoczyć przed potencjalnym zagrożeniem. Okazało się, że ta podróż do domu nie była dla Marty fortunna, ponieważ kobietę potrącił kierowca samochodu marki Citroen, który wyjeżdżał z własnej posesji i nie zauważył kobiety, która tamtędy przechodziła.

Pani Marta miała tyle szczęścia, że kierowca Citroena nie wyjeżdżał z posesji z dużą prędkością, dzięki czemu obrażenia pieszej zakończyły się jedynie na złamaniu kości udowej z nieznacznymi zmianami i skróceniem tej kości o 3,5 cm.

Pełnomocnik uświadomił Martę, która nie wiedziała, że może się starać o odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie – jak dowiedziała się kobieta od pełnomocnika – miało zwrócić jej poniesione koszty leczenia i opieki, a także pokryć wydatki związane z zakupem leków. Pomógł jej też przedstawić krzywdę, którą wyrządził poszkodowanej sprawca, dzięki czemu mogła uzyskać zadośćuczynienie za tę krzywdę.

Uzyskanie możliwie najwyższych świadczeń było możliwe ze względu na to, że Marta skorzystała z usług tej kancelarii, co pozwoliło jej również zaoszczędzić swój cenny czas, który zmarnowałaby na samodzielne próby dochodzenia swoich roszczeń.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za złamanie nogi z NNW za złamaną nogę?

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego nie uzyska odszkodowania, jeśli w momencie zdarzenia nie była objęta ochroną ubezpieczeniową. Jeśli noga została złamana na skutek choroby, to wtedy również nie przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jeszcze innym czynnikiem, który ma wpływ na to, czy otrzymamy odszkodowanie za złamanie nogi z nieobowiązkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków jest to, czy w trakcie danego zdarzenia byłeś pod wpływem alkoholu lub też środków odurzających.

Wiele umów z ubezpieczycielem zabezpiecza go też przed wypłaceniem środków takiemu poszkodowanemu, który prowadził pojazd bez posiadania uprawnień albo też złamał nogę podczas próby samobójczej. Wszystko to jednak jest uzależnione od OWU konkretnego ubezpieczenia, czyli od ogólnych warunków ubezpieczenia, które mogą zakładać wypłacenie środków w niektórych z tych sytuacji.

Leczenie urazu i rehabilitacja złamanej nogi

Każda złamana noga wymaga co najmniej unieruchomienia, ale niektóre przypadki wymuszają też przeprowadzenie operacji chirurgicznej albo nastawienie kończyny. Ważne jest też oczywiście przyjmowanie odpowiednich leków, które pomogą w późniejszej rehabilitacji lub też uśmierzą dokuczliwy ból. Uszkodzenia kończyny mogą być bardziej lub mniej dotkliwe i stanowią czynnik determinujący konieczne kroki medyczne w przypadku konkretnego urazu.

Złamanie otwarte

W przypadku otwartego złamania nogi konieczne jest zazwyczaj wykonanie zdjęcia RTG, które umożliwia skuteczną ocenę danego urazu, czyli jego rozległości, stopnia przemieszczenia i wykrycie odłamów kości, które mogły się pojawić przy miejscu złamania.

Po takim badaniu przeprowadza się operację, która polega zazwyczaj na odpowiednim ustabilizowaniu odłamów w celu umożliwienia właściwego przebiegu procesu gojenia się rany i zrostu złamanej kości.

Rehabilitacja złamania otwartego nogi może zostać rozpoczęta jeszcze podczas noszenia gipsu po operacji poprzez różne zabiegi specjalistyczne. Zabiegi ruchowe stosowane są przy tych złamaniach głównie po to, aby zapobiec powstawaniu obrzęków i uniknąć zaniku mięśni.

Złamanie zamknięte

Przy zamkniętym złamaniu nogi leczenie w większości przypadków polega jedynie na unieruchomieniu kończyny za pomocą gipsu lub innego stabilizatora. Dzięki zastosowaniu unieruchomienia innego niż gips poszkodowany może bez większych problemów nie tylko funkcjonować w codziennym życiu, ale także wykonywać odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne.

Ćwiczenia te polegają na zmniejszeniu dolegliwości bólowych i zapobieganiu zanikowi mięśni. Dodatkowo można też stosować różne zabiegi, które przyspieszą zrost kości, po którym możliwe będzie wykonywanie specjalnych ćwiczeń zwiększających zakres ruchu uszkodzonej kończyny.

Podsumowanie

 • Do złamania nogi dochodzi najczęściej podczas wypadków drogowych i podczas uprawiania sportu.
 • Złamanie nogi dzieli się na złamania: kości śródstopia, kości udowej, stawu skokowego, kości piszczelowej, kości podudzia, złamanie stopy i złamanie kości w okolicy stawu kolanowego.
 • Zaniżone odszkodowanie za złamanie nogi to codzienna sytuacja, której jednak należy przeciwdziałać w odpowiedni sposób, czyli wybierając pomoc w uzyskaniu odszkodowania, której udzielą profesjonaliści. Doprowadzą oni do wypłaty odszkodowania w odpowiedniej kwocie.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku polisy NNW może zostać uchylona w określonych sytuacjach.
 • Złamana noga może sprawiać poszkodowanemu spory dyskomfort i nieść ze sobą poważne konsekwencje, ale nowoczesne sposoby unieruchamianie kończyn pozwalają nawet na wykonywanie w nich ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Źródła

Kodeks cywilny

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.